środa, 28 sierpnia 2013

640 serwisów iMPA

W dniu dzisiejszym (28 sierpnia 2013r.) został uruchomiony serwis iMPA dla Miasta Ełk (melk.e-mapa.net) w powiecie ełckim. Obecna liczba wdrożeń osiągnęła już 640. Tym samym powiat ełcki stał się kolejnym powiatem, w którym wszystkie gminy prowadzą rejestr EMUiA w oprogramowaniu iMPA.
Na wykresie przedstawiono udział procentowy wdrożeń w gminach - udział gmin w województwie pomorskim wzrósł do 65%.

czwartek, 22 sierpnia 2013

630 serwisów iMPA

W dniu wczorajszym (21 sierpnia 2013r.) został uruchomiony serwis iMPA dla Gminy Giżycko (http://gizycko.e-mapa.net) w powiecie giżyckim. Obecna liczba wdrożeń osiągnęła już 630.
 Na wykresie przedstawiono udział procentowy wdrożeń w gminach.

środa, 14 sierpnia 2013

620 serwisów iMPA

W dniu dzisiejszym (14 sierpnia 2013r.) został uruchomiony serwis iMPA dla Miasta Chodzież (http://mchodziez.e-mapa.net/). Jest to 620 wdrożenie i kolejna jednostka miejska korzystająca z technologii iMPA. Jednocześnie powiat chodzieski jest kolejnym powiatem, w którym wszystkie gminy prowadzą rejestr EMUiA w oprogramowaniu iMPA.
Statystyka wdrożeń w wiodących województwach zaprezentowana jest na wykresie.

środa, 7 sierpnia 2013

610 serwisów iMPA

W dniu dzisiejszym (7 sierpnia 2013r.) został uruchomiony serwis iMPA dla Miasta Działdowo (http://mdzialdowo.e-mapa.net/). Jest to kolejna jednostka miejska korzystająca z technologii iMPA. Obecna liczba wdrożeń osiągnęła już 610.
W systemie umieszczono również warstwę zagospodarowania przestrzennego, ofertę inwestycyjną oraz warstwę obiektów POI włącznie z gminną ewidencją zabytków – dzięki temu każdy użytkownik ma w jednym miejscu zgromadzone dane z wielu rejestrów prowadzonych przez Urząd zgodnie z wytycznymi dyrektywy INSPIRE.