piątek, 25 lipca 2008

GEO-MAP 9.36

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.36.
 • wprowadzono nową bibliotekę OsrodekDLL,
 • przeniesiono parametr graficzny w wiatach (5343) do atrybutu A6,
 • przeniesiono cieplarnie i wiaty do warstwy budynki,
 • wprowadzono funkcję dołączania geometrii do pliku opisowego SWDE,
 • ODGIK: w trybie automatycznym wprowadzono możliwość ponownego wydawania danych dla zgłoszonej pracy,
 • ODGIK: rozszerzono opcję wydawania wypisów z ewidencji gruntów,
 • nowa wersja programu Osnowa 4.37
Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.
Dział "Download"

poniedziałek, 14 lipca 2008

GEO-MAP 9.35

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.35.
 • wprowadzono łapkę do przesuwania zarówno w trybie selekcji jak i tworzenia, łapka jest dostępna po wciśnięciu środkowego klawisza myszy,
 • ODGIK: wprowadzono generowanie zgloszeń z prac internetowych do katalogu DoPrzygotownia jesli praca przekracza maksymalną zadeklarowaną powierzchnię,
 • ODGIK w interaktywnym wydawaniu danych wprowadzono możliwość wydawania również wypisów z ewidencji gruntów,
 • ODGIK przy zgłoszeniach internetowych wprowadzono interpretację osoby upoważnionej,
 • nowa wersja GEO-DTM.
Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.
Dział "Download"

środa, 2 lipca 2008

GEO-MAP 9.34

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.34.
 • wprowadzono zmieniony sposób zapisu konfiguracji serwisów WMS,
 • wprowadzono możliwość tworzenia obiektów jako wyniku przecięcia dwóch typów obiektów powierzchniowych, Twórz\Obiekty z przecięcia obszarów,
 • wprowadzono możliwość korzystania z graniczników zarezerowowanych,
 • punkty są sprawdzane podczas tworzenia pliku DFR i ewentualnie wtedy są sygnalizowane błędy, informacja o wykorzystaniu zarezerwowancyh punktów jest przekazywana do ePODGiK przy przyjmowaniu do zasobu.
Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.
Dział "Download"