środa, 20 czerwca 2007

Nowości w iGeoMapie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Od 20 czerwca 2007 r. w serwisie internetowym Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej powiatu warszawskiego zachodniego wykonawcy prac geodezyjnych mają dostęp do pełnej treści mapy zasadniczej w obszarze zgłoszonej pracy. Mapa udostępniana jest w postaci hybrydowej (rastrowo-wektorowej).


Funkcjonująca od 15 lutego 2007 możliwość internetowego zgłaszania zakresu pracy geodezyjnej pozwala obecnie na skorzystanie z mapy zasadniczej natychmiast po zgłoszeniu roboty. Dostęp dla użytkowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest możliwy po podpisaniu odpowiednich umów. Nowością w serwisie jest udostępnienie warstwy „uzbrojenie projektowane”.