wtorek, 16 grudnia 2008

Artykuł w Geodecie

W grudniowym wydaniu miesięcznika Geodeta mogą Państwo przeczytać m.in. artykuł pt. "WMS - usługa z przyszłością" autorstwa Waldemara Izdebskiego. W niniejszym artykule w sposób przystępny opisane zostały istota, specyfika oraz szerokie pole zastosowań tej technologii.
Więcej na stronie geoforum.pl.

poniedziałek, 15 grudnia 2008

Powiatowe serwisy WMS w Geoportalu

Od 12 grudnia powiatowe serwisy WMS uruchomione przez Geo-System Sp. z o.o. są włączone do państowego Geoportalu. Aby uzyskac dostęp do tych danych nalezy wybrać z górnego panelu ikonkę "zdefiniowane źródła danych" i z listy wybrać odpowiedni adres powiatowy.


Więcej informacji na temat nowości w Geoportalu na stronie geoforum.pl

czwartek, 11 grudnia 2008

Spotkanie informacyjne w Bornem Sulinowie

W dniach 4-5 grudnia 2008 odbyło się szkolenie pod tytułem „Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny – nowoczesne formy udostępniania”. Zostało ono zorganizowane przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Podczas spotkania Waldemar Izdebski poprowadził szkolenie pt. „Wykorzystanie Internetu w automatyzacji pracy PODGiK” obejmujące tematykę związaną z publikacją danych PODGiK w Internecie i powiązanymi z tym zgłaszaniem prac, automatyzacją przetwarzania zgłoszonych prac oraz możliwościami wykorzystania serwisów WMS w pracy PODGiK.

Więcej informacji nt. spotkania na stronie ZCPWZ oraz na Geoforum.

niedziela, 30 listopada 2008

GEO-MAP 9.44

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.44.

 • w obiektach stowarzyszonych wprowadzono możliwość wczytywania wyniku dzialania PHP jako plików MAP,
 • ODGIK na zgłoszeniu pracy geodezyjnej wprowadzono mozliwość wpisywania informacji o statusie pracy (OK/Do przygotowania), oraz oznaczenia własnego wykonawcy,
 • przy dostępie internetowym do ewidencji gruntów i budynków wprowadzono możliwość wykonywania wypisów dla budynków,
 • generowanie wypisów dla budynków działa również dla wydruku wypisów dla bloku (EG Wydruki wypisów dla bloku).

Dział "Download"

środa, 26 listopada 2008

GEO-MAP 9.43

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.43.

 • umożliwiono wpisywanie w zgłoszenie pracy geodezyjnej własnego oznaczenia pracy oraz statusu czy materiały mają zostać przygotowane przez pracowników PODGiK,
 • zmiany w interfejsie do odczytu serwisów WMS, zawsze start następuje ze zwiniętą zawartością serwisu,
 • przy wydruku zakresem drukarki wprowadzono możliwość pobierania skręcenia z azymutu bieżącego boku aktywnego obiektu (jeśli obiekt jest aktywny i istnieje następny punkt za punktem bieżącym).


Dział "Download"

czwartek, 20 listopada 2008

Po spotkaniu informacyjnym w Ożarowie

W dniu 19 listopada 2008 roku w Starostwie Powiatowym w Ożarowie Mazowieckim odbyło się spotkanie wykonawców geodezyjnych z władzami powiatu i przedstawicielami firmy Geo-system Sp. z o.o. dostarczającej rozwiązania informatyczne do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Głównym celem spotkania było przekazanie wykonawcom geodezyjnym informacji o działającym w powiecie internetowym systemie zgłaszania prac geodezyjnych oraz uzyskaniu ich opinii i sugestii z tym związanych.

Część wniosków i uwag użytkowników zgłoszonych podczas przyjęto do natychmiastowej realizacji, a większość pozostałych zostanie zrealizowana w najbliższym czasie.
Szerszą informacje o spotkaniu można znaleźć na stronie www.geoforum.pl.

poniedziałek, 10 listopada 2008

GEO-MAP 9.42

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.42.
 • wprowadzono możliwość korzystania z ortofotomapy dostępnej poprzez serwis WMS ze strony www.geoportal.gov.pl,

Dział "Download"

piątek, 7 listopada 2008

Ortofotomapa z Geoportalu w Geo-Map

W związku z uruchomieniem serwisu Geoportal.gov.pl informujemy Państwa, że istnieje możliwość wykorzystania dostępnej tam ortofotomapy również w aplikacji Geo-Map.

