Pokazywanie postów oznaczonych etykietą aktualizacja. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą aktualizacja. Pokaż wszystkie posty

piątek, 15 listopada 2019

GEO-MAP 10.49

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.49.
 • poprawiono obsługę serwisów WMS z Krajowej Integracji
 • do listy dostępnych WMS wprowadzono nowe usługi udostępnione przez GUGiK: cieniowanie i BDOT10k
 • poprawiono wyszukiwanie adresów z usługi ULA,
 • wprowadzono możliwość wyszukiwania samej ulicy,
 • wprowadzono ikony w pozycjach Import i Eksport
Dział "Download"

wtorek, 3 września 2019

Statystyki portali mapowych na koniec sierpnia 2019r.


W dniu 2 września 2019 r. podsumowano kolejny miesiąc funkcjonowania portali mapowych w technologii e-mapa. Już od wielu miesięcy obserwujemy systematyczny wzrost użytkowników tych portali, a największą liczbę odsłon ma "Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych" polska.e-mapa.net, który w sierpniu odwiedzony został 114 000 razy. Wykres odwiedzin za ostatni rok w podziale na miesiące przedstawiono poniżej:


Przypominamy, że w celu ujednolicenia statystyk z innymi geoportalami urzędowymi od maja 2019 wszystkie urzędowe portale mapowe w technologii e-mapa.net są monitorowane w ramach rządowego serwisu widok.gov.pl. Zgodnie z terminologią wyznaczania odwiedzin serwis widok.gov.pl prezentuje dane o tzw. unikalnych użytkownikach w oparciu o mechanizmy Google Analytics. Uwzględniając tę metodę liczenia w sierpniu 2019 roku portale mapowe odwiedziło ponad 255 tysięcy unikalnych użytkowników. Dane Google Analytics są gromadzone od marca br.

Liczba odwiedzin urzędowych portali mapowych w roku 2019 przekroczyła 1,12 mln co oznacza, że znajdują się one wśród 10 najczęściej odwiedzanych usług notowanych w serwisie widok.gov.pl.
https://widok.gov.pl/statistics/

poniedziałek, 5 lutego 2018

GEO-MAP 10.43

Wprowadzono możliwość wykorzystania systemu GEO-MAP, jako bezpłatnej przeglądarki do plików w formacie (*.MAP) wydawanych z PODGiK w ramach prac geodezyjnych. W stosunku do takich danych oprócz przeglądania można wykorzystać także inne dodatkowe funkcje systemu jak: Export, Drukowanie, Kontrole. Funkcjonalność jest dostępna od wersji 10.43 systemu GEO-MAP i obowiązuje aktualnie w powiecie pruszkowskim, a docelowo funkcjonalność zapewne znajdzie się w innych powiatach korzystających z technologii iGeoMap/ePODGiK.Funkcja przeglądarki przeznaczona jest dla użytkowników systemu iGeoMap/ePODGiK, którzy nie posiadają zakupionej licencji na system GEO-MAP, a potrzebują wglądu w dane uzyskane z PODGiK, czy też mają potrzebę przekonwertowania danych do innych formatów np. DXF, TANGO. Aby uruchomić przeglądarkę należy mieć zainstalowany system GEO-MAP w wersji demonstracyjnej. Instalacja jest dostępna na stronie: www.igeomap.pl/index.php?inc=download.

Uwaga: Uruchomienie przeglądarki jest możliwe na dwa sposoby:
 1. Klikamy na pliku *.MAP wydanym z PODGiK w ramach pracy geodezyjnej.
 2. Uruchamiamy system GEO-MAP z nazwą pliku do wczytania, jako parametrem wywołania.

niedziela, 21 stycznia 2018

GEO-MAP 10.41

W dniu 19 stycznia 2018r. udostępniono pierwszą  w tym roku aktualizację systemu GEO-MAP.
Bieżąca wersja to 10.41 zarówno dla Win32 jaki i Win64. Instalacja jest dostępna pod adresem http://www.igeomap.pl/index.php?inc=download.

