środa, 31 lipca 2013

600 serwisów iMPA

W dniu dzisiejszym (30 lipca 2013r.) został uruchomiony serwis iMPA dla Miasta i Gminy Andrychów (http://andrychow.e-mapa.net) w powiecie wadowickim. Obecna liczba wdrożeń osiągnęła już 600, natomiast liczba punktów adresowych zgromadzonych w bazach danych technologii iMPA przekroczyła 2.000.000.
 W systemie umieszczono również warstwę zagospodarowania przestrzennego oraz bogatą warstwę obiektów POI – dzięki temu każdy użytkownik ma w jednym miejscu zgromadzone dane z wielu rejestrów prowadzonych przez Urząd.
 Na wykresie przedstawiono udział procentowy wdrożeń w gminach w wiodących województwach.

poniedziałek, 22 lipca 2013

IV list otwarty do Głównego Geodety Kraju

W dniu 22 lipca 2013r. Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował kolejny list otwarty do Głównego Geodety Kraju Kazimierza Bujakowskiego w kontekście dyskusji nad zmianami w Prawie Geodezyjnym i Kartograficznym oraz odpowiedzi (pismo KN-5012-36/2013), udzielonej przez Zastępcę Głównego Geodety Kraju 2 lipca 2013r. na artykuł „Analiza przepisów związanych z prowadzeniem numeracji adresowej, czyli jak naprawić EMUiA”.

piątek, 19 lipca 2013

590 serwisów iMPA

W dniu dzisiejszym (19 lipca 2013r.) zostały uruchomione serwisy iMPA dla Miasta Sławno (http://mslawno.e-mapa.net) oraz Gminy Sławno (http://slawno.e-mapa.net) w powiecie sławieńskim. Obecna liczba wdrożeń osiągnęła już 590, a województwie zachodniopomorskim przekroczyła 90% wszystkich gmin.
 Na wykresie przedstawiono udział procentowy wdrożeń w gminach.

środa, 17 lipca 2013

Analiza treści modeli podstawowych opublikowanych w wydanych dotychczas rozporządzeniach

Na stronie prawo.geo-system.com.pl oraz na portalu Geoforum został opublikowany artykuł dot. analizy treści Modeli Podstawowych opublikowanych w wydanych dotychczas rozporządzeniach. Zapraszamy do zapoznania się ze spostrzeżeniami zaobserwowanymi w wyniku analizy schematów XSD zawartych w nowych rozporządzeniach.

środa, 10 lipca 2013

580 serwisów iMPA


W dniu dzisiejszym (10 lipca 2013r.) został uruchomiony serwis iMPA dla Gminy Ustronie Morskie (ustroniemorskie.e-mapa.net) w powiecie kołobrzeskim. Obecna liczba wdrożeń osiągnęła już 580, a województwie zachodniopomorskim 90% wszystkich gmin.


Aktualny udział wdrożeń systemu iMPA z podziałem na województwa przedstawiono na wykresie.

czwartek, 4 lipca 2013

570 serwisów iMPA

W dniu dzisiejszym (4 lipca 2013r.) zostały uruchomione serwisy iMPA dla Gminy Somonino (http://somonino.e-mapa.net) oraz Gminy Stężyca (http://stezycapomorska.e-mapa.net) – obie położone są w powiecie kartuskim. Obecna liczba wdrożeń osiągnęła już 570 co daje prawie 25% wszystkich gmin.
Aktualny udział wdrożeń systemu iMPA z podziałem na województwa przedstawiono na wykresie.

wtorek, 2 lipca 2013

List PTG do Głównego Geodety Kraju ws. obecnego stanu branży geodezyjnej i jego naprawy

W dniu 2 lipca 2013r. Zarząd Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego wystosował list do Głównego Geodety Kraju, w którym odnosi się do kwestii obecnego stanu branży geodezyjnej i jego naprawy. Wskazane zostały w nim „przykłady gnębiące polską geodezję”, które „w pełni uzasadniają konieczność podjęcia rozważnego i odpowiedzialnego dialogu administracji geodezyjnej i kartograficznej z organizacjami działającymi czynnie w naszej branży”. Wystąpienie to jest „jednocześnie jednoznacznym głosem poparcia dla diagnoz, tez i wniosków, podniesionych w ostatnim okresie przez Pana dr inż. Waldemara Izdebskiego (przyp. Prezesa Zarządu firmy Geo-System), które skierował w swoich listach do Głównego Geodety Kraju”.

poniedziałek, 1 lipca 2013

III list otwarty do Głównego Geodety Kraju

Zgodnie z zapowiedzią w dniu 1 lipca 2013r. Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował kolejny list otwarty do Głównego Geodety Kraju Kazimierza Bujakowskiego w kontekście odpowiedzi, udzielonej przez Głównego Geodetę Kraju 24 czerwca 2013r. na poprzedni list dotyczący postępowań publicznych związanych z ewidencją miejscowości, ulic i adresów wszczętych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.