poniedziałek, 25 października 2021

Nowe statystyki na ePODGiK

W dniu dzisiejszym sekcja statystyk dotyczących prac geodezyjnych w ePODGiK została rozbudowana o tematy związane z czasem realizacji prac geodezyjnych w rozbiciu na poszczególne cele.

Przez czas realizacji pracy rozumiemy różnicę pomiędzy datą przyjęcia operatu do zasobu, a datą zgłoszenia pracy geodezyjnej. Statystyki z bieżącego roku pokazują, że 60% prac jest realizowanych w przeciągu miesiąca, a praktycznie 90% prac geodezyjnych jest przekazywana do zasobu w przeciągu 3 miesięcy od zgłoszenia. Na drugim końcu skali są prace, których terminy realizacji wyniosły ponad 12 miesięcy. Jest ich raptem 3%.

Wykresy prezentują wartości sumaryczne dla poszczególnych terminów realizacji kumulowanych w miesiącach. Dodatkowo każdy miesiąc jest graficznie rozbity na poszczególne cele. Przykładowo niebieski kolor oznacza "Sporządzenie MDCP", a czerwony "Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych".

Dla porównania przeanalizowano również wszystkie prace geodezyjne zgłoszone za pośrednictwem ePODGiK, które zostały już przyjęte do zasobu od 2007 roku, z tym, że cele dla lat poprzednich zostały za pomocą słownika mapowane z wcześniej używanych asortymentów.

Również w przypadku całościowej statystyki 87% prac została przyjęta w przeciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia.

Pokazuje wieloletni, stały,  trend w realizacji prac geodezyjnych, niezależny od obowiązywania różnych przepisów prawa w poszczególnych okresach. 

Z pewnością wpływ na tak szybką realizację prac na przestrzeni lat ma również technologia ePODGiK, która automatyzuje procesy obsługi pracy począwszy od zgłoszenia pracy, przez rejestrację, opłaty, przygotowanie automatyczne materiałów, udostępnienie operatów archiwalnych, aż po procesy związane ze złożeniem operatu, weryfikacją i mechanizmami wspomagającymi przyjęcie do zasobu i publikację w internecie.

Rośnie też liczba przyjmowanych operatów elektronicznych, która w roku 2021 podwoi wartość z roku 2020. Widać pewną przewagę podpisu elektronicznego kwalifikowanego (ciemny zielony) nad podpisem zaufanym (jasny zielony).

 

Wspomaganie przez system ePODGiK w powyższych kwestiach przynosi wymierne korzyści czasowe, a co za tym idzie również finansowe dla pracowników PODGIK oraz wykonawców geodezyjnych.wtorek, 19 października 2021

Wypisy online z MPZP w gminie Wodzierady

Gmina Wodzierady z województwa łódzkiego dołączyła dziś do listy samorządów, które w swoim portalu mapowym wodzierady.e-mapa.net pozwalają na zamówienie wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranej działki ewidencyjnej.


Usługa jest dostępna dla każdego obywatela i funkcjonuje w trybie 24/7, a dokument wypisu/wyrysu można uzyskać w kilka minut. Jest to możliwe dzięki wdrożeniu technologii iGeoPlan (plany zagospodarowania są w postaci wektorowej w bazie danych) oraz wykorzystaniu płatności internetowych.

Wodzierady są kolejną jednostką samorządu, oferująca tego rodzaju funkcjonalność. Pozostałe urzędy miast i gmin, w których działa ta usługa to: 

poniedziałek, 18 października 2021

Otwieranie widoku z e-mapy w Google Earth

Zgodnie z sugestiami naszych użytkowników narzędzie Pokaż miejsce w innej aplikacji w portalach e-mapa.net zostało rozszerzone o dwie nowe pozycje:

 • Pokaż w Google Earth (Web),
 • Pokaż w Google Earth (KML).
Przyciski otwierają widoczny aktualnie w e-mapie obszar w przeglądarkowej wersji Google Earth (earth.google.com/web) lub stacjonarnej aplikacji Google Earth zainstalowanej na komputerze użytkownika (poprzez wygenerowanie pliku KML z danym widokiem).

 
Google Earth WebGoogle Earth (aplikacja)


Przypominamy również, że oprócz aplikacji Google Earth narzędzie pozwala otworzyć widok na dane miejsce w innych popularnych portalach mapowych:
 • Google Maps,
 • Geoportal.gov.pl,
 • OpenStreetMap,
 • UMP,
 • Targeo,
 • HERE WeGo.
Możliwa jest też operacja odwrotna tj. otwarcie w e-mapie widoku na podstawie linka z ww. portali.

piątek, 15 października 2021

Nowe funkcje pomiaru w portalach e-mapa.net

 W portalach mapowych e-mapa wprowadziliśmy 3 drobne, a zarazem przydatne, usprawnienia:

 • narzędzie pomiaru odległości i powierzchni pozwala na przyciąganie punktów pomiarowych do działek - wystarczy zaznaczyć opcję przyciągaj do działek w oknie Pomiary, by podczas wykonywania pomiaru punkty wskazywane na mapie były automatycznie dociągane do punktów załamania granic działek ewidencyjnych,

 • w informacjach dot. wyszukiwanych działek ewidencyjnych podawana jest ich powierzchnia geometryczna i obwód - należy wyszukać działkę przez jej numer lub wskazanie z mapy, następnie z panelu na dole ekranu wybrać Szczegóły (I),

 • okno markera powierzchniowego wyświetla informację o jego powierzchni i obwodzie - należy utworzyć i zatwierdzić marker powierzchniowy, by w nagłówku okienka Marker wyświetliła się powierzchnia w ha i obwód w metrach.

Opisywane funkcje dostępne są we wszystkich e-mapach - zarówno tych gminnych i powiatowych, jak również w portalu ogólnopolskim polska.e-mapa.net.

poniedziałek, 4 października 2021

Statystyki portali mapowych na koniec września 2021 r.

W dniu 4 października 2021 r. podsumowano kolejny miesiąc funkcjonowania portali mapowych w technologii e-mapa. We wrześniu odnotowano wzrost odwiedzin w porównaniu do poprzednich 3 miesięcy. Największą liczbę odsłon ma "Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych" polska.e-mapa.net, który odwiedzony został 198 000 razy. Suma unikalnych użytkowników za ostatni rok przekroczyła 2.5 mln. Wykres odwiedzin za ostatni rok w podziale na miesiące przedstawiono poniżej:

Ponadto wszystkie urzędowe portale mapowe w technologii e-mapa.net są monitorowane w ramach rządowego serwisu widok.gov.pl. W ubiegłym miesiącu portale mapowe odwiedziło ponad 307 tysięcy unikalnych użytkowników. Dane Google Analytics są gromadzone od marca 2019 roku.


We wrześniu wprowadziliśmy w portalach gminnych e-mapa.net odnowioną i wzbogaconą o najbardziej oczekiwane funkcjonalności wersję modułu "Oferta sprzedaży działek", jednocześnie oferty ze wszystkich gmin dostępne są w jednym miejscu - portalu polska.e-mapa.nethttps://geo-system.blogspot.com/2021/09/nowa-wersja-moduu-oferta-sprzedazy.html