Informowaliśmy już, że Geo-Map od wersji 9.32 może być klientem WMS. Aby wykorzystać ogólnodostępną ortofotomapę należy pobrać paczkę z plikiem konfiguracyjnym WMS.cfg i umieścić go w katalogu UserSettings w instalacji programu. Specjalnie dla Państwa w paczce znajduje się również mapa powiatów Polski w układzie 1992. W przypadku braku posiadania konkretnych danych będą mogli Państwo oglądać prezentację ortofotomapy na tle powiatów.


Ze względu na kompatybilność sugerujemy również aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji 9.42 wymaganej do prawidłowego oglądania orptofotmapy.

poniedziałek, 3 listopada 2008

GEO-MAP 9.41

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.41.
 • poprawiono błąd związany z powtarzaniem (przez wciskanie SPACJI) operacji wybieranych z menu,
 • ODGIK: w menu ODGIK|Operat wprowadzono możliwość anulowania pracy co powoduje ustawienie kodu obiektu na 5173 oraz wpisanie daty anulowania,
 • w związku z powyższym wprowadzono niezbędne zmiany w bibliotekach znaków umownych i warstw informacyjnych,
 • przy selekcji/deselekcji w prostokącie z maską kodu obiektów, wprowadzono możliwość decydowania czy prostokąt będzie definiowany przez 2 punkty (wtedy boki są równoległe do osi układu współrzędnych) czy przez 3 punkty i wtedy pierwsze 2 decydyją o kierunku jednego boku a punkt trzeci określa wymiar w kierunku prostopadłym.
Dział "Download"

wtorek, 21 października 2008

GEO-MAP 9.40

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.40.
 • przy selekcji (deselekcji) w prostokącie z maska kodu obiektów poprawiono wybór prostokąta, aby było zgodnie z selekcją (deselekcją) w prostokącie (działanie lewego klawisza),
 • przy selekcji (deselekcji ) w prostokącie z maską kodu obiektów wprowadzono możliwość decydowania o oznaczaniu jedynie obiektów leżących w całości wewnątrz wskazanego prostokąta,
 • wprowadzono skrót klawiszowy do domiarów prostokątnych CTRL+T,
 • wprowadzono zasadę, że wciśnięcie spacji powtarza ostatnią operację wybieraną z menu, poprzednie działanie klawisza SPACJA dostępne jest z menu kontekstowego.
Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.
Dział "Download"

GEO-MAP 9.39

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.39.
 • wprowadzono nową funkcje w EG\Kontrole: Kontrola położenia użytków wewnątrz działek ewidencyjnych,
 • poprawiono znów szerokości kolumn w wydruku działek z punktami,
Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.
Dział "Download"

wtorek, 14 października 2008

GEO-MAP 9.38

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.38.
 • zmieniono parametry funkcji #ImportTango dodając szereg parametrów (oznaczenie bloku, ignorowanie flagi połączenia, zmiana uporządkowania, dodanie kropki, Kod do A6),
 • wprowadzono nowe polecenia GPR: #SetTeryt, #SetBackupTime, #SetPosAndWindowsSize (pozwala ustawic pozycję startową i wielkość okna programu),
 • zmiany w module DTM,
 • ODGIK: wprowadzono automatyczne uzupełnianie bazy danych wykonawców na podstawie bazy internetowej dla prac internetowych (sterowane parametrem ODGIK_5171_OptymalizacjaWydruku),
 • wprowadzono generowanie listy obiektów dla bloku.

Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.
Dział "Download"

poniedziałek, 22 września 2008

Zgłaszanie prac przez Internet w Pruszkowie

Od dnia 22 września 2008 uruchomiona zostaje możliwość internetowego zgłaszania prac geodezyjnych w kolejnych gminach powiatu pruszkowskiego: Michałowice i Nadarzyn. Poniżej przedstawiono dokładny opis obszarów, gdzie będzie można zgłaszać prace z wykorzystaniem serwisu iGeoMap. Obszar zaznaczony kolorem ciemnoszarym są wyłączone z automatycznego przygotowania danych przez system GEO-MAP. Jeżeli praca zostanie chociaż w części zgłoszona na tym obszarze Wykonawca dostanie tylko zgłoszenie pracy geodezyjnej w formie elektronicznej. W innym przypadku do pracy zostaną przygotowane wszystkie materiały, tak jak to miało miejsce do tej pory. Zakresy obszarów, w których można zgłaszać prace dostępne są także w serwisie iGeoMap PODGiKu w Pruszkowie. Poniżej zostały krótko opisane obszary, w których można dokonywać zgłoszeń prac przez Internet.

Dla obszaru miasta Brwinowa istnieje możliwość zgłaszania prac we wszystkich obrębach od 14 kwietnia 2008.
W gminie Michałowice można zgłosić pracę na następujących obrębach: Michałowice Osiedle, Michałowice Wieś, Opacz Kolonia, Opacz Mała, Pęcice, Pęcice Małe, Reguły, Sokołów, Suchy Las.

W gminie Nadarzyn można zgłosić pracę na następujących obrębach: Kajetany, Krakowiany, Młochów, Parole, Rusiec, Szamoty, Walendów, Wola Krakowiańska.

W przyszłości obszar zgłaszania prac zostanie zwiększone o nowe gminy.

Zapraszamy na stronę PODGiK Pruszków

czwartek, 11 września 2008

iGeoMap w powiecie poznańskim

W dniu 11.09.2008r. starostwo powiatu poznańskiego uruchomiło serwis do przeglądania danych dostępnych w miejscowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Obecnie dostępne są dane dotyczące: ortofotomapy, numeracji porządkowej, siatki ulic, działek ewidencyjnych, projektowanych przewodów uzbrojenia podziemnego oraz lokalizacji punktów osnowy.

Na uroczystości otwarcia obecni byli przedstawiciele wszystkich miast i gmin wchodzących w skaład powiatu. To właśnie urzędy miast i gmin mają być pierwszymi beneficjentami zrealizowanego projektu. Serwis działa w oparciu o oprogramowanie iGeoMap.

Serwis powiatu poznańskiego znajduje się pod adresem podgik.poznan.pl, natomiast więcej informacji ze spotkania znaleźć można w portalu ePoznań.

wtorek, 9 września 2008

GEO-MAP 9.37

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.37.

 • wprowadzono nowy sposób zapisu plików TMP,
 • wprowadzono zmienną ODGIK_ZUDBasesMAP oraz ODGIK_ZUDFeaturs do śledzenia
  usuwania obiektów ZUD
  ,
 • wprowadzono działanie rolki jako powiększenie, pomniejszanie, stary sposób działania jest dostepny z klawiszem klawiatury CTRL lub do ustawienia na stałe w opcjach użytkownika,
 • wprowadzono prezentację granicznika zależną od parametru stabilizacji,
  o aktywności decyduje opcja w prezentacji graficznej graniczników
  ,
 • zmiany w poleceniu AddReference i AddReferenceInExt,
 • w zarzadzaniu plikami referencyjnymi dodano skrot klawiszowy Alt+F2,
 • nowa wersja programu Osnowa 4.39
 • zmiany w DXF-IN

Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.
Dział "Download"

piątek, 25 lipca 2008

GEO-MAP 9.36

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.36.
 • wprowadzono nową bibliotekę OsrodekDLL,
 • przeniesiono parametr graficzny w wiatach (5343) do atrybutu A6,
 • przeniesiono cieplarnie i wiaty do warstwy budynki,
 • wprowadzono funkcję dołączania geometrii do pliku opisowego SWDE,
 • ODGIK: w trybie automatycznym wprowadzono możliwość ponownego wydawania danych dla zgłoszonej pracy,
 • ODGIK: rozszerzono opcję wydawania wypisów z ewidencji gruntów,
 • nowa wersja programu Osnowa 4.37
Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.
Dział "Download"

poniedziałek, 14 lipca 2008

GEO-MAP 9.35

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.35.
 • wprowadzono łapkę do przesuwania zarówno w trybie selekcji jak i tworzenia, łapka jest dostępna po wciśnięciu środkowego klawisza myszy,
 • ODGIK: wprowadzono generowanie zgloszeń z prac internetowych do katalogu DoPrzygotownia jesli praca przekracza maksymalną zadeklarowaną powierzchnię,
 • ODGIK w interaktywnym wydawaniu danych wprowadzono możliwość wydawania również wypisów z ewidencji gruntów,
 • ODGIK przy zgłoszeniach internetowych wprowadzono interpretację osoby upoważnionej,
 • nowa wersja GEO-DTM.
Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.
Dział "Download"

środa, 2 lipca 2008

GEO-MAP 9.34

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.34.
 • wprowadzono zmieniony sposób zapisu konfiguracji serwisów WMS,
 • wprowadzono możliwość tworzenia obiektów jako wyniku przecięcia dwóch typów obiektów powierzchniowych, Twórz\Obiekty z przecięcia obszarów,
 • wprowadzono możliwość korzystania z graniczników zarezerowowanych,
 • punkty są sprawdzane podczas tworzenia pliku DFR i ewentualnie wtedy są sygnalizowane błędy, informacja o wykorzystaniu zarezerwowancyh punktów jest przekazywana do ePODGiK przy przyjmowaniu do zasobu.
Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.
Dział "Download"

wtorek, 17 czerwca 2008

GEO-MAP 9.33

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.33.
 • wprowadzono wygodniejszy sposób podłączania serwisów WMS wykorzystujący pasek narzędzi,
 • po ustawieniu konfiguracji WMS jest ona zapisywana w pliku WMS.CFG zlokalizowanym w katalogu UserSettings,
 • ODGIK: wprowadzono zasadę, że przy przyjmowaniu pracy mimo wyłączonej warstwy prac archiwalnych zakres jest widoczny
 • ODGIK: wprowadzono zasadę że wyszukiwane zakresy prac się pojawiają mimo niewidoczności warstwy.
Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.
Dział "Download"

piątek, 13 czerwca 2008

Obsługa serwisów WMS w GEO-MAP

W najnowszej wersji systemu GEO-MAP (9.32) wprowadzono możliwość korzystania z serwisów WMS (funkcja klienta WMS). Udostępnienie takiej funkcjonalności powoduje, że użytkownik oprogramowania oprócz dostępu do danych lokalnych posiadanych bezpośrednio na swoim komputerze lub w sieci lokalnej zyskuje dostęp do serwisów WMS wzbogacając tym samym swoje zasoby informacyjne.Możliwe jest np. wykorzystanie danych prezentowanych w serwisie serverwms.pl, skupiającym serwisy WMS udostępniane przez Powiatowe Ośrodki Dokumentacji prowadzone w technologii Geo-Map.

GEO-MAP 9.32

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.32.
 • wprowadzono możliwość wykorzystywania serwisów OGC Web Map Service (WMS),
 • wprowadzono nową funkcję w menu EG > Operacje na działkach > Zaznaczenie projektowanych działek przyjętych do EG
 • w poleceniach GPR wprowadzono 3 nowe zmienne $PathMap, $DirMAP, $DirPRJ dotyczące pliku MAP i projektu,
 • ODGIK: zmiany w bazie wykonawców: wprowadzono pola telefon i email, usunięto pola NIP, REGON, kod, ulica, nr
 • w poleceniu #PackFileGzip wprowadzono trzeci parametr Encode służący do szyfrowania plików,
 • w rzutowaniu obiektów na łamaną wprowadzono możliwość tworzenia kopii obiektów,
 • wprowadzono zmienną GmwBlockSaveStatus decydującą o tym czy zapisywać ustawienie bloku,
 • zmiany w module GEO-RASTER,
 • zmiany w module DXF-IN
Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.
Dział "Download"

czwartek, 12 czerwca 2008

O serwisie ePODGiK w czerwcowym "Geodecie"

W czerwcowym wydaniu magazynu geoinformacyjnego "Geodeta" ukazał się artykuł poświęcony internetowemu zgłaszaniu prac oraz serwisowi ePODGiK.
W artykule "Dostęp 24/7" można uzyskać informacje na temat zgłaszania prac przez geodetę, zakresu otrzymywanych materiałów drogą internetową, a także statystyki korzystania z serwisu. Zapraszamy do lektury.
fragment artykułu na stronie internetowej Geodety

środa, 11 czerwca 2008

Uruchomiono serwis PODGiK Powiatu Szczecineckiego

Uruchomiono serwis iGeoMap Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinku. Cały czas trwają prace nad udostępnieniem pełnych możliwości serwisu, ale już można rejestrować się do internetowego zgłaszania prac ze strony internetowej PODGiK Szczecinek.
W chwili obecnej można uzyskać pełne informacje o osnowie geodezyjnej (uzyskać współrzędne i opisy topograficzne). Aby uzyskać hasło prosimy Wykonawców o zgłaszanie się do ośrodka. Wkrótce zostanie uruchomiona codzienna aktualizacja części geometrycznej ewidencji gruntów, zakresów prac geodezyjnych i internetowe zgłaszanie prac.
Zapraszamy do serwisu: http://www.szczecinek.e-podgik.pl/

poniedziałek, 19 maja 2008

GEO-MAP 9.31

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.31. Najważniejsze ze zmian w oprogramowaniu dotyczą modułu ODGiK:
 • ODGIK: wprowadzono nowe możliwości w zestawieniu osnowy wydawanej dla wykonawców przez wprowadzenie dwóch układów wysokości,
 • ODGIK: wprowadzono możliwość generowania punktów osnowy w PDF przy automatycznym przetwarzaniu zgłoszonej pracy. Plik zapisywany jest do katalogu "Opisy",
 • wprowadzono możliwość stosowania kolorów linii i wypełniania do wydruku obiektów z digitalizacji i wektoryzacji.

Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

Dział "Download"

czwartek, 15 maja 2008

Statystyki ePODGiK - maj 2008

Liczba prac zgłoszonych internetowo z wykorzystaniem serwisu iGeoMap przekroczyła 2000. Dynamikę wzrostu zgłaszanych tą drogą prac (od chwili uruchomienia funkcjonalności w serwisie do 15.05.2008r.) przedstawiono na poniższym schemacie.

W ostatnich 2 miesiącach liczba zgłoszonych prac uległa podwojeniu. Niewątpliwą przyczynę takiego stanu rzeczy było włączenie do serwisu dwóch nowych Ośrodków Dokumentacji, wzrost liczby firm zgłaszających prace, wprowadzenie dodatkowych funkcjonalności w serwisie oraz poszerzenie zakresu wydawanych danych. Obecnie w całym serwisie zarejestrowanych jest ponad 200 firm, a dominującą rolę w wykorzystaniu tej formy zgłoszeń ma PODGiK w Mińsku Mazowieckim co przedstawiono na poniższym schemacie.

wtorek, 29 kwietnia 2008

Wydawanie wypisów z ewidencji i nowa funkcjonalność


Od dzisiaj uruchomiono automatyczne wydawanie wypisów z ewidencji gruntów i budynków dla prac zgłoszonych drogą internetową również w Ośrodkach Dokumentacji w Wejherowie i Wołominie.

Ponadto iGeoMap wzbogacony został o nową funkcjonalność, jaką jest możliwość wyboru formatu wydruku mapy do zgłoszonej pracy (obecnie A4/A3).

Prosimy także o uwagi i komentarze dotyczące internetowego zgłaszania prac geodezyjnych

Formularz kontaktowy

poniedziałek, 28 kwietnia 2008

GEO-MAP 9.30

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.30. Najważniejsze ze zmian w oprogramowaniu dotyczą modułu ODGiK:
 • wprowadzono możliwość generowania wypisów z ewidencji gruntów i budynków dla obsługiwanych automatycznie prac geodezyjnych,
 • wprowadzono wpisywania do zgłoszenia prognozowanej liczby jednostek,
 • wprowadzono interpretację formatu papieru i koloru wydruku prac zgłaszanych przez Internet.

Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

Dział "Download"

środa, 23 kwietnia 2008

Automatyczne wydawanie wypisów z ewidencji gruntów i budynków

W powiatowych Ośrodkach Dokumentacji w Mińsku Mazowieckim i Ożarowie dla prac prawnych i inwentaryzacji budynków zgłoszonych drogą internetową uruchomiono automatyczne wydawanie wypisów z ewidencji gruntów i budynków.

Zapraszamy do serwisów internetowych ww. ośrodków:

wtorek, 15 kwietnia 2008

GEO-MAP 9.29

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.29. Najważniejsze ze zmian w oprogramowaniu dotyczą modułu Eksport DXF:
 • wprowadzono możliwość dodawania nazw obiektów do kodu w chwili zapisu warstwy zgodnych z kodami obiektów - opcja jest zapisywana w ustawieniach użytkownika,
 • zapis jak generowane są warstwy zapisytwany jest w ustawieniach użytkownika zamiast w pliku INI.

Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

Dział "Download"

Nowy serwis iGeoMap

Od początku roku 2008 dostępny jest serwis awarii wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych dla m. st. Warszawy. Serwis został przygotowany dla Biura Infrastruktury. Każdy się może z niego dowiedzieć o aktualnie występujących awariach i planowanej datcie ich usunięcia. Oprócz informacji opisowych dzięki zastosowaniu oprogramowania iGeoMap można uzyskać dokładne informacje o lokalizacji aktualnie występujących awarii. Istnieje także możliwość podejrzenia ich lokalizacji w Google Maps i Google Earth.

Adres strony internetowej:

poniedziałek, 14 kwietnia 2008

Zgłaszanie prac przez Internet również w Pruszkowie

Od dziś wprowadzamy dla Państwa wygody możliwość zgłaszania prac geodezyjnych z wykorzystaniem serwisu iGeoMap na terenie Miasta Brwinowa. Osoby zainteresowane korzystaniem z takiej możliwości prosimy o kontakt z Kierownikiem Ośrodka, Panem Markiem Skrokiem w celu podpisania stosownej umowy. Z uwagi na wprowadzanie mapy numerycznej w tym powiecie możliwość internetowego zgłaszania prac będzie z czasem rozszerzana o kolejne gminy.
Zapraszamy do serwisu internetowego: http://podgik.powiat.pruszkow.pl

poniedziałek, 7 kwietnia 2008

GEO-MAP 9.28

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.28. Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu to:

 • zmieniono licencjonowanie modułów DTM PV i 3DV wprowadzając jeden moduł DTM
  bez podziałów, wszyscy użytkownicy mający dotąd licencję na DTM mają
  automatycznie PV i 3DV,
 • ODGIK: pytanie o hasło do zmiany NIP i NR Uprawnień pojawia się tylko w przypadku próby zmiany wykonawcy lub geodety uprawnionego, wprowadzono nowe opcje decydujące o sposobie prezentacji obiektów pochodzących z wektoryzacji (ODGIK_ColorDigMask, ODGIK_ColorDigValue),
 • w pliku STP pojawiła się informacja od kiedy plik jest zablokowany,
 • w poleceniu #ExportSQL wprowadzono UTF8 oraz możliwość podawania własnego
  SRID jako kolejnego parametru.
Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

Dział "Download"

poniedziałek, 31 marca 2008

GEO-MAP 9.27

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.27. Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu to:

 • ODGIK: zmiany w generowaniu informacji o pracach, poprawiono wyświetlanie kolumny na nr operatu
 • zmiany w Imporcie do SWDE
 • Eksport pliku MAP został wzbogacony o obsługę niewidocznych linii
Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

Dział "Download"

sobota, 22 marca 2008

GEO-MAP 9.26

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.26. Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu to:

 • ODGIK: dodano ograniczenie automatycznego wydawanych danych, gdy ich objętość przekroczy 50 ha (a maksymalna liczba stron wydruku 200) , w takim przypadku użytkownik otrzyma informację o odebraniu danych w ośrodku. Wprowadzono również automatyczne uporzadkowanie ujemnej kolejności punktów zakresu
 • użytkownik bez praw nie może zmieniać danych firm i wykonawców podczas dodawania pracy, wyłąćzono możliwośc edycji parametrów zakresu, gdy jest już wpisany wykonawca (w celu edycji nalezy wpisać hasło)
 • pojawiło sie nowe polecenie GPR #ExportSQL [plik] [wzorzec] [użycie UTF]
 • zmiany w module RASTER.
Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

Dział "Download"

poniedziałek, 17 marca 2008

Nowe serwisy WMS w PODGiK-ach

15 marca 2008 r. w powiatach mińskim, warszawskim zachodnim oraz wołomińskim uruchomiono serwisy WMS zawierające obręby, działki ewidencyjne, budynki i ortofotomapę. Serwisy bazują na danych oprogramowania GEO-MAP oraz iGeoMap firmy GEO-SYSTEM Sp. z o.o.

Dostęp do nich możliwy jest ze stron ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej funkcjonujących w wymienionych powiatach lub ze strony internetowej, na której utworzono projekt łączący dane tych powiatów.

Inicjatywa jest zgodna z nową koncepcją Geoportalu, w której wprowadzono zasadę bezpośredniego pobierania danych dla klienta Geoportalu z serwera powiatowego, zamiast udostępniania ich z repliki utworzonej na serwerze Geoportalu. Przewiduje się wykorzystywanie w tym celu serwisów WMS i WFS, dla których Zespół ds. Krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych powołany przez głównego geodetę kraju opracował specjalne wytyczne, aby ujednolicić udostępnianą treść i sposób jej prezentacji. Opracowane przez firmę GEO-SYSTEM serwisy są zgodne z ustaleniami zespołu.

O serwisie łączącym różne dane prezentującym wyniki pracy Zespołu ds. Krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych można przeczytać tutaj.środa, 12 marca 2008

Wydawanie danych również w Wejherowie

Od 10 marca 2008 r. identyczną funkcjonalność w zakresie zgłaszania prac geodezyjnych drogą internetową uruchomiono w Ośrodku Dokumentacji w Wejherowie.

Więcej o możliwości zgłaszania prac geodezyjnych drogą internetową tutaj.

wtorek, 11 marca 2008

Ponad 1000 elektronicznych zgłoszeń robót geodezyjnych w iGeoMap

W Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ożarowie, Mińsku Mazowieckim i Wołominie zgłoszono od początku roku już ponad 1000 prac z wykorzystaniem internetowego serwisu iGeoMap.

Od 1 lutego prace zgłoszone drogą internetową, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, są przetwarzane 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Oznacza to praktycznie, że w kilka minut po zgłoszeniu pracy w serwisie iGeoMap utworzony zakres jest odbierany przez system GEO-MAP pracujący w PODGiK. Po zgłoszeniu pracy wykonawcy otrzymują standardowo dokumenty w formacie PDF: zgłoszenie pracy, wykaz materiałów do wykorzystania, mapę porównania z terenem oraz dane wsadowe do systemu GEO-MAP. W najbliższym czasie planowane jest automatyczne wydawanie wypisów z ewidencji gruntów i budynków dla działek objętych zakresem danej pracy. Dostęp do wszystkich dokumentów jest realizowany z poziomu serwisu ePODGiK.
wtorek, 26 lutego 2008

Eksperyment GUGiK - Web Map Service (WMS)

Na podstawie udostępnionych serwisów WMS czterech firm (GEOBID, GEO-SYSTEM, ESRI POLSKA, INTERGRAPH) współpracujących w ramach Zespołu ds. Krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych nad projektem "Dystrybucja danych wielkoskalowych oparta o serwisy WMS" Geo-System opracował Serwis skupiający dane z czterech źródeł i publikujący je w formie przeglądarki WMS (lub poprzez iGeoMap). Oba rozwiązania prezentowane są na naszej stronie.


wtorek, 19 lutego 2008

GEO-MAP 9.25

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.25. Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu to:

 • ODGIK: wprowadzono kontynuację szukania firm i wykonawców,
 • ODGIK: wprowadzono włączanie wszystkich warstw przed wydrukiem dokumentów po pobraniu danych z internetu,
 • ODGIK: wprowadzono katalog na wydruki PDF towarzyszące wydawaniu danych,
 • ODGIK: wprowadzono możliwość definiowania alternatywnej nazwy dla katalogu zakresów pobieranych z internetu,
 • przy automatycznym ustalaniu numeru obrębu wprowadzono możliwość wykorzystania maski kodu,
 • wprowadzono maskę obiektów których usunięcie wymaga potwierdzenia, (zapis w GMW_ODGIK.CFG),
 • wprowadzono dodawanie TERYTu do numeru granicznika w eksporcie SWDE, bez zapamiętywania w opcjach,
 • zmieniono nazwę atrybutu w obiekcie 5171 i 5172 "Data wydania" na "Historia" i rozpoczęto wpisywanie tam całej historii operatu wydawanie danych, wpływ operatu do PODGiK, Zwrot, Przyjęcie do bazy,
 • zmieniono nazwę atrybutu w obiekcie 5171 i 5172 "Data wydania" na "Historia" i rozpoczęto wpisywanie tam całej historii operatu wydawanie danych, wpływ operatu do PODGiK, Zwrot, Przyjecie do bazy,
 • ODGIK: pozycję menu Rejestracja wpływu operatu zamieniono na "Operat", w której zdefiniowano dwie pozycje rejestracja wpływu i rejestracja zwrotu,
 • dodano dwa nowe polecenia GPR:
  - #AddFilesFromDir KATALOG MASKA EXT - wczytywanie plików z katalogów jako bloku
  - #AddReferenceFromDir - KATALOG MASKA KOLOR EXT wczytywanie plików z katalogów jako referencyjnych
 • wprowadzono czytanie pliku selekcji z ISEG-a,
 • wprowadzono eksport do SQL,
 • zmieniono błędny kod układu współrzędnych PSQL dla I strefy układu 1965. zamiast 2171 wprowadzono 3120,
 • zmiany w module RASTER.
Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.


Dział "Download"

Wydawanie danych 24 godziny na dobę

Od 1 lutego 2008 r. (w ośrodkach w Ożarowie Mazowieckim, Wołominie i Mińsku Mazowieckim) prace zgłoszone drogą elektroniczną (za pośrednictwem serwisu iGeoMap) przetwarzane są automatycznie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wyjątkiem są codzienne przerwy na publikację danych do Internetu realizowaną w godzinach wieczornych.

W najbliższym czasie planowane jest dołączenie do automatycznie wydawanych materiałów również wypisów z ewidencji gruntów i budynków.

czwartek, 10 stycznia 2008

GEO-MAP 9.24

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.24. Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu to:

 • ODGIK: zmiany w nowym sposobie wnoszenia zakresów w połączeniu z bazą PostgreSQL,
 • ODGIK: możliwość zmiany geometrii oraz wprowadzenia zakresów według starych zasad,
 • zmiany w wygładzeniu bloku,
 • nowe oprogramowanie do komunikacji z EGBV w wersji 6.

Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

Dział "Download"

poniedziałek, 7 stycznia 2008

GEO-MAP 9.23

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.23. Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu to:

 • zmiany w bibliotece PGClient.dll,
 • wprowadzono rozdzielenie funkcji do wygładzania o odgładzania obiektów bloku,
 • w poleceniu GPR ImportAttributes wprowadzono dodatkowy parametr decydujący o standardzie polskich znaków w pliku CSV,
 • przy usuwaniu bloku obiektów do archiwum wprowadzono pytanie o numer KERG, w ramach którego następuje usunięcie,
 • w wykazie wartości atrybutów wprowadzono sygnalizację pustych wartości przez napis #PustaWartosc,
 • w wykazie wartości atrybutów wprowadzono w menu pozycję 'Zamiana na podstawie pliku',
 • wprowadzono możliwość ustawiania indywidualnego dla użytkowników koloru obiektu aktywnego i koloru bloku.

Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

Dział "Download"