piątek, 12 kwietnia 2024

Zbiory danych z tematu Zagospodarowanie przestrzenne w portalu e-mapa

Na podstawie wpisów w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych przygotowaliśmy warstwę prezentującą, które gminy zgłosiły zbiory z tematu 3.4 - zagospodarowanie przestrzenne.

Warstwa jest dostępna w portalu polska.e-mapa.net w grupie Zagospodarowanie przestrzenne i pokazuje stan zgłoszeń dla 3 zbiorów: MPZP (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), SUIKZP (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) oraz POG (plan ogólny gminy).

Dane aktualizowane są codziennie, co pozwala śledzić postęp prac w gminach nad planami ogólnymi.

Niestety, da się także zauważyć, że wciąż całkiem liczna jest grupa samorządów, która przez tyle lat nie wypełniła obowiązku i nie zgłosiła ani jednego zbioru do ewidencji (i to nawet w sytuacji, gdy uchwalane są w nich mpzp).

MPZP
POG
SUIKZP