wtorek, 29 czerwca 2021

40.000 map zasadniczych w/g stanu archiwalnego zakupionych on-line

W dniu dzisiejszym odnotowano 40.000 zamówienie mapy zasadniczej według stanu archiwalnego. Funkcjonalność jest dostępna w prawie wszystkich powiatach korzystających z technologii ePODGiK. Od początku roku 2021r. zakupiono już prawie 10.000 czyli 1/4 wszystkich map od początku uruchomienia technologii. Wykres prezentujący wykorzystanie usług w ujęciu rocznym przedstawiono poniżej. Prognoza na kolejne półrocze wskazuje, że należy spodziewać się przekroczenia 20 tys. map do końca roku. Jest to olbrzymi postęp i ułatwienie dla starostw powiatowych, zważywszy, że technologia jest w pełni automatyczna - od wskazania miejsca na mapie, wygenerowania wniosku, opłaty i rejestracji w PODGiK, po przygotowanie wydruku i udostępnienie go finalnie klientowi. Technologia działa 24/7 i nie wymaga żadnego udziału pracownika PODGiK.


Przypominamy, że na koniec grudnia 2020r. łączna liczba zakupionych map zasadniczych przekroczyła 30000. Jak więc widać bardzo znacząco rośnie wykorzystanie usługi elektronicznej do zamawiania map, przy rezygnacji z wniosków tradycyjnych, składanych w siedzibie powiatu.
 
Należy Spodziewać się dalszego wzrostu, gdyż w czerwcu kolejne powiatu uruchamiają mechanizmy podpisywania za pomocą pieczęci elektronicznej kopii map zasadniczych w/g stanu archiwalnego generowanych automatycznie . Dzięki temu dokumenty te już bez żadnych wątpliwości będą mogły być przedkładane w urzędach gmin, w bankach czy u notariuszy co z pewnością pomoże w zwiększeniu wykorzystania.
 

 
 
 
 
 

poniedziałek, 28 czerwca 2021

Aniketa Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie kompletnego zbioru APP

W nawiązaniu do prośby Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii wyrażonej w piśmie znak DPR-I.7230.1.2021 z dnia 24 czerwca 2021r, gorąco zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i wysłania kompletnego zbioru APP do Ministerstwa.

Tego rodzaju komunikacja może wpłynąć pozytywnie na świadomość co do skali gmin, w których problem jest już rozwiązany dzięki wykorzystaniu technologii eGmina z modułami iMPZP i iGeoPlan.

W ankiecie w punkcie "status zbioru danych APP" sugerujemy wybrać pozycję "kompletny".

W celu ułatwienia Państwu wygenerowania kompletnego zbioru, przenieśliśmy link do pobrania kompletnego zbioru APP nad wykaz obowiązujących dokumentów. Poniżej procedura dotarcia do wykazu:

1) Wchodzimy na portal mapowy e-mapa.net naszej gminy.

2) Z menu narzędziowego nad mapą wybieramy "Wykaz MPZP".

3) Na nowo otwartej stronie wybieramy: "Pobierz kompletny zbiór danych APP dla wszystkich planów".

 


środa, 23 czerwca 2021

Zaświadczenia o położeniu działki w uproszczonym planie urządzania lasu ON-LINE

W dniu dzisiejszym do technologii e-powiat włączony został nowy moduł automatycznego generowania zaświadczeń z uproszczonych planów urządzania lasu iGeoUPUL. Starostwa powiatowe zobowiązane są do wydawania zaświadczeń o położeniu działki w UPUL i są to czynności niepotrzebnie obciążające pracowników urzędu. Dzieje się tak dlatego, że taki wniosek może być od początku do końca w pełni automatycznie obsłużony i zakończony wygenerowaniem stosownego zaświadczenia podpisanego pieczęcią elektroniczną powiatu, co jest możliwe dzięki nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego w zakresie artykułu 14. Usługa jest w pełni automatyczna i działa w trybie 24/7.

Pierwszym powiatem, w którym produkcyjnie uruchomiono tą technologię jest powiat miński https://minski.e-mapa.net/. Trwają obecnie prace wdrożeniowe w kolejnych powiatach.

Pierwszym i najważniejszym elementem jest publikacja obszarów objętych UPUL w e-mapie. Poniżej przedstawiono widok z włączoną warstwą dla użytkownika niezalogowanego. W celu złożenia wniosku o zaświadczenie należy z menu warstw "Zakup" przejść do pozycji "Wnioski i formularze"

System przekieruje nas do wyboru formularza, gdzie użytkownik wypełni podstawowe informacje potrzebne do rejestracji wniosku, m.in. podstawowe dane kontaktowe oraz działki, na które składany jest wniosek. Taki zestaw informacji pozwoli na wygenerowanie w pełni automatycznie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze objętym lub nie objętym UPUL.

Oczywiście w kolejnym kroku procedury użytkownik zostanie poproszony o dokonanie płatności za pomocą płatności elektronicznych. W efekcie wnioskodawca w kilka minut od opłacenia otrzyma na wskazany e-mail wiadomość z odpowiednimi informacjami potrzebnymi do pobrania dokumentu elektronicznego.
wtorek, 1 czerwca 2021

Statystyki portali mapowych na koniec maja 2021 r. oraz nowości w ePODGiK

W dniu 1 czerwca 2021 r. podsumowano kolejny miesiąc funkcjonowania portali mapowych w technologii e-mapa. Maj odnotował zbliżone wyniki jak w kwietniu. Największą liczbę odsłon ma "Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych" polska.e-mapa.net, który w kwietniu odwiedzony został ponad 226 000 razy. Wykres odwiedzin za ostatni rok w podziale na miesiące przedstawiono poniżej:


Przypominamy, że w celu ujednolicenia statystyk z innymi geoportalami urzędowymi od marca 2019 wszystkie urzędowe portale mapowe w technologii e-mapa.net są monitorowane w ramach rządowego serwisu widok.gov.pl. W maju 2021 roku portale mapowe odwiedziło 368 tysięcy unikalnych użytkowników. Dane Google Analytics są gromadzone od marca 2019 roku.

W dniu 31 maja przekroczona została liczna 20.000 przeprowadzonych narad elektronicznych za pomocą narzędzia iGeoZUD. Dzięki temu ponad 100.000 osób nie musiało przemieszczać się do siedziby Starostwa w celu udziału w naradzie. W dobie pandemii jest to podwójna korzyść z informatyzacji tego obszaru geodezji.

jednocześnie informujemy, że wraz z wejściem w życie znowelizowanych przepisów w zakresie prowadzenia PZGiK w systemie iGeoMap/ePODGiK wprowadzono zmiany polegające na dodaniu do wydawanych materiałów z PZGiK klauzul urzędowych, o których mowa w Ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (zgodnie z art. 40 ust. 3g) zgodnie z .

Klauzule urzędowe dla kopii materiałów zasobu w formacie XML można pobierać do:
  • wydruków mapy zasadniczej wg stanu archiwalnego (format PDF i DXF),
  • wydruków mapy ewidencyjnej (format PDF),
  • uproszczonych wypisów z rejestru gruntów,
  • zamówionych danych z bazy EGiB w formacie GML.
Dotyczy to materiałów zamówionych od 31 maja 2021.
Dla danych do prac geodezyjnych, do których materiały zostały wydane lub wygenerowane ponownie po 31 maja 2021, dodaliśmy możliwość pobrania wszystkich klauzul w jednym pliku ZIP.