piątek, 19 stycznia 2024

Lotniska, lądowiska oraz ograniczenia wysokości zabudowy dostępne w Raporcie dla Działki

Raport dla Działki został rozbudowany o nową sekcję dotycząca lotnictwa cywilnego. Dane prezentowane w raporcie obejmują granice lotnisk cywilnych, lądowiska samolotowe i helikopterowe, a także ograniczenia w wysokości zabudowy wokół lotnisk i na ścieżkach podejścia. Dzięki nowym informacjom możliwe jest np. sprawdzenie dróg startu/lądowania i uniknięcie potencjalnych niedogodności związanych z hałasem wywoływanym przez samoloty.


Dane zostały też dodane do geoportalu polska.e-mapa.net w ramach grupy Transport > Lotnictwo cywilne.


Prezentowane dane pochodzą z zasobów Urzędu Lotnictwa Cywilnego.


poniedziałek, 15 stycznia 2024

GeoMapGML wersja 1.14 dostępna

Udostępniamy Państwu nową wersję 1.14 aplikacji GeoMapGML.

W tej wersji wprowadzono: 

  • wprowadzono wybór atrybutów dla obiektów EGiB, analogicznie jak dla GESUT
  • wprowadzono nowy rodzaj szrafury schodów dostosowany do GML (szrafura przebiega prostopadle do ciągu pozycji pierwszego punktu opisu, czyli kolejnych punktów P1,P1,....P1)
  • zmiany wewnętrzne m.in. odblokowano tworzenie rastra z rysunku wektorowego.


piątek, 12 stycznia 2024

Łatwiejsza identyfikacja punktów załamania działki na e-mapie

Dostępne na e-mapie narzędzie Współrzędne granic działki zyskało nową funkcjonalność. Oprócz wskazania współrzędnych wszystkich punktów załamania działki w układzie 1992 lub 2000 dodano możliwość wyświetlenia na mapie oznaczeń numerowych punktów. Pomoże to w identyfikacji poszczególnych punktów oraz ułatwi ocenę kształtu działki.

Aby skorzystać z narzędzia należy:

  1. Wyszukać działkę poprzez panel wyszukiwania lub wskazać ją bezpośrednio na mapie. 
  2. W oknie informacji, znajdującym się na dole mapy, wybrać Inne, a następnie Współrzędne.
  3. Zaznaczyć opcję "pokazuj liczbę porządkową".


czwartek, 4 stycznia 2024

Podsumowanie funkcjonowania technologii ePODGiK w 2023 roku

System ePODGiK działa od 2008 roku jako dopełnienie technologii iGeoMap realizującej publikację danych PODGiK. Obecnie usprawnia pracę kilkunastu ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, umożliwiając wykonawcom geodezyjnym zgłoszenie pracy geodezyjnej przez Internet, a jednocześnie automatycznie generuje materiały niezbędne do realizacji tych prac. Materiały geodeci otrzymują już po kilku lub kilkunastu minutach od zgłoszenia i opłacenia pracy. Funkcjonalność dostępna jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Kolejny rok funkcjonowania technologii ePODGiK przyniósł ponad 55 000 prac geodezyjnych zgłoszonych elektronicznie. Łączna liczba prac przetworzonych przez ePODGIK przez 16 lat funkcjonowania przekroczyła już 860 000.

W ubiegłym roku przekazano prawie 46 tysięcy operatów elektronicznych, z czego 64% to operaty podpisane podpisem kwalifikowanym (na wykresie oznaczone na ciemnozielono), a 36% operaty podpisane podpisem zaufanym (jasny zielony). Od początku wdrożenia autorskiej technologii podpisywania operatów przez system ePODGiK złożono już prawie 200 000 operatów elektronicznych.

Poza obsługą wykonawców geodezyjnych w technologii ePODGiK wyróżnia się przede wszystkim moduł iGeoZUD, realizujący automatyzację obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tzw. ZUD). Moduł funkcjonuje w dwudziestu dwóch powiatach, pozwalając wnioskodawcom i gestorom uczestniczyć w całym procesie bez konieczności przyjazdu do siedziby starostwa. Generuje także wszystkie dokumenty w postaci elektronicznej, co schematycznie przestawiono na ilustracji.

