środa, 23 marca 2016

GEO-MAP 10.24

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.24.
  • wprowadzono nowy obieky 4368 - linia elektroenergetyczna napowietrzna, która w atrybucie A4 ma definiowany typ (tj. niskiego, średniego, wysokiego i najwyższego napięcia), należy stopniowo odchodzić więc, od obiektów 4364, 4365, 4366  na rzecz nowego obiektu 4368, za jakiś czas obiekty 4364, 4365, 4366 znikną z bibliotek.
  • wprowadzono nową warstwę "Budynki projektowane" zawierającą obiekt 5388 - budynek projektowany/w budowie, warstwa jest włączona w widoku warstw EG,
Dział "Download"

poniedziałek, 21 marca 2016

Podpisy pod petycją w sprawie likwidacji licencji przekazane do Pani Premier


W dniu dzisiejszym wraz ze stosownym pismem przewodnim zostały przekazane Pani premier Beacie Szydło lista ponad 1500 podpisów pod petycją w sprawie likwidacji licencj. Jest to kolejna inicjatywa w tej sprawie, gdyż w listopadzie 2015r. przekazane do Pani Premier zostały wnioski z Konferencji PODGiK w Jachrance podpisane przez 770 osób.
"Liczymy na życzliwe przyjęcie przedstawionej propozycji, bo obecne regulacje prawne, zamiast obiecanej w 2014r. przez Głównego Geodetę Kraju poprawy, skutkują wieloma wspomnianymi problemami przekładającymi się niestety na duże opóźnienie procesów inwestycyjnych. Realizacja przedstawionych wniosków pozwoli także na odzyskanie wiary, że Instytucje Państwa dbają o jego funkcjonowanie w warunkach racjonalności, sprawiedliwości, logiki i gospodarności."

środa, 16 marca 2016

GEO-MAP 10.23

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.23.
  • wprowadzono automatyczną kontrolę obiektów powtórzonych w plikach przyjmowanych od wykonawców,
  • wprowadzono inną prezentację obiektu o kodzie 5388 - budynek projektowany, w którym w A4 wprowadzono status projektowany lub w budowie. Od tego parametru uzależniona jest prezentacja graficzna albo linią przerywaną albo ciągłą grubą w zestawieniu z przerywaną cienką (szczegóły)
  • zrezygnowano wykorzystana fundamentu jako budynku w budowie jak sugerowano to w wersji 10.20,
  • wprowadzono dodatkowy atrybut w schodach (zaawansowane), który pozwala na rysowanie szrafur w zaawansowanych kształtach,
  • zmieniony import z formatu TANGO dotyczący schodów wprowadzający zaawansowaną prezentację schodów (import z obiektów dwuliniowych z GEO-INFO) i ustawiając automatycznie lokalizację szrafury na punkcie opisu P3 (szczegóły),
  • rozbudowano prezentację znaku umownego 5339 - blok budynku, wprowadzając dodatkowo zasadę, że jako kondygnację można wpisywać w postaci np. 2/3 co oznacza napis na kondygnacjach 2 i 3 i będzie rysowany linią przerywaną grubą,
Dział "Download"

wtorek, 8 marca 2016

Duży odzew na petycję w sprawie likwidacji licencji

Podjęta 4 marca 2016r. przez Waldemara Izdebskiego inicjatywa zjednoczenia środowiska geodezyjnego w sprawie likwidacji licencji na wykorzystanie materiałów zasobu spotkała się z dużym odzewem geodetów. Informacja cały czas jest propagowana do coraz szerszego grona osób. Dotychczas petycję podpisało ponad 1000 osób.
W związku z tym przygotowany został plakat informacyjny w formacie A3, który dostępny jest do pobrania na stronie: http://www.podgik.pl.
Przypominamy, że od 4 marca możliwe jest składanie podpisów poparcia dla tej propozycji w postaci internetowego wniosku dostępnego na stronie Petycje Online.

piątek, 4 marca 2016

Petycja w sprawie likwidacji licencji

Prezes firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski podjął kolejną inicjatywę zjednoczenia środowiska geodezyjnego w sprawie likwidacji licencji na wykorzystanie materiałów zasobu. 
Zachęcamy do podpisania się pod petycją. Wystarczy wejść na stronę: Petycje Online i dopisać się do listy.
Mając na względzie niedawne wydarzenia i kontrowersje związane z licencjami istotnym faktem jest, że przy obecnym kształcie ustawy PGiK realizacja postulatu wymaga prostej zmiany art. 40c, w którym można dodać zapis ust. 5 i 6 w brzmieniu:
Art. 40c.
....
5. Dla zgłoszonych prac geodezyjnych nie wystawia się dokumentu licencji, a ich wykonawcy mają prawo dostępu, w ramach wniesionej opłaty ryczałtowej, do wszelkich materiałów zasobu niezbędnych do jak najlepszego zrealizowania pracy.
6. Materiały uzyskane przez wykonawcę w trakcie realizacji pracy geodezyjnej nie mogą być udostępniane osobom trzecim, a w przypadku naruszenia tej zasady mają zastosowanie przepisy art. 48a dotyczące nieuprawnionego wykorzystania lub udostępnienia materiałów.
Do kompletu zmian konieczna byłaby jeszcze zmiana Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w „sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty”, w którym w takiej sytuacji trzeba się pozbyć załącznika nr 7 określającego „WZÓR LICENCJI UPOWAŻNIAJĄCEJ WYKONAWCĘ PRAC GEODEZYJNYCH/KARTOGRAFICZNYCH DO WYKORZYSTYWANIA UDOSTĘPNIONYCH MATERIAŁÓW ZASOBU W PRACACH GEODEZYJNYCH/KARTOGRAFICZNYCH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁOSZENIA”