wtorek, 7 maja 2024

Atlas Historyczny PAN w portalu e-mapa

Informujemy, że lista warstw portalu polska.e-mapa.net została poszerzona o nowe dane pochodzące z projektu Atlas Fontium.

"Atlas Fontium to portal internetowy poświęcony publikacjom historycznych źródeł i wyników badań oraz udostępnianiu materiałów dotyczących przede wszystkim dawnej Polski i Rzeczypospolitej oraz mających odniesienie przestrzenne. Głównym celem projektu jest zbudowanie jednolitego systemu do gromadzenia, analizy i udostępniania informacji oraz źródeł do badań z zakresu geografii historycznej ziem polskich w granicach sprzed 1772 roku."

W skład projektu wchodzi geoportal Mapy z przeszłością, prezentujący zmozaikowane i skalibrowane mapy dawne, m.in. mapy topograficzne Wojskowego Instytutu Geograficznego z okresu międzywojennego, dziewiętnastowieczne mapy pruskie i niemieckie czy dawne plany miast. Serwis został przygotowany przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Politechniką Warszawską w ramach infrastruktury CENAGIS.

Opracowanie brało udział w ubiegłorocznym konkursie na Internetową Mapę Roku im. Krzysztofa Buczkowskiego organizowanego przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich.

Mapy i plany są udostępniane za pomocą usługi przeglądania (WMS), która została podłączona w geoportalu polska.e-mapa.net w grupie Historia i zabytki (obok danych udostępnianych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa):

W oglądaniu starych map przydatne będzie narzędzie Panel porównawczy, pozwalające na wygodne wyświetlenie historycznych opracowań na tle współczesnego podkładu mapowego lub ortofotomapy i porównanie zmian, jakie zaszły na przestrzeni lat.