piątek, 5 lipca 2024

Nowa wersja walidatora APP i przeglądarka danych planistycznych - komentarz

Na początku lipca Ministerstwo Rozwoju i Technologii udostępniło nową wersję narzędzia do walidacji plików APP (GML), w której możliwe jest także sprawdzenie plików dla zbiorów POG (plan ogólny).

Przypominamy, że przez wiele miesięcy - od listopada 2023 r., kiedy to w życie weszło rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz schemat aplikacyjny w wersji 2.0 - dotychczasowy walidator ministerstwa był niedostosowany do zmienionych przepisów i nie obsługiwał plików GML z danymi dla planów ogólnych.

Z tego powodu ponad 600 gmin, które przez ten czas uchwaliły przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy i stworzyły inicjalne dane APP, w celu sprawdzenia poprawności pliku GML korzystało z zewnętrznych narzędzi do walidacji w oparciu o plik ze schematem XSD.

Nowy walidator na stronie gov.pl oprócz sprawdzenia zgodności GML ze schematem i wymogami wynikającymi z rozporządzenia dokonuje także dodatkowych sprawdzeń. Część z nich odnosi się do specyfikacji danych 2.0, która obecnie jest nadal na etapie projektu i zgodnie z informacjami przestawionymi na konferencji MRiT w dn. 4 lipca będzie jeszcze poddawana dalszym zmianom, wynikającym z prowadzonych na początku roku konsultacji. Natomiast część wymagań wydaje się w ogóle nie wynikać z żadnych zapisów ustawy, rozporządzenia ani specyfikacji jak np. wymóg zapisu tytułu aktu w ściśle określonej formie, gdzie rozróżniana jest nawet wielkość liter.

W naszej ocenie taki sposób działania nowego walidatora, gdzie stosuje się na równi kryteria "ścisłe" (wynikające z obowiązującego rozporządzenia i schematu) obok projektowanych zapisów ze specyfikacji oraz arbitralnych, ustalonych w oderwaniu od przepisów, wymogów, które nie były znane przed udostępnieniem nowej wersji narzędzia, jest niewłaściwy.

Zachęcamy do kontaktu z Departamentem Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii i zgłaszania uwag co do funkcjonowania walidatora.

W serwisie e-mapa znajdą Państwo szczegółowy komunikat zwracający uwagę na konkretne problematyczne obszary.


czwartek, 4 lipca 2024

Podsumowanie miesiąca - czerwiec 2024 r.

W czerwcu suma wszystkich odwiedzin na portalach e-mapa utrzymała się na zbliżonym poziomie do ubiegłego miesiąca i wyniosła 1,81 mln (średnio ok. 60 tys. dziennie). Sam portal polska.e-mapa.net odnotował natomiast 310 tys. odsłon. Sumaryczny wykres odwiedzin za ostatni rok dla portalu polska.e-mapa.net przedstawiono poniżej:

W dniach 5-7 czerwca odbyła się IX Konferencja Techniczna pt. "Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK", podczas której uczestnicy dyskutowali o nowoczesnych metodach automatyzacji pracy, wykorzystaniu usług sieciowych, a także o stanie i jakości danych ewidencji gruntów i budynków. Z relacją można zapoznać się TUTAJ.

W tym miesiącu przeprowadziliśmy kolejne, już trzynaste, badanie usług oraz zbiorów MPZP, SUiKZP i POG. W porównaniu do poprzedniej analizy nastąpił niewielki wzrost średniej oceny. Odnotowaliśmy natomiast spory wzrost liczby zgłoszonych zbiorów POG – szczegółowe statystyki dostępne są TUTAJ.

W kolejnych wpisach poruszyliśmy temat braku aktualizacji danych dla zbioru PRG w zakresie adresów, wskazywania w dokumentacji przetargowej wytycznych dla urbanistów przy zlecaniu tworzenia POG oraz trafiających w ostatnim czasie do gmin informacji o istnieniu rzekomych darmowych geoportali gmin i aktualizacji zawartych na nich danych. Przygotowaliśmy także instrukcję korzystania z dwóch przydatnych narzędzi na e-mapie – selekcji wielu obiektów oraz markera.

Nową funkcjonalność zyskał portal www.rciwn.pl – od teraz wyszukiwanie i zakup transakcji w powiatach korzystających z iGeoRCiWN jest jeszcze prostsze.

wtorek, 25 czerwca 2024

Uwaga na okazje i darmowe portale

 W związku z wieloma pytaniami kierowanymi przez naszych klientów dotyczącymi docierających do skrzynek urzędów informacji o istnieniu rzekomych darmowych geoportali gmin i aktualizacji zawartych na nich danych, chcemy wskazać, że:

 • Firma Geo-System nie wysyła do Państwa takiej korespondencji.
 • Nie są nam znane żadne rozwiązania tego typu.
 • Sugerujemy zachować szczególną ostrożność przy otwieraniu jakichkolwiek linków.
 • Nasi klienci posiadają geoportal / portal mapowy w technologii e-mapa.net.
 • Dodatkowo, mając na względzie powtarzające się wnioski i skargi kierowanie do gmin przez de facto podmioty oferujące usługi komercyjne jeszcze raz apelujemy o rozwagę i ostrożność.

Jednocześnie przypominamy, że w związku z realnym zagrożeniem cyberatakami do 31 sierpnia 2024 roku obowiązuje  2. stopień BRAVO i 2. stopień BRAVO-CRP na terenie całego kraju.

W przypadku pytań o określone funkcjonalności portalu mapowego zapraszamy Państwa do kontaktu.

piątek, 21 czerwca 2024

Łatwe wyszukiwanie i zakup informacji o transakcjach w portalu rciwn.pl

Pozyskanie informacji o transakcjach dotyczących nieruchomości może stanowić nie lada wyzwanie – a to w związku z różnymi procedurami obowiązującymi w poszczególnych powiatach. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i chcąc maksymalnie uprościć ten proces, w portalu www.rciwn.pl udostępniliśmy nową funkcjonalność ułatwiającą wyszukiwanie i zakup transakcji w powiatach korzystających z iGeoRCiWN.

Aby zakupić transakcje należy:

 1. Wejść na stronę www.rciwn.pl i wybrać opcję Wyszukiwanie transakcji przy wybranym powiecie.
 2. W filtrach wybrać interesujące użytkownika parametry, np. rodzaj transakcji, rodzaj nieruchomości, kwotę transakcji.
 3. Wskazać zakres przestrzenny: wszystkie transakcje w danym powiecie, zakres aktualnego widoku mapy lub promień od wybranego punktu na mapie i kliknąć Szukaj.
 4. Na dole strony pojawi się lista dostępnych transakcji – w tym miejscu można sprawdzić uproszczoną Kartę Informacyjną Nieruchomości i wybrać transakcje do zamówienia.
 5. Po wybraniu pozycji do zakupu kliknąć Zamów wybrane.
 6. Na karcie zakupu danych rzeczoznawca majątkowy (posiadający konto w systemie danego powiatu) może się zalogować i dokończyć płatność z poziomu swojego konta. Pozostali użytkownicy uzupełniają swoje dane i finalizują płatność.
 7. Dane zostaną wysłane na wskazany adres mailowy.

Przypominamy, że transakcje może zakupić nie tylko rzeczoznawca majątkowy, ale każdy zainteresowany.

W najbliższym czasie nowa opcja wyszukiwania i zakupu zostanie udostępniona we wszystkich powiatach korzystających z iGeoRCiWN.

czwartek, 20 czerwca 2024

Sposoby zaznaczania obiektów na e-mapie

Portale w technologii e-mapa mają dwa narzędzia umożliwiające zaznaczenie wybranych działek – selekcję wielu obiektów oraz marker, a każde z nich daje użytkownikowi inne możliwości analityczne.

Selekcja wielu obiektów

Selekcji obiektów (po wybraniu na pasku narzędzi odpowiedniej ikony) można dokonać na kilka sposobów:

 • Wskazanie na mapie wybranej działki, a następnie kliknięcie Dodaj aktywny obiekt. Czynność należy powtórzyć dla wszystkich obiektów.
 • Wyszukanie obiektów przez wyszukiwarkę, i analogicznie jak w pkt. 1, wybranie opcji Dodaj aktywny obiekt.
 • Skorzystanie z opcji Utwórz z działek i wklejenie listy identyfikatorów działek.
Dodatkowo, wyszukanie wielu działek, spełniających zadane parametry jest możliwe przy użyciu zaawansowanego wyszukiwania działek o czym pisaliśmy TUTAJ.

Instrukcję do poszczególnych metod przedstawiamy w filmiku.

 
Dla wybranych w selekcji działek możemy wygenerować link do lokalizacji (co może być szczególnie przydatne np. przy ofertach sprzedaży), wygenerować informacje z planów miejscowych (jeśli w danej lokalizacji są dostępne), a także utworzyć marker
 

Marker

Do stworzenia markera powierzchniowego również mamy kilka opcji:

 • Utworzenie przez wskazanie punktów, tj. wrysowanie obiektu bezpośrednio na mapie.
 • Utworzenie z aktywnej działki (wyszukanej lub wybranej z mapy) z możliwością uwzględnienia bufora o zadanym promieniu.
 • Z selekcji (czyli wcześniej opisanego sposobu wybrania obiektów), również z możliwością określenia bufora.
Mając marker możemy wygenerować wykaz działek znajdujących się w jego zakresie (w formie listy w oknie dialogowym lub do pliku tekstowego), wykaz punktów adresowych oraz geometrię jako EKWT, a także zapisać marker do pliku GML, KML lub DXF i wykorzystać w pracy w innym systemie czy programie.
 

Ponadto przy generowaniu zestawienia działek w zakresie markera mamy możliwość przekazania ich obrysu do narzędzia selekcji – w tym przypadku ze wszystkich działek, których geometria przecina się z markerem tworzony jest jeden obiekt. Opcja ta może znaleźć zastosowanie m.in. przy wyznaczaniu działek do scalenia pod inwestycje drogowe czy w innych przypadkach, gdy trzeba zaznaczyć wiele małych obiektów na wybranym obszarze.
 czwartek, 13 czerwca 2024

Czy koniecznie jest wskazywanie w dokumentacji przetargowej wytycznych dla urbanistów przy zlecaniu tworzenia POG?

W związku z kierowanymi przez użytkowników systemu iGeoPlan pytaniami o wytyczne do opracowania planu ogólnego gminy informujemy:

Nasze dotychczasowe wytyczne do iGeoPlanu dotyczą "starych" mpzp (posiadających rysunki rastrowe - załączniki graficzne w formacie GeoTiff), natomiast plan ogólny od początku będzie tworzony w całości w formie wektorowej w postaci pliku GML, którego struktura i sposób opracowania wynikają z odpowiednich rozporządzeń ws. planu ogólnego i schematu aplikacyjnego GML.

Z naszej strony nie mamy dodatkowych wymagań - wykonawca powinien opracować POG zgodny z przepisami, a my na podstawie takiego pliku GML bezproblemowo umieścimy plan w serwisie e-mapa.

W umowach podpisywanych z planistami można zatem umieścić odniesienia do następujących regulacji:

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 24 października 2023 r.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego
 • https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/schematy-aplikacyjne
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 maja 2024 r.
  w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy
dodatkowo:
 • ustawa z dnia 7 lipca 2023 r.
  o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r.
  w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów
 • https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/specyfikacja-danych (PROJEKT)

Pomocne mogą być także informacje na stronie MRiT Szybki start - POG:


środa, 12 czerwca 2024

Badanie usług oraz zbiorów MPZP, SUIKZP i POG - monitoring #13

Na początku czerwca przeprowadziliśmy kolejne badanie zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu zagospodarowanie przestrzenne. W porównaniu do poprzedniej analizy wykonanej w kwietniu nastąpił wzrost średniej oceny - z 7,01 na 7,09.

Przypominamy, że do badania i punktacji nie są na tym etapie wliczane zbiory POG - nie uchwalono jeszcze żadnego planu ogólnego zatem usługi nie zostały jeszcze zgłoszone, albo są "puste", co spowodowałoby zafałszowanie wyników.

Aktualnie spośród 2477 gmin 82 jednostki nie zgłosiły żadnego zbioru do ewidencji. 55 gmin posiada jeden zbiór, 1804 dwa zbiory, a 536 trzy zbiory. Zbiór POG zgłosiło już 549 gmin - i tu widać największy wzrost - dwa miesiące temu takich zgłoszeń było dwa razy mniej (269).
Wszystkich zbiorów dot. planowania przestrzennego jest 5271 (wzrost o ponad 300). 764 z nich nie posiada żadnych usług - tu należy zaznaczyć, że w większości są to zbiory POG. Wszystkie usługi (wyszukiwania, przeglądania i pobierania) posiada 4010 zbiorów. 
W podziale na typ usługi sieciowej mamy 4125 usług wyszukiwania, 4480 usług przeglądania oraz 4235 pobierania (w tym 2217 usług ATOM i 1980 WFS).

Jak wspomniano ocena punktowa dotyczy jedynie zbiorów MPZP i SUIKZP. Średni wynik wzrósł, natomiast rozkład ocen jest niemal identyczny jak w kwietniu:
Rozkład wyników w podziale na województwa - w porównaniu do badania z lutego należy odnotować duży awans woj. lubelskiego oraz spadek warmińsko-mazurskiego:

Na podstawie adresów usług uwidocznionych w ewidencji zbiorów i usług oszacowaliśmy najpopularniejsze rozwiązania wykorzystywane przez gminy do publikacji zbiorów. Na wykresie przedstawiono dostawców, którzy udostępniają co najmniej 100 zbiorów:
Z wynikami badania dla poszczególnych gmin można zapoznać się na stronie:
Po wybraniu danej jednostki zostanie zaprezentowana ocena sumaryczna, a po kliknięciu przycisku MPZP lub SUIKZP wyświetli się raport z ocenami cząstkowymi w rozbiciu na 3 typy usług:

wtorek, 11 czerwca 2024

Brak aktualizacji danych dla zbioru PRG-adresy

W związku z wieloma zapytaniami kierowanymi przez gminy, dotyczącymi braku nowo nadanych adresów w portalach ogólnopolskich (geoportal.gov.pl, polska.e-mapa.net), informujemy, że problem - przynajmniej w serwisie polska.e-mapa.net -  wynika z nieaktualnych danych PRG publikowanych przez GUGiK.

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie geoportal.gov.pl/pl/dane/panstwowy-rejestr-granic-prg dane PRG obejmujące m.in. adresy publikowane są w postaci archiwum zbiorczego z plikami GML dla poszczególnych województw - dostępne jest ono pod adresem:

    https://opendata.geoportal.gov.pl/prg/adresy/PRG-punkty_adresowe.zip

Jak można się przekonać samodzielnie, pobierając ww. plik, archiwum nie jest aktualizowane od co najmniej tygodnia - po rozpakowaniu plików zarówno ich daty jak i nazwy wskazują, że dane pochodzą z końca maja. Zatem wszystkie adresy nadane przez gminy w czerwcu nie będą widoczne w portalach krajowych, które wykorzystują powyższe dane dane zbiorcze w celu zasilenia bazy.

Zapytanie w tej sprawie zostało wysłane do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Czekamy na wiadomość zwrotną i jak tylko uzyskamy wyjaśnienia, uzupełnimy powyższy wpis o nowe informacje.

[Aktualizacja 13.06.2024]

Otrzymaliśmy dzisiaj o godzinie 13:27 wiadomość e-mail z GUGiK z informacją, że dostępne są już dane wygenerowane w dniu 11.06.2024r.

poniedziałek, 10 czerwca 2024

IX edycja Konferencji w Jachrance już za nami

W dniach 5–7 czerwca 2024 r. odbyła się IX Konferencja Techniczna pt. "Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK", podczas której uczestnicy dyskutowali o nowoczesnych metodach automatyzacji pracy, wykorzystaniu usług sieciowych, a także o stanie i jakości danych ewidencji gruntów i budynków.

