środa, 26 marca 2014

List otwarty III-2014 w sprawie aplikacji EMUiA i związanych z nią przetargów

W dniu 26 marca 2014r. Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował kolejny list otwarty do Głównego Geodety Kraju Kazimierza Bujakowskiego związany z przekazaną przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii odpowiedzią na poprzedni list dotyczący aplikacji EMUiA oraz przetargów na budowę baz adresowych gmin i miast.

piątek, 14 marca 2014

900 serwisów iMPA

W dniu 14 marca 2014r. uruchomiono serwis iMPA dla Miasta i Gminy Serock (http://serock.e-mapa.net/). Jest to już 900 wdrożenie serwisu w Polsce, a tym samym dopełnienie powiatu legionowskiego.
System iMPA został uruchomiony już w 161 gminach województwa mazowieckiego, co oznacza, że ponad połowa (51%) gmin województwa wykorzystuje system iMPA. Świadczy to o niesłabnącym zainteresowaniu prowadzeniem rejestru adresowego z wykorzystaniem systemu iMPA, w którym realizowane jest to w sposób łatwy, szybki i przyjazny dla użytkowników. Szkolenie w aplikacji trwa ok. 1 godziny, a kompletny proces wprowadzenia adresu, od lokalizacji na mapie po wydruk zawiadomienia, trwa średnio 3 minuty. Przy tej okazji warto wspomnieć, że łączna liczba punktów adresowych przechowywanych obecnie we wszystkich bazach przekroczyła już 2 750 000.

piątek, 7 marca 2014

888 serwisów iMPA

W dniu 7 marca 2014r. został uruchomiony serwis iMPA dla Gminy Dywity (http://dywity.e-mapa.net/). Jest to kolejna jednostka w powiecie olsztyńskim pracująca w systemie iMPA oraz 888 wdrożenie w Polsce. W serwisie mapowym oprócz danych adresowych opublikowano także miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz ofertę inwestycyjną. 
W chwili obecnej w sześciu województwach procentowy udział gmin wykorzystujących system iMPA przekracza już 40%. Aktualny rozkład wdrożeń w wiodących województwach przedstawia wykres.
Jednocześnie informujemy, że w ramach współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii metadane dotyczące numeracji adresowej prowadzonej w systemie iMPA są publikowane na serwerze katalogowym firmy GEO-SYSTEM, który został sfederowany z krajowym katalogiem metadanych Geoportalu2. Dzięki temu wyszukiwanie metadanych jest możliwe w serwisie geoportal.gov.pl pełniącym rolę krajowego brokera INSPIRE. Aby znaleźć opisywane metadane należy w wyszukiwarce metadanych Geoportalu2 wpisać frazę "impa" ewentualnie z nazwą gminy i w opcjach zaawansowanych zaznaczyć zapytanie rozproszone.

wtorek, 4 marca 2014

Pismo do Ministra Administracji i Cyfryzacji

Prezes Waldemar Izdebski w dniu dzisiejszym wystosował pismo do Ministra Administracji i Cyfryzacji Pana Rafała Trzaskowskiego w sprawie przetargów dotyczących EMUiA oraz w odniesieniu do wystąpienia Podsekretarz Stanu MAiC Pani Magdaleny Młochowskiej dotyczącego prowadzenia ewidencji miejscowości ulic i adresów (EMUiA) przesłanego do wszystkich JST, z którego mogłoby wynikać, że nie spełniają one wymogów prawnych wystosowaliśmy do Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów odnosząc się do kwestii poruszonych w wymienionej korespondencji.

poniedziałek, 3 marca 2014

Stanowisko w sprawie pisma z MAiC z dnia 14.02.2014r.

W nawiązaniu do pisma Pani Magdaleny Młochowskiej – Podsekretarza Stanu w MAiC z dnia 14.02.2014r. dotyczącego prowadzenia ewidencji miejscowości ulic i adresów (EMUiA) przesłanego do wszystkich JST, Prezes Zarządu dr inż. Waldemar Izdebski wystosował pismo do wszystkich JST posiadających system eGmina z modułem iMPA VS wyjaśniające Państwa wątpliwości dotyczące wymienionej korespondencji. Treść pisma udostępniono również pod niniejszym linkiem.