wtorek, 14 maja 2024

Skargi do rad gmin - tym razem dotyczą przystapień do POG

W związku z kolejnym etapem nękania gmin przez "zatroskanych obywateli wnioskodawców" - tym razem znowu w postaci skargi do Rady Miasta/Gminy i zarzutu "oszustwa komputerowego" - informujemy:

  • zarzuty (jak zwykle) są absurdalne i tak powinny być traktowane;
  • przypominamy o poprzednich skargach na wójta/burmistrza/prezydenta, z których ŻADNA nie została rozpatrzona pozytywnie - 350 skarg zostało odrzuconych;
  • w skardze nie podano żadnych konkretów potwierdzających prezentowane tam tezy poza samym stwierdzeniem wnioskodawcy jakoby plik GML dla POG nie przechodził walidacji;
  • istnieje prawdopodobieństwo, że autor w ogóle nie przeprowadził żadnych walidacji dotyczących plików GML z danej gminy i masowo wysyła skargi "w ciemno" - poprzednie pisma z zarzutami dot. danych APP dla POG kierowano bowiem także do gmin, które nie miały w danym momencie podjętej uchwały o przystąpieniu do planu ogólnego;
  • walidacji plików mogą Państwo dokonać samodzielnie w jednym z bezpłatnych i ogólnodostępnych narzędzi:
przykład walidacji na stronie FreeFormatter
(Walidację należy przeprowadzić względem pliku ze schematem XSD w wersji 2.0 - dostępnego na stronie gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/schematy-aplikacyjne)
Dzięki temu samodzielnie i obiektywnie mogą Państwo zweryfikować (nie)prawdziwość tez zawartych w skardze.

  • jednocześnie przypominamy, że walidator na stronie gov.pl nadal nie obsługuje zbiorów POG i schematu aplikacyjnego 2.0 - zachęcamy do kontaktu z Ministerstwem i wysyłania zapytań w sprawie terminu udostępnienia narzędzia dostosowanego do obowiązujących przepisów;
  • skarga powtarza wielokrotnie prostowane już fałszywe stwierdzenia o konieczności podpisywania pliku GML na etapie przystąpienia oraz obowiązku udostępnienia danych w terminie 30 dni od przystąpienia - po szczegóły odsyłamy do poprzednich wpisów na blogu
  • urząd nie ogranicza nikomu dostępu do danych przestrzennych - każdy na takich samych warunkach ma dostęp do danych, nie może jednak stanowić zarzutu fakt, że odbiorca nie posiada kompetencji/wiedzy/dobrej woli, by z danych potrafić właściwie skorzystać.