Tegoroczna konferencja rozpoczęła się od warsztatów, w trakcie których prezes Geo-Systemu Zbigniew Malinowski wraz z Radosławem Pawłowskim zaprezentowali nowości w technologii iGeoMap/ePODGiK oraz przedstawili plany rozwojowe. Następnie Marcin Sujak omówił problematykę płatności i podpisów elektronicznych jako podstawy rozwoju e-usług. Na zakończenie Karolina Turska pokazała najnowsze funkcjonalności i narzędzia w portalach e-mapa – zaawansowane opcje wyszukiwania, nowe warstwy tematyczne oraz panel porównawczy. 

Drugiego, głównego, dnia konferencji zaraz po rozpoczęciu i przywitaniu zaproszonych gości najbardziej wyczekiwanym punktem było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w plebiscycie użytkowników technologii iGeoMap/ePODGiK na "Najlepszy PODGiK".

W tegorocznej edycji laureatami zostali:

 • I miejsce – powiat pruszkowski
 • II miejsce – powiat wejherowski,
 • III miejsce – ex aequo powiat miński i wołomiński.

W tym roku przyznano także wyróżnienia dwóm powiatom – mińskiemu i włodawskiemu – za 25-letnie prowadzenie zasobu geodezyjnego z wykorzystaniem systemu informacji o terenie GEO-MAP.

Pierwsza sesja referatowa skupiona była wokół funkcjonowania i stanu ewidencji gruntów i budynków. Dr hab. inż. Waldemar Izdebski przedstawił analizę powiatowych usług WMS i WFS dotyczących EGiB, przybliżył aktualny stan podejmowanych przez niego badań oraz podsumował jak przez ostatni rok przebiegała realizacja zgłaszanych błędów w powiatach. Omówił także analizę jakości danych EGiB oraz perspektywy działań na przyszłość. 

Kolejny panel dotyczył funkcjonowania zasobu PZGiK w Polsce. Damian Czekaj, redaktor prowadzący portalu Geoforum.pl, przeanalizował wybrane dane statystyczne za rok 2023, w tym wyniki weryfikacji prac geodezyjnych za trzy kwartały. Pan Izdebski przybliżył natomiast zmiany proponowane w nowelizacji rozporządzenia ws. ewidencji gruntów i budynków – w szczególności przywrócenie arkuszy oraz zmiany w zakresie adresu korespondencyjnego właściciela.

Trzecia sesja poświęcona była danym PZGiK w realizacji zdań publicznych. W pierwszym wystąpieniu Oliwia Horbaczewska omówiła wybrane orzeczenia i wyroki WSA w zakresie udostępniania danych. Następnie Zbigniew Malinowski przybliżył praktyczne aspekty realizacji usług danych przestrzennych w kontekście stanowisk GUGiK. Sesję zakończył Michał Kursa analizą zakresu udostępnianych danych na przykładzie usługi WFS EGiB.

 
Ostatniego dnia konferencji w panelu „Na styku geodezji” omówiono dobre praktyki komunikacji między gminą a powiatem w zakresie numeracji adresowej. Następnie Żaneta Kornatowska, geodeta i mediator sądowy, przybliżyła uczestnikom dość nowy i innowacyjny temat, jakim są mediacje w zagadnieniach geodezyjnych. Spotkanie zakończył Damian Czekaj oceną branży z perspektywy wybranych artykułów Geoforum.pl.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

poniedziałek, 3 czerwca 2024

Podsumowanie miesiąca – maj 2024 r.

W maju suma wszystkich odwiedzin na portalach e-mapa wyniosła 1,82 mln (średnio ok. 59 tys. dziennie), natomiast sam portal polska.e-mapa.net odnotował 314 tys. odsłon. Sumaryczny wykres odwiedzin za ostatni rok dla portalu polska.e-mapa.net przedstawiono poniżej:

Na portalu polska.e-mapa.net opublikowaliśmy kolejną nową warstwę – tym razem prezentującą dane pochodzące z Atlasu Historycznego PAN. W skład projektu wchodzi geoportal Mapy z przeszłością, prezentujący zmozaikowane i skalibrowane mapy dawne, m.in. mapy topograficzne Wojskowego Instytutu Geograficznego z okresu międzywojennego, dziewiętnastowieczne mapy pruskie i niemieckie czy dawne plany miast.

Dodatkowo nową funkcjonalność zyskało narzędzie do wyszukiwania działek. Możliwe jest wyszukiwanie działek po podziale nieruchomości, co będzie pomocne gdy chcemy wyświetlić wszystkie działki powstałe w wyniku podziału lub odszukać na mapie działkę, która została podzielona, a nie znamy jej nowych oznaczeń.

W kolejnych wpisach przybliżyliśmy też temat skarg dotyczących przystąpień do POG oraz zasad przywoływania podstaw prawnych w wydawanych dokumentach.

piątek, 17 maja 2024

Podstawy prawne w wydawanych dokumentach

W związku z pojawiającymi się pytaniami o prawidłowe podstawy prawne aktów przywoływanych w wydawanych dokumentach, chcielibyśmy przybliżyć najważniejsze reguły dotyczące tych zapisów.

Ze względu na ciągłe zmiany wynikające z nowelizacji aktów prawnych i podejmowania ustaw zmieniających zachodzi konieczność modyfikacji wzorców dokumentów wydawanych przez systemy dziedzinowe dla samorządów. Wprowadziliśmy do systemu zmienne, które pozwalają na sprawną aktualizację oznaczeń podstaw prawnych. Dzięki temu gdy tylko pojawia się informacja o nowym dzienniku urzędowym, możemy automatycznie zaktualizować ją we wszystkich dokumentach. W oznaczeniach dzienników urzędowych stosujemy zasady zapisu przedstawione w rozporządzeniu z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”.

