piątek, 15 października 2021

Nowe funkcje pomiaru w portalach e-mapa.net

 W portalach mapowych e-mapa wprowadziliśmy 3 drobne, a zarazem przydatne, usprawnienia:

  • narzędzie pomiaru odległości i powierzchni pozwala na przyciąganie punktów pomiarowych do działek - wystarczy zaznaczyć opcję przyciągaj do działek w oknie Pomiary, by podczas wykonywania pomiaru punkty wskazywane na mapie były automatycznie dociągane do punktów załamania granic działek ewidencyjnych,

  • w informacjach dot. wyszukiwanych działek ewidencyjnych podawana jest ich powierzchnia geometryczna i obwód - należy wyszukać działkę przez jej numer lub wskazanie z mapy, następnie z panelu na dole ekranu wybrać Szczegóły (I),

  • okno markera powierzchniowego wyświetla informację o jego powierzchni i obwodzie - należy utworzyć i zatwierdzić marker powierzchniowy, by w nagłówku okienka Marker wyświetliła się powierzchnia w ha i obwód w metrach.

Opisywane funkcje dostępne są we wszystkich e-mapach - zarówno tych gminnych i powiatowych, jak również w portalu ogólnopolskim polska.e-mapa.net.