czwartek, 28 września 2023

Pozwolenia na budowę dostępne od dziś również w iMPA

Aplikacja "Internetowy Manager Punktów Adresowych" służąca do prowadzenia bazy EMUiA  uzyskała dostęp do kolejnej warstwy pomocniczej. Od teraz podczas nadawania numeru adresowego w iMPA mogą Państwo sprawdzić wydane pozwolenia na budowę, które zostały udostępnione w postaci plików CSV przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Poza widokiem zaznaczonych obszarów na mapie, możliwe jest również pozyskanie prostej informacji opisowej - w tym celu należy z przycisków funkcyjnych nad mapą wybrać "i" a następnie kliknąć na mapie na obszar.
 
Dodatkowo informujemy, że w zakresie warstwy Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, również dostępnej w iMPA mogą Państwo również sprawdzać informacje w zakresie MPZP za pomocą narzędzia do identyfikacji.

 

Oczywiście przypominamy, że aplikacja iMPA służy przede wszystkim do prowadzenia rejestru EMUiA, natomiast pełen zakres dostępnych warstw informacyjnych publikowanych przez instytucje znajduje się zawsze w portalu mapowym waszej gminy w technologii e-mapa.net.