środa, 16 marca 2016

GEO-MAP 10.23

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.23.
  • wprowadzono automatyczną kontrolę obiektów powtórzonych w plikach przyjmowanych od wykonawców,
  • wprowadzono inną prezentację obiektu o kodzie 5388 - budynek projektowany, w którym w A4 wprowadzono status projektowany lub w budowie. Od tego parametru uzależniona jest prezentacja graficzna albo linią przerywaną albo ciągłą grubą w zestawieniu z przerywaną cienką (szczegóły)
  • zrezygnowano wykorzystana fundamentu jako budynku w budowie jak sugerowano to w wersji 10.20,
  • wprowadzono dodatkowy atrybut w schodach (zaawansowane), który pozwala na rysowanie szrafur w zaawansowanych kształtach,
  • zmieniony import z formatu TANGO dotyczący schodów wprowadzający zaawansowaną prezentację schodów (import z obiektów dwuliniowych z GEO-INFO) i ustawiając automatycznie lokalizację szrafury na punkcie opisu P3 (szczegóły),
  • rozbudowano prezentację znaku umownego 5339 - blok budynku, wprowadzając dodatkowo zasadę, że jako kondygnację można wpisywać w postaci np. 2/3 co oznacza napis na kondygnacjach 2 i 3 i będzie rysowany linią przerywaną grubą,
Dział "Download"