W 2023 roku za pomocą systemu iGeoZUD przeprowadzono ponad 7700 narad, a łączna liczba narad skoordynowanych od początku działania modułu przekroczyła 40 000.

 
W prawie wszystkich powiatach korzystających z technologii ePODGiK dostępna jest usługa zakupu mapy zasadniczej wg stanu archiwalnego. W roku 2023 zakupiono ponad 18 000 map, a łączna liczba transakcji zbliżyła się do 85 000.wtorek, 2 stycznia 2024

Podsumowanie wdrożeń technologii e-Gmina w 2023 roku

Koniec roku pozwala na podsumowanie tegorocznych wdrożeń i rozwoju technologii e-Gmina, z której korzysta ponad połowa gmin w Polsce. Jedno z ostatnich wdrożeń zostało wykonane w Urzędzie Miasta i Gminy Krapkowice. W ramach implementacji został utworzony portal mapowy krapkowice.e-mapa.net. Geoportal posiada moduł iGeoPlan służący do obsługi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (m.in. generowanie wypisów i wyrysów), a wszystkie plany zostały zwektoryzowane i przeniesione do bazy danych. Oprócz planów miejscowych w serwisie znajdują się także granice obszarów rewitalizacji.

Jest to jeden z 24 samorządów, które w 2023 roku wykonały publikację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zaawansowanej postaci wektorowej. 55 gmin uruchomiło natomiast moduł iMPZP publikujący plany w formie rastrowej. Dzięki intensywnym działaniom na koniec roku już 1200 gmin posiada zinformatyzowane plany miejscowe wraz z uruchomioną publikacją usług sieciowych. W 2023 gminy opublikowały w technologii e-gmina 1111 nowych planów, z czego ponad połowa została zwektoryzowana, a aktualna sumaryczna liczba planów miejscowych opublikowanych we wszystkich portalach to niemal 30 000. Mapa lokalizująca wdrożenia w gminach z podziałem na wersje wektorowe i rastrowe prezentowana jest poniżej:

Mijający rok to również kolejne zmiany prawne w zakresie planowania przestrzennego. Nowelizacja ustawy wprowadziła przejściowy obowiązek prowadzenia odpowiednika tzw. rejestru urbanistycznego przez gminy. W tym celu rozbudowaliśmy wykaz planów dostępny w e-mapie. Nie zmieniły się za to obowiązki dotyczące wymogu podpisywania zbiorów MPZP i SUIKZP. Wszystkie gminy korzystające z technologii iMPZP/iGeoPlan podpisały elektronicznie i udostępniły ponad 1600 zbiorów APP (MPZP i SUIKZP), a w przygotowanym przez nas serwisie e-mapa.net/app zwalidowano niemal 25 000 plików GML.

Warto podkreślić, że rośnie również grono użytkowników aplikacji iMPA (Internetowy Manager Punktów Adresowych) - w ub. roku dołączyło do niego 10 gmin. Intensywne wykorzystanie systemu widać też po statystykach zasileń rejestru PRG. W 2023 roku zostało wykonanych prawie 30 000 zasileń dla ponad 1500 gmin, w trakcie których dodano lub zmieniono ponad 1,9 mln punktów adresowych. Wyrażamy zadowolenie, że nasza aplikacja od lat cieszy się największą popularnością na rynku i stałym zaufaniem użytkowników. 

Popularność naszego oprogramowania widać również po statystykach dotyczących obsługi zgłoszeń w zakresie wsparcia i pomocy technicznej (m.in. wprowadzenia nowych planów, propozycji nowych funkcjonalności, pytań i zgłoszeń problemów), których w tym roku było aż 15 000 (czyli ponad 40 dziennie, wliczając dni wolne od pracy).

Wartym wspomnienia jest także funkcjonowanie Raportu dla działki, który dla użytkowników systemu e-gmina jest dostępny bezpłatnie. W marcu 2023 narzędzie zostało docenione przez Ministra Rozwoju i Technologii, zdobywając nagrodę za innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie geoinformacji.

Na sam koniec pragniemy przypomnieć co istotniejsze nowe funkcje i modyfikacje w portalach mapowych oraz modułach dziedzinowych, które zostały wprowadzone na przestrzeni ostatniego roku: