wtorek, 5 września 2023

Widok chmury punktów (LIDAR) w portalu e-mapa

W ramach ciągłego ulepszania i rozbudowy portali e-mapa o nowe funkcje przydatne użytkownikom, dodaliśmy możliwość wyświetlenia dla danego obszaru widoku chmury punktów.

Nowy tryb jest dostępny w menu kontekstowym obszaru mapy - należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na mapie i wybrać pozycję Widok chmury punktów.

Po kliknięciu otworzy się nowe okno, w którym po chwili zostaną załadowane dane pochodzące z lotniczego skanowania laserowego LIDAR wykonanego w ramach programu ISOK. Dane pomiarowe trójwymiarowo odwzorowują ukształtowanie terenu wraz z obiektami pokrycia takimi jak budynki lub zieleń.

Dla części obszarów oprócz samego położenia XYZ dane obejmują wartości RGB (kolor przypisany do punktu), co pozwala na realistyczną wizualizację otoczenia. Dodatkowo każdy punkt posiada przypisaną klasę (punkty reprezentujące budynki, punkty leżące na gruncie itd.), dzięki czemu możliwe jest filtrowanie i wyświetlenie jedynie potrzebnych danych np. ukształtowania terenu na obszarze leśnym.

Chmura punktów została pozyskana dla obszaru całego kraju w latach 2010-2019, a rozdzielczość skanowania wynosi od 4 pkt/m2 do 20 pkt/m2 w przypadku miast.