Oznaczenie dzienników urzędowych formułuje się w postaci: 

„((skrót nazwy dziennika urzędowego) poz. … i … , z … r. poz. … oraz z … r. poz. … )”. 

W przypadku tekstu jednolitego (co będzie miało miejsce w przypadku większości ustaw stanowiących podstawę prawną wydawanych aktów normatywnych) nie stosuje się dodatkowo skrótu „t.j.” – wskazujemy tylko rok, z którego pochodzi Dziennik Ustaw.

Przywołując dziennik urzędowy aktu prawnego podajemy:

1) pozycję oraz, w razie potrzeby, rocznik dziennika urzędowego, w którym ogłoszono akt – jeżeli akt nie był nowelizowany;

Przykład:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368)

2) pozycję oraz, w razie potrzeby, rocznik dziennika urzędowego, w którym ogłoszono zarówno pierwotny tekst tego aktu, jak i akty zmieniające ten akt – jeżeli akt był nowelizowany, a nie ogłoszono jego tekstu jednolitego;

Przykład:

Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. z 2022 r. poz. 1700, z 2023 r. poz. 289 i 1860)

3) rocznik oraz pozycję dziennika urzędowego, w którym ogłoszono ostatni tekst jednolity aktu – jeżeli ogłoszono tekst jednolity;

Przykład:

Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725)

4) rocznik oraz pozycję dziennika urzędowego, w którym ogłoszono tekst jednolity, oraz dziennika urzędowego, w którym ogłoszono akty zmieniające tekst jednolity tego aktu – jeżeli ogłoszono tekst jednolity aktu, a był on nowelizowany.

Przykład:

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029 i 2739) lub (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm. )

Zgodnie z § 158. ust. 5 ww. rozporządzenia, w przypadku aktu prawnego, który ma więcej niż 5 zmian można stosować zapis "z późn. zm.". Jeśli zmian było mniej, wszystkie pozycje powinny zostać wymienione.

§ 158. ust. 5

Jeżeli liczba zmian aktu normatywnego, do którego następuje odesłanie, albo jego tekstu jednolitego jest większa niż pięć, można nie wymieniać roczników oraz pozycji dzienników urzędowych, w których ogłoszono te zmiany, a poprzestać jedynie na podaniu pozycji oraz, w razie potrzeby, rocznika dziennika urzędowego, w którym ogłoszono pierwotny tekst tego aktu albo jego ostatni tekst jednolity z dopiskiem „z późn. zm.”, po którym zamieszcza się odnośnik.


wtorek, 14 maja 2024

Skargi do rad gmin - tym razem dotyczą przystapień do POG

W związku z kolejnym etapem nękania gmin przez "zatroskanych obywateli wnioskodawców" - tym razem znowu w postaci skargi do Rady Miasta/Gminy i zarzutu "oszustwa komputerowego" - informujemy:

 • zarzuty (jak zwykle) są absurdalne i tak powinny być traktowane;
 • przypominamy o poprzednich skargach na wójta/burmistrza/prezydenta, z których ŻADNA nie została rozpatrzona pozytywnie - 350 skarg zostało odrzuconych;
 • w skardze nie podano żadnych konkretów potwierdzających prezentowane tam tezy poza samym stwierdzeniem wnioskodawcy jakoby plik GML dla POG nie przechodził walidacji;
 • istnieje prawdopodobieństwo, że autor w ogóle nie przeprowadził żadnych walidacji dotyczących plików GML z danej gminy i masowo wysyła skargi "w ciemno" - poprzednie pisma z zarzutami dot. danych APP dla POG kierowano bowiem także do gmin, które nie miały w danym momencie podjętej uchwały o przystąpieniu do planu ogólnego;
 • walidacji plików mogą Państwo dokonać samodzielnie w jednym z bezpłatnych i ogólnodostępnych narzędzi:
przykład walidacji na stronie FreeFormatter
(Walidację należy przeprowadzić względem pliku ze schematem XSD w wersji 2.0 - dostępnego na stronie gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/schematy-aplikacyjne)
Dzięki temu samodzielnie i obiektywnie mogą Państwo zweryfikować (nie)prawdziwość tez zawartych w skardze.

 • jednocześnie przypominamy, że walidator na stronie gov.pl nadal nie obsługuje zbiorów POG i schematu aplikacyjnego 2.0 - zachęcamy do kontaktu z Ministerstwem i wysyłania zapytań w sprawie terminu udostępnienia narzędzia dostosowanego do obowiązujących przepisów;
 • skarga powtarza wielokrotnie prostowane już fałszywe stwierdzenia o konieczności podpisywania pliku GML na etapie przystąpienia oraz obowiązku udostępnienia danych w terminie 30 dni od przystąpienia - po szczegóły odsyłamy do poprzednich wpisów na blogu
 • urząd nie ogranicza nikomu dostępu do danych przestrzennych - każdy na takich samych warunkach ma dostęp do danych, nie może jednak stanowić zarzutu fakt, że odbiorca nie posiada kompetencji/wiedzy/dobrej woli, by z danych potrafić właściwie skorzystać.

poniedziałek, 13 maja 2024

Zaawansowane wyszukiwanie działek – znajdź działki z podziału

Szukanie zaawansowane działek na e-mapie zyskało nową funkcjonalność – wyszukiwanie działek po  podziale nieruchomości. Narzędzie będzie pomocne gdy chcemy wyświetlić wszystkie działki powstałe w wyniku podziału lub odszukać na mapie działkę, która została podzielona, a nie znamy jej nowych oznaczeń. W tym celu w panelu Szukanie zaawansowane działek (po wskazaniu kolejno województwa, powiatu, gminy i obrębu) w polu Numer działki należy wpisać numer działki sprzed podziału oraz znaki "/*",

przykładowo "153/*". 


wtorek, 7 maja 2024

Atlas Historyczny PAN w portalu e-mapa

Informujemy, że lista warstw portalu polska.e-mapa.net została poszerzona o nowe dane pochodzące z projektu Atlas Fontium.

"Atlas Fontium to portal internetowy poświęcony publikacjom historycznych źródeł i wyników badań oraz udostępnianiu materiałów dotyczących przede wszystkim dawnej Polski i Rzeczypospolitej oraz mających odniesienie przestrzenne. Głównym celem projektu jest zbudowanie jednolitego systemu do gromadzenia, analizy i udostępniania informacji oraz źródeł do badań z zakresu geografii historycznej ziem polskich w granicach sprzed 1772 roku."

W skład projektu wchodzi geoportal Mapy z przeszłością, prezentujący zmozaikowane i skalibrowane mapy dawne, m.in. mapy topograficzne Wojskowego Instytutu Geograficznego z okresu międzywojennego, dziewiętnastowieczne mapy pruskie i niemieckie czy dawne plany miast. Serwis został przygotowany przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Politechniką Warszawską w ramach infrastruktury CENAGIS.

Opracowanie brało udział w ubiegłorocznym konkursie na Internetową Mapę Roku im. Krzysztofa Buczkowskiego organizowanego przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich.

Mapy i plany są udostępniane za pomocą usługi przeglądania (WMS), która została podłączona w geoportalu polska.e-mapa.net w grupie Historia i zabytki (obok danych udostępnianych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa):

W oglądaniu starych map przydatne będzie narzędzie Panel porównawczy, pozwalające na wygodne wyświetlenie historycznych opracowań na tle współczesnego podkładu mapowego lub ortofotomapy i porównanie zmian, jakie zaszły na przestrzeni lat.poniedziałek, 6 maja 2024

Podsumowanie miesiąca – kwiecień 2024 r.

W kwietniu suma wszystkich odwiedzin na portalach e-mapa wyniosła 1,94 mln (średnio ok. 65 tys. dziennie), natomiast sam portal polska.e-mapa.net odnotował 352 tys. odsłon, czyli drugi najlepszy wynik w historii. Sumaryczny wykres odwiedzin za ostatni rok dla portalu polska.e-mapa.net przedstawiono poniżej:

W kwietniu przeprowadziliśmy kolejne badanie usług oraz zbiorów MPZP i SUiKZP, po raz pierwszy częściowo uwzględniając zbiory dot. planów ogólnych gmin.

Zorganizowaliśmy także darmowe seminarium on-line pt. Zagospodarowanie przestrzenne – technologia eGmina w kontekście aktualnego stanu prawnego. Nagranie dostępne jest na naszym kanale YouTube.

Na portalu polska.e-mapa.net opublikowaliśmy warstwę prezentującą stan zgłoszeń zbiorów z tematu zagospodarowanie przestrzenne. Portale mapowe gmin oraz powiatów z obszaru województwa mazowieckiego zyskały natomiast nową warstwę tematyczną: audyt krajobrazowy.

Nowości pojawiły się również w Raporcie o działce, m.in. powierzchnia zabudowy wybranej nieruchomości i działek sąsiednich, stan własności oraz nowa tabela w sekcji uzbrojenie terenu.

Ponadto w kwietniu liczba zamówionych wydruków map zasadniczych zakupionych i wygenerowanych automatycznie z wykorzystaniem technologii ePODGIK przekroczyła już 90.000. Mniej okrągłą, ale niemniej ważną informacją jest przekroczenie pułapu 880.000 prac geodezyjnych przetworzonych w pełni automatycznie przez system iGeoMap/ePODGiK. Obie usług od wielu lat przynoszą bardzo duże ułatwienie dla powiatów, gdyż cały proces od zamówienia do otrzymania materiałów jest zautomatyzowany i realizowany bez żadnego udziału pracownika ośodka dokumentacji. Oszczędności organizacyjne pozwalają przeznaczyć co najmniej jeden etat na realizację prac wymagających kreatywności i zaangażowania, pozostawiając powtarzalne sprawy dla mechanizmów automatycznych.


środa, 1 maja 2024

Podsumowanie kwietniowego seminarium on-line z zakresu MPZP

30 kwietnia na platformie Zoom odbyło się webinarium dla pracownic i pracowników urzędów miast i gmin, które poświęcone było aktualnym zapisom prawnym w zakresie zagospodarowania przestrzennego i problematyce ich stosowania.


Podczas spotkania omówiono następujące kwestie:

 1. Aktualny stan prawny w zakresie planowania przestrzennego, w tym postępy w udostępnianiu rozporządzeń i narzędzi;
 2. Nowe funkcjonalności w technologii eGmina;
 3. Konsultacje Specyfikacji danych przestrzennych 2.0;
 4. Problematykę udostępniania danych przestrzennych a wnioski i wystąpienia podmiotów trzecich;
 5. Wyrok WSA w Olsztynie w kwestii udostępniania do realizacji zadań publicznych danych PZGiK.

Ze względu na napięty harmonogram nie zmieścił się jeden planowany temat dedykowany klientom korzystającym z modułów iMPZP lub iGeoPlan - kwestia wyznaczania powierzchni do sprawozdań PZP-1, który udostępniamy w formie PDF.

W czasie całego spotkania uczestnicy zadali wiele pytań, na które na bieżąco staraliśmy się odpowiadać. Udostępniamy najistotniejsze z nich: POBIERZ PYTANIA I ODPOWIEDZI.

Całe Webinarium zostało nagrane i jest już udostępnione na naszym kanale YouTube.

Dziękujemy wszystkim za liczny udział i aktywne uczestnictwo!


piątek, 26 kwietnia 2024

Audyt krajobrazowy województwa mazowieckiego w portalach e-mapa

Portale mapowe gmin oraz powiatów z obszaru województwa mazowieckiego zyskały nową warstwę tematyczną: audyt krajobrazowy. Obejmuje ona cztery tematy:

 • mapę zidentyfikowanych krajobrazów,
 • mapę obszarów objętych ochroną,
 • mapę krajobrazów priorytetowych
 • proponowanych parków kulturowych.

Szczegółowe informacje o wybranym obszarze dostępne są po wybraniu z paska narzędzi Informacji o obiekcie (ikona "i"), a następnie wskazaniu lokalizacji na mapie.

Audyt krajobrazowy został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 48/24 z dnia 26 marca 2024 r. Jego głównymi celami są:

 • identyfikacja krajobrazów występujących na terenie województwa;
 • wskazanie krajobrazów priorytetowych;
 • określenie cech charakterystycznych oraz ocena ich wartości;
 • sformułowanie rekomendacji i wniosków mających służyć ich ochronie.  

W audycie wskazano także granice obszarów objętych formami ochrony przyrody, obiektów znajdujących się na listach Światowego Dziedzictwa UNESCO, obszarów Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO oraz obszarów i obiektów proponowanych do umieszczenia na tych listach. W obrębie krajobrazów priorytetowych wskazano również lokalne formy architektoniczne zabudowy.

wtorek, 16 kwietnia 2024

Awaria zasilania PRG danymi adresowymi

AKTUALIZACJA 17.04.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii poinformował, że usługa PRG działa już prawidłowo.

_________________________________

Szanowni Państwo, w związku z wieloma pytaniami o stan zasilania PRG informujemy, że od piątku, 12.04.2024 obserwujemy istotne problemu z usługą zasilania RG danymi adresowymi gmin w aplikacji iMPA.

Na podstawie statusu i kompletności odpowiedzi z systemu stwierdzamy, że część zasileń mogła nie zakończyć się w sposób prawidłowy. Przesłaliśmy złoszenie do GUGiK. 

Otrzymaliśmy zwrotnie informację z GUGiK:

"Obecnie mamy problem z usługą zasilenia, pracujemy nad ponownym jej uruchomieniem. O możliwości aktualizacji PRG poinformujemy Państwa w odrębnej wiadomości."

Zasilanie jest więc wstrzymane do czasu uzyskania ponownej informacji z GUGIK i usunięciu awarii.

 

Bezpłatne seminarium on-line: Zagospodarowanie przestrzenne – technologia eGmina w kontekście aktualnego stanu prawnego

30 kwietnia organizujemy bezpłatne seminarium on-line pt.: 

Zagospodarowanie przestrzenne – technologia eGmina
w kontekście aktualnego stanu prawnego

Seminarium będzie prowadzone przez zespół Geo-System odpowiedzialny za wdrażanie i obsługę tematów związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11:00 na platformie Zoom. Przewidywany czas trwania spotkania to ok. 2 godziny.

Podczas spotkania poruszymy następujące kwestie:

 1. Aktualny stan prawny i najnowsze informacje.
 2. Zmiany w funkcjonalności systemów eGmina.
 3. Informacja publiczna a tworzenie i udostępnianie zbiorów.

Udział w seminarium jest bezpłatny, konieczna jest jedynie wcześniejsza rejestracja na wydarzenie. Formularz zapisów jest dostępny pod adresem:

REJESTRACJA NA SEMINARIUM 

Po rejestracji, każdy z uczestników otrzyma, na podany podczas rejestracji adres e-mail, automatyczną wiadomość z potwierdzeniem rejestracji wraz z szczegółami wydarzenia i linkiem do seminarium.

Rejestracja na seminarium oznacza, że użytkownik zapoznał się i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptuje politykę prywatności dostępną na stronie https://polska.e-mapa.net/rodo/.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres geo-system@geo-system.com.pl.

piątek, 12 kwietnia 2024

Zbiory danych z tematu Zagospodarowanie przestrzenne w portalu e-mapa

Na podstawie wpisów w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych przygotowaliśmy warstwę prezentującą, które gminy zgłosiły zbiory z tematu 3.4 - zagospodarowanie przestrzenne.

Warstwa jest dostępna w portalu polska.e-mapa.net w grupie Zagospodarowanie przestrzenne i pokazuje stan zgłoszeń dla 3 zbiorów: MPZP (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), SUIKZP (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) oraz POG (plan ogólny gminy).

Dane aktualizowane są codziennie, co pozwala śledzić postęp prac w gminach nad planami ogólnymi.

Niestety, da się także zauważyć, że wciąż całkiem liczna jest grupa samorządów, która przez tyle lat nie wypełniła obowiązku i nie zgłosiła ani jednego zbioru do ewidencji (i to nawet w sytuacji, gdy uchwalane są w nich mpzp).

