piątek, 26 kwietnia 2024

Audyt krajobrazowy województwa mazowieckiego w portalach e-mapa

Portale mapowe gmin oraz powiatów z obszaru województwa mazowieckiego zyskały nową warstwę tematyczną: audyt krajobrazowy. Obejmuje ona cztery tematy:

 • mapę zidentyfikowanych krajobrazów,
 • mapę obszarów objętych ochroną,
 • mapę krajobrazów priorytetowych
 • proponowanych parków kulturowych.

Szczegółowe informacje o wybranym obszarze dostępne są po wybraniu z paska narzędzi Informacji o obiekcie (ikona "i"), a następnie wskazaniu lokalizacji na mapie.

Audyt krajobrazowy został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 48/24 z dnia 26 marca 2024 r. Jego głównymi celami są:

 • identyfikacja krajobrazów występujących na terenie województwa;
 • wskazanie krajobrazów priorytetowych;
 • określenie cech charakterystycznych oraz ocena ich wartości;
 • sformułowanie rekomendacji i wniosków mających służyć ich ochronie.  

W audycie wskazano także granice obszarów objętych formami ochrony przyrody, obiektów znajdujących się na listach Światowego Dziedzictwa UNESCO, obszarów Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO oraz obszarów i obiektów proponowanych do umieszczenia na tych listach. W obrębie krajobrazów priorytetowych wskazano również lokalne formy architektoniczne zabudowy.

wtorek, 16 kwietnia 2024

Awaria zasilania PRG danymi adresowymi

AKTUALIZACJA 17.04.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii poinformował, że usługa PRG działa już prawidłowo.

_________________________________

Szanowni Państwo, w związku z wieloma pytaniami o stan zasilania PRG informujemy, że od piątku, 12.04.2024 obserwujemy istotne problemu z usługą zasilania RG danymi adresowymi gmin w aplikacji iMPA.

Na podstawie statusu i kompletności odpowiedzi z systemu stwierdzamy, że część zasileń mogła nie zakończyć się w sposób prawidłowy. Przesłaliśmy złoszenie do GUGiK. 

Otrzymaliśmy zwrotnie informację z GUGiK:

"Obecnie mamy problem z usługą zasilenia, pracujemy nad ponownym jej uruchomieniem. O możliwości aktualizacji PRG poinformujemy Państwa w odrębnej wiadomości."

Zasilanie jest więc wstrzymane do czasu uzyskania ponownej informacji z GUGIK i usunięciu awarii.

 

Bezpłatne seminarium on-line: Zagospodarowanie przestrzenne – technologia eGmina w kontekście aktualnego stanu prawnego

30 kwietnia organizujemy bezpłatne seminarium on-line pt.: 

Zagospodarowanie przestrzenne – technologia eGmina
w kontekście aktualnego stanu prawnego

Seminarium będzie prowadzone przez zespół Geo-System odpowiedzialny za wdrażanie i obsługę tematów związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11:00 na platformie Zoom. Przewidywany czas trwania spotkania to ok. 2 godziny.

Podczas spotkania poruszymy następujące kwestie:

 1. Aktualny stan prawny i najnowsze informacje.
 2. Zmiany w funkcjonalności systemów eGmina.
 3. Informacja publiczna a tworzenie i udostępnianie zbiorów.

Udział w seminarium jest bezpłatny, konieczna jest jedynie wcześniejsza rejestracja na wydarzenie. Formularz zapisów jest dostępny pod adresem:

REJESTRACJA NA SEMINARIUM 

Po rejestracji, każdy z uczestników otrzyma, na podany podczas rejestracji adres e-mail, automatyczną wiadomość z potwierdzeniem rejestracji wraz z szczegółami wydarzenia i linkiem do seminarium.

Rejestracja na seminarium oznacza, że użytkownik zapoznał się i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptuje politykę prywatności dostępną na stronie https://polska.e-mapa.net/rodo/.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres geo-system@geo-system.com.pl.

piątek, 12 kwietnia 2024

Zbiory danych z tematu Zagospodarowanie przestrzenne w portalu e-mapa

Na podstawie wpisów w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych przygotowaliśmy warstwę prezentującą, które gminy zgłosiły zbiory z tematu 3.4 - zagospodarowanie przestrzenne.

Warstwa jest dostępna w portalu polska.e-mapa.net w grupie Zagospodarowanie przestrzenne i pokazuje stan zgłoszeń dla 3 zbiorów: MPZP (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), SUIKZP (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) oraz POG (plan ogólny gminy).

Dane aktualizowane są codziennie, co pozwala śledzić postęp prac w gminach nad planami ogólnymi.

Niestety, da się także zauważyć, że wciąż całkiem liczna jest grupa samorządów, która przez tyle lat nie wypełniła obowiązku i nie zgłosiła ani jednego zbioru do ewidencji (i to nawet w sytuacji, gdy uchwalane są w nich mpzp).

MPZP
POG
SUIKZP


środa, 10 kwietnia 2024

Nowości w Raporcie dla działki

Raport dla działki to usługa ciesząca się wielką popularnością - zarówno wśród użytkowników profesjonalnych z branży nieruchomości, prywatnych właścicieli oraz inwestorów, jak i urzędników w jednostkach samorządowych (którzy mają dostęp do bezpłatnych raportów po zalogowaniu w e-mapie).

Przedstawiamy kilka najważniejszych nowości, jakie wprowadziliśmy w raporcie w ostatnim czasie. Mamy nadzieję, że dzięki nim Raport dla działki będzie Państwu jeszcze bardziej przydatny.

Dla działek zabudowanych w raporcie podana jest powierzchnia zabudowy (w m2 oraz jako % powierzchni działki). Ponadto w nowej sekcji Zabudowa na mapie przedstawiono pokrycie zabudową wybranej działki oraz jej okolic:

Nowa sekcja Własność prezentuje na mapie do kogo należy wybrana działka oraz działki sąsiednie - czy jest to osoba fizyczna, Skarb Państwa lub grunt należący do gminy:


*dostępność informacji jest zależna od danych udostępnianych przez dany powiat

W sekcji Uzbrojenie pojawiła się nowa tabela jednoznacznie pokazująca, jakie sieci dostępne są na działce:

W przypadku dużych działek i nakładających się sieci nie zawsze takie informacje dało się odczytać z samej mapy.

Sekcja Punkty załamania granicy została rozszerzona o widok mapy prezentujący czołówki tj. długości poszczególnych odcinków składających się na granicę działki:

czwartek, 4 kwietnia 2024

Badanie usług oraz zbiorów MPZP, SUIKZP i POG - monitoring #12

Na początku kwietnia przeprowadziliśmy kolejne badanie zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu zagospodarowanie przestrzenne. W porównaniu do poprzedniej analizy wykonanej w lutym nastąpił niewielki wzrost średniej oceny - z 6,96 na 7,01.

W najnowszej analizie uwzględniliśmy częściowo zbiory dot. planów ogólnych gminy (POG). Nie wpływają one na końcową ocenę, gdyż żaden z planów nie został jeszcze uchwalony, a więc nie istnieją odpowiednie usługi lub i tak byłyby one "puste", natomiast wliczone zostały do ogólnej statystyki zbiorów.

Aktualnie spośród 2477 gmin dokładnie 100 (4%) nie zgłosiło żadnego zbioru do ewidencji. 59 gmin posiada jeden zbiór, 2055 dwa zbiory, a 263 trzy zbiory. Zbiór POG zgłosiły 269 gminy, co stanowi ok. 10%.
Wszystkich zbiorów dot. planowania przestrzennego jest 4958. Dokładnie 10% z nich (494) nie posiada żadnych usług - tu należy zaznaczyć, że w większości są to wspominane zbiory POG. Wszystkie usługi (wyszukiwania, przeglądania i pobierania) posiada 3907 zbiorów tj. 79%. 
Dalsza analiza została przeprowadzona jedynie dla zbiorów MPZP i SUIKZP, których jest obecnie 4689. Ogólna ocena zbioru wzrosła nieznacznie, przekraczając poziom 7/10. Rozkład ocen jest niemal identyczny jak w poprzednim badaniu:
Poniżej rozkład wyników w podziale na gminy przedstawiony na mapie:

Z wynikami badania dla poszczególnych gmin można zapoznać się na stronie: e-mapa.net/app/uslugi.php
Po wybraniu danej jednostki zostanie zaprezentowana ocena sumaryczna, a po kliknięciu przycisku MPZP lub SUIKZP wyświetli się raport z ocenami cząstkowymi w rozbiciu na 3 typy usług.

środa, 3 kwietnia 2024

Startuje rejestracja na IX Konferencję Techniczną „Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK"

Serdecznie zapraszamy Państwa na IX edycję konferencji technicznej pt.: „Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK”. Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Warszawianka w Jachrance w dniach 5-7 czerwca 2024 r.


 Zapisy i szczegóły związane z konferencją dostępne są na stronie internetowej:

www.podgik.pl

Konferencja przeznaczona jest dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę o nowoczesnych technologiach stosowanych do prowadzenia zasobu i jego udostępniania w Internecie. Podczas tegorocznej konferencji przewidziano warsztaty szkoleniowe oraz trzy sesje referatowe. O szczegółowych zagadnieniach poruszanych w trakcie konferencji poinformujemy w najbliższym czasie.

Koszt konferencji z noclegiem, wyżywieniem i wszystkimi materiałami wynosi:

 • 1000,00 zł + 23% VAT w przypadku zakwaterowania w pokoju dwuosobowym,
 • 1400,00 zł + 23% VAT w przypadku pokoju jednoosobowego.

Ruszyła także kolejna edycja plebiscytu na „Najlepszy PODGiK pracujący w technologii iGeoMap/ePODGiK”. Do 1 czerwca 2024 r. każdy użytkownik technologii iGeoMap/ePODGiK może przyznać punkty w skali od 0 do 10 ośrodkom, w których zgłaszał elektronicznie prace geodezyjne w okresie od 1 września 2023 r. do 30 maja 2024 r. Wyniki głosowania podane zostaną do wiadomości w drugim dniu konferencji. Wtedy też zostaną wręczone okolicznościowe statuetki dla 3 ośrodków, które uzyskają największa liczbę punktów.

Podsumowanie miesiąca – marzec 2024 r.

Trend wzrostowy liczby wyświetleń naszych portali został utrzymany. W marcu suma wszystkich odwiedzin na portalach e-mapa wyniosła 2,03 mln (średnio ok. 65 tys. dziennie), czyli 87 tys. więcej niż w poprzednim miesiącu. Największą liczbę odsłon tradycyjnie już zanotował portal polska.e-mapa.net – 396 tys., ustanawiając tym samym kolejny rekord.

Sumaryczny wykres odwiedzin za ostatni rok dla portalu polska.e-mapa.net przedstawiono poniżej:

W tym miesiącu skupiliśmy się na pracach serwisowych i optymalizacyjnych, dzięki czemu będziemy przygotowani na jeszcze większe zainteresowanie użytkowników naszymi portalami. Szykujemy też zmiany i nowości, o których opowiemy Państwu już w najbliższym czasie.