środa, 29 sierpnia 2012

320 iMPA w Polsce

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (29 sierpnia 2012r.) serwis dla miasta Przasnysz jest 320 wdrożeniem serwisu iMPA.
Jest to jednocześnie 75 wdrożenie serwisu w województwie mazowieckim. Tym samym już blisko 25% gmin w tym województwie wykorzystuje system eGmina z modułem iMPA do prowadzenia urzędowego rejestru adresowego.
W wyniku współpracy z GUGiK adresy z każdego kolejnego wdrożenia iMPA są automatycznie widoczne w serwisie geoportal.gov.pl. Usługa jest dostępna poprzez wywołanie narzędzia Dodaj WMS/WMTS, a następnie wybranie z zakładki Serwisy predefiniowane pozycji Internetowy manager punktów adresowych zawartej w sekcji Serwisy inne.
Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-Gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy, m.in. ortofotomapy, dokumenty planistyczne (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego), oferta inwestycyjna gminy. Numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest również do odpowiednich portali powiatowych.

środa, 22 sierpnia 2012

310 iMPA w Polsce

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (22 sierpnia 2012r.) serwis dla gminy Wolin jest 310 wdrożeniem serwisu iMPA.
Jest to jednocześnie 53 wdrożenie serwisu w województwie zachodniopomorskim. Tym samym niemal połowa gmin w tym województwie wykorzystuje już system eGmina z modułem iMPA
Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-Gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy. Jednocześnie numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest do odpowiednich portali powiatowych.

czwartek, 9 sierpnia 2012

300 iMPA w Polsce

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (9 sierpnia 2012r.) serwis dla gminy Stepnica jest 300 wdrożeniem serwisu iMPA.
Jest to jednocześnie 50 wdrożenie serwisu w województwie zachodniopomorskim. Tym samym niemal połowa gmin w tym województwie wykorzystuje już system eGmina z modułem iMPA.
Miło nam jest również poinformować, że w wyniku współpracy z GUGiK od 6 sierpnia 2012r. adresy z iMPA są już widoczne w serwisie geoportal.gov.pl. Usługa jest dostępna w poprzez wywołanie narzędzia Dodaj WMS/WMTS, a następnie wybranie z zakładki Serwisy predefiniowane pozycji Internetowy manager punktów adresowych zawartej w sekcji Serwisy inne.
Jednocześnie Od początku roku wykonano już 150 wdrożeń systemu eGmina z modułem iMPA. To tyle ile w sumie w trzech poprzednich latach (2009 – 13, 2010 – 30, 2011 – 97). Zależność przedstawia wykres:
Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-Gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy. Jednocześnie numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest do odpowiednich portali powiatowych.