Do najważniejszych zmian należy:


środa, 16 sierpnia 2017

Geo-Map od teraz również w wersji 64 bitowej

Od dnia 16 sierpnia 2017r. dostępna jest najnowsza wersja Systemu Informacji o Terenie GEO-MAP. Aktualna wersja to 10.36, która od tej chwili funkcjonuje również w wersji 64-bitowej i w pełni może wykorzystywać 64-bitową architekturę systemu Windows. Korzystanie z nowej architektury przekłada się na zwiększenie szybkości działania oraz możliwość pracy na znacznie większych zbiorach danych. Najnowszą wersję może pobrać każdy użytkownik posiadający aktualną licencję poprzez narzędzia automatycznej aktualizacji lub w dziale "Download" na stronie www.igeomap.pl. Jednocześnie w ramach instalacji (tak jak dotychczas) jest dostępna aplikacja 32 bitowa (także w wersji 10.36). Kolejne wersje od tej pory będą powstawały jednocześnie na obydwie platformy tzn. Win32 i Win64.

Z innych istotnych nowości w aktualnej wersji należy wymienić dodanie do listy WMS kilku usług zbiorczych związanych z różnymi danymi przestrzennymi. Wśród dodanych usług znajdujemy następujące usługi zbiorcze:
 1. KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntów - obejmującą dane ewidencji i budynków z ponad  200 powiatów prowadzących ewidencję w różnych systemach informatycznych. 
 2. KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu - obejmującą dane o uzbrojeniu terenu z ponad 40 powiatów prowadzących uzbrojenie w różnych systemach informatycznych. Usługa była szerzej opisywana w lipcowym numerze miesięcznika GEODETA
 3. KrajowaIntegracjaMiejscowychPlanowZagospodarowaniaPrzestrzennego – obejmująca miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w postaci wektorowej z ponad 120 gmin. 
Do usług zbiorczych są sukcesywnie włączane nowe usługi WMS pojawiające się powiatach lub gminach.
  Kolejną nowością wersji 10.36 jest dodanie wbudowanej obsługi Street View. Funkcjonalność jest dostępna pod prawym klawiszem myszy i powoduje wywołanie okna StreetView dla zestawu danych, nad którym aktualnie pracujemy, co zaprezentowano na ilustracji.

  poniedziałek, 3 kwietnia 2017

  GEO-MAP 10.35

  Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.35.
  • wprowadzono eksport danych w formacie DXF w wersji "AutoCad 2000", który umożliwia zapis grubości linii,
  • dodano nowy zestaw danych instalacyjnych DemoData z danymi LIDAR.
  Dział "Download"

  piątek, 3 lutego 2017

  GEO-MAP 10.34

  Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.34.
  • w czytaniu pliku EWMAPY wprowadzono rozróżnienie czytania graniczników na stabilizowane i niestabilizowane,
  • przy czytaniu wsadowym z Ewmapy wprowadzono możliwość pominięcia tworzenia graniczników,
  • wprowadzono alternatywny wariant ortogonalizacji 45 stopni przez kolejne wciśnięcie klawisza O,
  • wprowadzono bufor 10 metrów dla obiektów zaliczanych do obliczania pola zabudowy,
  • wprowadzono nowe znaki umowne:
   • 5542 - suwnica,
   • 5543 - taśmociąg (powierzchniowy),
   • 4543 - taśmociąg (liniowy)
  • do kontroli spójności budynków z bazy geometrycznej i opisowej dodano możliwość jej wykonania na podstawie pliku SWDE.
  Dział "Download"