MPZP
POG
SUIKZP


środa, 10 kwietnia 2024

Nowości w Raporcie dla działki

Raport dla działki to usługa ciesząca się wielką popularnością - zarówno wśród użytkowników profesjonalnych z branży nieruchomości, prywatnych właścicieli oraz inwestorów, jak i urzędników w jednostkach samorządowych (którzy mają dostęp do bezpłatnych raportów po zalogowaniu w e-mapie).

Przedstawiamy kilka najważniejszych nowości, jakie wprowadziliśmy w raporcie w ostatnim czasie. Mamy nadzieję, że dzięki nim Raport dla działki będzie Państwu jeszcze bardziej przydatny.

Dla działek zabudowanych w raporcie podana jest powierzchnia zabudowy (w m2 oraz jako % powierzchni działki). Ponadto w nowej sekcji Zabudowa na mapie przedstawiono pokrycie zabudową wybranej działki oraz jej okolic:

Nowa sekcja Własność prezentuje na mapie do kogo należy wybrana działka oraz działki sąsiednie - czy jest to osoba fizyczna, Skarb Państwa lub grunt należący do gminy:


*dostępność informacji jest zależna od danych udostępnianych przez dany powiat

W sekcji Uzbrojenie pojawiła się nowa tabela jednoznacznie pokazująca, jakie sieci dostępne są na działce:

W przypadku dużych działek i nakładających się sieci nie zawsze takie informacje dało się odczytać z samej mapy.

Sekcja Punkty załamania granicy została rozszerzona o widok mapy prezentujący czołówki tj. długości poszczególnych odcinków składających się na granicę działki:

czwartek, 4 kwietnia 2024

Badanie usług oraz zbiorów MPZP, SUIKZP i POG - monitoring #12

Na początku kwietnia przeprowadziliśmy kolejne badanie zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu zagospodarowanie przestrzenne. W porównaniu do poprzedniej analizy wykonanej w lutym nastąpił niewielki wzrost średniej oceny - z 6,96 na 7,01.

W najnowszej analizie uwzględniliśmy częściowo zbiory dot. planów ogólnych gminy (POG). Nie wpływają one na końcową ocenę, gdyż żaden z planów nie został jeszcze uchwalony, a więc nie istnieją odpowiednie usługi lub i tak byłyby one "puste", natomiast wliczone zostały do ogólnej statystyki zbiorów.

Aktualnie spośród 2477 gmin dokładnie 100 (4%) nie zgłosiło żadnego zbioru do ewidencji. 59 gmin posiada jeden zbiór, 2055 dwa zbiory, a 263 trzy zbiory. Zbiór POG zgłosiły 269 gminy, co stanowi ok. 10%.
Wszystkich zbiorów dot. planowania przestrzennego jest 4958. Dokładnie 10% z nich (494) nie posiada żadnych usług - tu należy zaznaczyć, że w większości są to wspominane zbiory POG. Wszystkie usługi (wyszukiwania, przeglądania i pobierania) posiada 3907 zbiorów tj. 79%. 
Dalsza analiza została przeprowadzona jedynie dla zbiorów MPZP i SUIKZP, których jest obecnie 4689. Ogólna ocena zbioru wzrosła nieznacznie, przekraczając poziom 7/10. Rozkład ocen jest niemal identyczny jak w poprzednim badaniu:
Poniżej rozkład wyników w podziale na gminy przedstawiony na mapie:

Z wynikami badania dla poszczególnych gmin można zapoznać się na stronie: e-mapa.net/app/uslugi.php
Po wybraniu danej jednostki zostanie zaprezentowana ocena sumaryczna, a po kliknięciu przycisku MPZP lub SUIKZP wyświetli się raport z ocenami cząstkowymi w rozbiciu na 3 typy usług.

środa, 3 kwietnia 2024

Startuje rejestracja na IX Konferencję Techniczną „Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK"

Serdecznie zapraszamy Państwa na IX edycję konferencji technicznej pt.: „Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK”. Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Warszawianka w Jachrance w dniach 5-7 czerwca 2024 r.


 Zapisy i szczegóły związane z konferencją dostępne są na stronie internetowej:

www.podgik.pl

Konferencja przeznaczona jest dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę o nowoczesnych technologiach stosowanych do prowadzenia zasobu i jego udostępniania w Internecie. Podczas tegorocznej konferencji przewidziano warsztaty szkoleniowe oraz trzy sesje referatowe. O szczegółowych zagadnieniach poruszanych w trakcie konferencji poinformujemy w najbliższym czasie.

Koszt konferencji z noclegiem, wyżywieniem i wszystkimi materiałami wynosi:

 • 1000,00 zł + 23% VAT w przypadku zakwaterowania w pokoju dwuosobowym,
 • 1400,00 zł + 23% VAT w przypadku pokoju jednoosobowego.

Ruszyła także kolejna edycja plebiscytu na „Najlepszy PODGiK pracujący w technologii iGeoMap/ePODGiK”. Do 1 czerwca 2024 r. każdy użytkownik technologii iGeoMap/ePODGiK może przyznać punkty w skali od 0 do 10 ośrodkom, w których zgłaszał elektronicznie prace geodezyjne w okresie od 1 września 2023 r. do 30 maja 2024 r. Wyniki głosowania podane zostaną do wiadomości w drugim dniu konferencji. Wtedy też zostaną wręczone okolicznościowe statuetki dla 3 ośrodków, które uzyskają największa liczbę punktów.