wtorek, 1 czerwca 2021

Statystyki portali mapowych na koniec maja 2021 r. oraz nowości w ePODGiK

W dniu 1 czerwca 2021 r. podsumowano kolejny miesiąc funkcjonowania portali mapowych w technologii e-mapa. Maj odnotował zbliżone wyniki jak w kwietniu. Największą liczbę odsłon ma "Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych" polska.e-mapa.net, który w kwietniu odwiedzony został ponad 226 000 razy. Wykres odwiedzin za ostatni rok w podziale na miesiące przedstawiono poniżej:


Przypominamy, że w celu ujednolicenia statystyk z innymi geoportalami urzędowymi od marca 2019 wszystkie urzędowe portale mapowe w technologii e-mapa.net są monitorowane w ramach rządowego serwisu widok.gov.pl. W maju 2021 roku portale mapowe odwiedziło 368 tysięcy unikalnych użytkowników. Dane Google Analytics są gromadzone od marca 2019 roku.

W dniu 31 maja przekroczona została liczna 20.000 przeprowadzonych narad elektronicznych za pomocą narzędzia iGeoZUD. Dzięki temu ponad 100.000 osób nie musiało przemieszczać się do siedziby Starostwa w celu udziału w naradzie. W dobie pandemii jest to podwójna korzyść z informatyzacji tego obszaru geodezji.

jednocześnie informujemy, że wraz z wejściem w życie znowelizowanych przepisów w zakresie prowadzenia PZGiK w systemie iGeoMap/ePODGiK wprowadzono zmiany polegające na dodaniu do wydawanych materiałów z PZGiK klauzul urzędowych, o których mowa w Ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (zgodnie z art. 40 ust. 3g) zgodnie z .

Klauzule urzędowe dla kopii materiałów zasobu w formacie XML można pobierać do:
  • wydruków mapy zasadniczej wg stanu archiwalnego (format PDF i DXF),
  • wydruków mapy ewidencyjnej (format PDF),
  • uproszczonych wypisów z rejestru gruntów,
  • zamówionych danych z bazy EGiB w formacie GML.
Dotyczy to materiałów zamówionych od 31 maja 2021.
Dla danych do prac geodezyjnych, do których materiały zostały wydane lub wygenerowane ponownie po 31 maja 2021, dodaliśmy możliwość pobrania wszystkich klauzul w jednym pliku ZIP.