  poniedziałek, 2 stycznia 2017

  GEO-MAP 10.33

  Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.33.
  • ODGIK: w przetwarzaniu prac geodezyjnych wprowadzono możliwość włączenia jako dodatkowych materiałów mapy ewidencyjnej z obszaru zgłoszonej pracy,
  • wprowadzono maskę kodów (Opcje|Tworzenie), dla których można ustawić kontrolę geometrii obiektu przed zamknięciem, aby jednak pozwolić zakończyć ewentualny błędny obiekt i nie stracić utworzonej geometrii wprowadzono możliwość zmiany kodu dla obiektu tworzonego (Edycja|Atrybuty tworzonego) na taki kod, który nie będzie kontrolowany np. 5100,
  • do biblioteki znaków Geo-Map.sym dodano kod 1820 służący do przechowywania punktów przeczytanych ze zbiorów LAS, obiekty są na warstwie DTM-TIN
  • wszystkie funkcje związane z obsługą plików LAS są dostępne w Menu Głównym w pozycji GEO-DTM/Chmura punktów
  • funkcje związane z "Chmurą punktów" korzystają z plików LAS, których parametry zapisane są pliku "LasFiles.txt" znajdującego się w katalogu pliku MAP, linia taka zawiera:
   xmin,ymin,xmax,ymax oraz sciezke do pliku, przykładowy plik "LasFiles.txt" ponizej:
   487129.200   672927.870   487248.690   673038.580 LAS\0401.las
   487129.200   673038.590   487248.690   673149.300 LAS\0402.las
   487248.700   672927.870   487368.190   673038.580 LAS\0501.las
   487248.700   673038.590   487368.190   673149.300 LAS\0502.las
  • do tworzenia indeksu plików LAS (tzn. LasFiles.txt) służy pozycja Geo-Dtm|Chmura punktów|Tworzenie indeksu plików LAS.
  • przykładowe dane z plikami ze skaningu laserowego dostepne są w katalogu GEO-DTM/LIDAR lub na niniejszej stronie
  Dział "Download"

  poniedziałek, 19 grudnia 2016

  GEO-MAP 10.32

  Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.32.
  • w eksporcie TANGO dodano do użycia nazwę atrybutu FirstNumeric, która pobiera początkową frazę będącą liczbą,
  • w kontroli topologii zmieniono wykluczenia z "Br,S,Lz,W,Wsr" na "Br,S,Lzr,W,Wsr",
  • dla użytkowników GEO-ODGIK oraz GEO-DTM wprowadzono testowo grupę dodatkowych funkcji  związanych z wykorzystaniem skaningu laserowego. Pozycja nazwana jest "Chmura punktów", w której udostępniono 3 funkcje:
   • tworzenie indeksu plików LAS,
   • pobranie danych z chmury w obszarze aktywnego obiektu,
   • wizualizacja 3D w obszarze aktywnego obiektu,
  Dział "Download"

  poniedziałek, 14 listopada 2016

  GEO-MAP 10.31

  Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.31.
  • w opcji Blok > Operacje na atrybutach > Obliczanie wartości dodano pozycję "przypisanie obiektów do obrębów", która pozwala przypisać numer obrębu, w którym leży większa część obiektu,
  • dodano zbiorniki sieci jako armaturę naziemną, ustawiane w A4 dla następujących kodów:
   • 1713 i 5713 - wodociągowej,
   • 1723 i 5723 - kanalizacyjnej,
   • 1733 i 5733 - ciepłowniczej,
   • 1743 i 5743 - gazowej,
   • 1793 i 5793 - specjalnej,
  • dla obiektu 4521 tor kolejowy dodano możliwość ustawiania w A1 na: tor normalny, tor wąskotorowy, tor tramwajowy, tor metra.
  Dział "Download"

  poniedziałek, 7 listopada 2016

  GEO-MAP 10.30

  Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.30.
  • ODGiK: wprowadzono możliwość wydawania pliku DXF do zgłoszonych prac,
  • zmieniono bibliotekę Geo-Map.sym przez wprowadzenie zapisów o generalizacji treści wydruków w skalach mniejszych niż skala opracowania,
  • wprowadzono parametr formularza wydruku $AutoSkala do wpisywania informacji o pomniejszeniu mapy,
  • wprowadzono parametr formularza wydruku $AutoGenSkala do automatycznej generalizacji i wpisywania informacji na wydruku,
  • przy wydruku mapy wprowadzono uwzględnianie siatki ze skali drukowanej mapy, a nie skali redakcyjnej.
  Dział "Download"

  poniedziałek, 24 października 2016

  GEO-MAP 10.29

  Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.29.
  • w menu kontekstowym związanym z aktywnym obiektem (jeśli jest nim 5171, czyli zakres pracy geodezyjnej) wprowadzono możliwość przesłania zakresu pracy geodezyjnej we wskazanym obszarze, czyli dokładnie to samo co w przypadku dokonywania zgłoszenia w e-mapie,
  • w menu "Szukaj" wprowadzono pozycję "Inne wyszukiwania" i przeniesiono do niej mniej używane polecenia,
  • w menu "Szukaj" pozycję "Szukaj punktu adresowego" przełączono na usługę ULA pozwalającą znaleźć punkt adresowy w całej Polsce, a stare wyszukiwanie przeniesiono do pozycji "Inne wyszukiwania".
  Dział "Download"

  poniedziałek, 17 października 2016

  GEO-MAP 10.28

  Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.28.
  • w tabeli WMS dodano wszystkie WMS-y osnowy funkcjonujące w technologii GEO-MAP,
  • przy uzyskiwaniu informacji o punkcie osnowy z WMS dodano możliwość podglądu i ewentualnego zakupu danych związanych z punktem osnowy (w ramach tzw. zgłoszenia uzupełniającego),
  • przy imporcie warstw z EWMAPY wprowadzono zasadę, że dla obiektów tekstowych w przypadku, gdy justowanie przyjmuje wartość 0 (wartość domyślna), to nie jest wpisywane do atrybutu A3, jeśli wcześniej ustawiono wartość tego atrybutu.
  Dział "Download"

  poniedziałek, 10 października 2016

  GEO-MAP 10.27

  Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.27.
  • ODGIK: wprowadzono wydawanie działek w formacie EDZ do zakresu pracy geodezyjnej,
  • ODGIK: wprowadzono wydawanie konturów klasyfikacyjnych w formacie EDZ do zakresu pracy geodezyjnej,
  • ODGIK: wprowadzono wydawanie użytków w formacie EDZ do zakresu pracy geodezyjnej,
  • dodano polecenie GPR #SelectClosedByMask i $SelectInClosedByMask
  • w operacjach blokowych dodano tworzenie obiektów równoległych.
  Dział "Download"

  poniedziałek, 13 czerwca 2016

  GEO-MAP 10.26

  Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.26.
  • dodano nowe kody obiektów:
   • 5464 - drenowanie,
   • 5435 - zadrzewienie,
   • 4436 - granice parku krajobrazowego,
  • w obiekcie 5471 dodano atrybut A1 (Rodzaj placu), w którym możemy wybierać rodzaj placu z listy, obecnie jest to brak informacji, czyli plac ogólny oraz kort tenisowy,
  • w obiekcie 5330 dodano atrybut A1 (Rodzaj elementu), w którym możemy wybierać: (podjazd dla niepełnosprawnych, weranda ganek, wiatrołap) oraz prezentację tych obiektów zgodną z BDOT500).
  Dział "Download"

  poniedziałek, 18 kwietnia 2016

  GEO-MAP 10.25

  Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.25.
  • dodano skrót klawiszowy do pomiaru odległości i azymutu (Ctrl+9),
  • wprowadzono nowe kody obiektów: inna budowla infrastruktury technicznej,
  • w wyszukiwaniu adresu z wykorzystaniem usługi ULA dodano możliwość określenia TERYT na etapie szukania.
  Dział "Download"

  środa, 23 marca 2016

  GEO-MAP 10.24

  Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.24.
  • wprowadzono nowy obieky 4368 - linia elektroenergetyczna napowietrzna, która w atrybucie A4 ma definiowany typ (tj. niskiego, średniego, wysokiego i najwyższego napięcia), należy stopniowo odchodzić więc, od obiektów 4364, 4365, 4366  na rzecz nowego obiektu 4368, za jakiś czas obiekty 4364, 4365, 4366 znikną z bibliotek.
  • wprowadzono nową warstwę "Budynki projektowane" zawierającą obiekt 5388 - budynek projektowany/w budowie, warstwa jest włączona w widoku warstw EG,
  Dział "Download"

  środa, 16 marca 2016

  GEO-MAP 10.23

  Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.23.
  • wprowadzono automatyczną kontrolę obiektów powtórzonych w plikach przyjmowanych od wykonawców,
  • wprowadzono inną prezentację obiektu o kodzie 5388 - budynek projektowany, w którym w A4 wprowadzono status projektowany lub w budowie. Od tego parametru uzależniona jest prezentacja graficzna albo linią przerywaną albo ciągłą grubą w zestawieniu z przerywaną cienką (szczegóły)
  • zrezygnowano wykorzystana fundamentu jako budynku w budowie jak sugerowano to w wersji 10.20,
  • wprowadzono dodatkowy atrybut w schodach (zaawansowane), który pozwala na rysowanie szrafur w zaawansowanych kształtach,
  • zmieniony import z formatu TANGO dotyczący schodów wprowadzający zaawansowaną prezentację schodów (import z obiektów dwuliniowych z GEO-INFO) i ustawiając automatycznie lokalizację szrafury na punkcie opisu P3 (szczegóły),
  • rozbudowano prezentację znaku umownego 5339 - blok budynku, wprowadzając dodatkowo zasadę, że jako kondygnację można wpisywać w postaci np. 2/3 co oznacza napis na kondygnacjach 2 i 3 i będzie rysowany linią przerywaną grubą,
  Dział "Download"

  poniedziałek, 1 lutego 2016

  GEO-MAP 10.22

  Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.22.
  • w atrybucie A1 przewodu projektowanego wprowadzono możliwość decydowania czy przewód jest projektowany czy w budowie,
  • na podstawie atrybutu A1 przewodu projektowanego pojawia się opis przewodu np. "proj.t" lub "bud.t" ale tylko wtedy, jeśli w opcjach GESUT włączymy opisywanie tym atrybutem, w przeciwnym wypadku wszystko jest bez zmian czy przewód jest opisywany atrybutem A2 czyli numerem uzgodnienia ZUD
  • dokonano zmian w obiekcie 4364 - lina napowietrzna wysokiego napięcia wprowadzając atrybut A4 (Typ), co daje możliwość ustawienia "wysokiego napięcia" i "najwyższego napięcia" i odpowiedniej prezentacji graficznej
   w prezentacji graficznej zachowano dotychczasowe oznaczenia, a dla najwyższego napięcia użyto znaku z 3 strzałami (innego niż w rozporządzeniu), ponieważ znaki z rozporządzenia wołają o pomstę do nieba, nikt przy zdrowych zmysłach mógł wprowadzić takich oznaczeń, że to co było kiedyś średnim napięciem staje się wysokim, a to co było wysokim  staje się średnim (zgroza, degrengolada i zupełna niekompetencja autorów rozporządzenia). Domyślnie jest "wysokiego napięcia", wprowadzając takie zmiany dodano też możliwość ustawienia atrybutu na "niskiego napięcia" i "średniego napięcia" dzięki czemu jednym kodem 4364 załatwiamy wszystkie linie energetyczne. Konieczna jest tylko odpowiednia zmiana w prowadzonych bazach danych tzn. trzeba zaznaczyć wszystkie linie niskiego napięcia 4366 i zmienić kod na 4364 ustawiając atrybut A4=1, a następnie 4365 na 4364 z A4=2. W przyszłości pozwoli to wyeliminować kody obiektów 4365 i 4366, a wszystko uzależnić od atrybutu obiektu 4364.
  Dział "Download"

  poniedziałek, 18 stycznia 2016

  GEO-MAP 10.21

  Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.21.
  • wprowadzono wpisywanie rzędu granicy dla granicznika (EG > Operacje na granicznikach > Wpisanie rzędów granic),
  • wprowadzono polecenie GPR #CreateAndSaveTIN, które służy do tworzenia i zapisu TIN,
  • poprawiono problem z wyjściem z modułu GEO-DTM w Windows 7,
  • dodano polecenie GPR do importu obiektów z EWMAPY (#ImportObiektowEwmapa),
  • wprowadzono zmienną prezentację graniczników (nowe rozporządzenie) w zależności od wartości atrybutu ZRD i BPP. Jeśli ZRD=1,3,5,6 i BPP=1,2, to wtedy granicznik jest opisywany tekstem prostym, a w innym przypadku tekstem pochyłym.
  Dział "Download"