wtorek, 19 lutego 2008

GEO-MAP 9.25

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.25. Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu to:

 • ODGIK: wprowadzono kontynuację szukania firm i wykonawców,
 • ODGIK: wprowadzono włączanie wszystkich warstw przed wydrukiem dokumentów po pobraniu danych z internetu,
 • ODGIK: wprowadzono katalog na wydruki PDF towarzyszące wydawaniu danych,
 • ODGIK: wprowadzono możliwość definiowania alternatywnej nazwy dla katalogu zakresów pobieranych z internetu,
 • przy automatycznym ustalaniu numeru obrębu wprowadzono możliwość wykorzystania maski kodu,
 • wprowadzono maskę obiektów których usunięcie wymaga potwierdzenia, (zapis w GMW_ODGIK.CFG),
 • wprowadzono dodawanie TERYTu do numeru granicznika w eksporcie SWDE, bez zapamiętywania w opcjach,
 • zmieniono nazwę atrybutu w obiekcie 5171 i 5172 "Data wydania" na "Historia" i rozpoczęto wpisywanie tam całej historii operatu wydawanie danych, wpływ operatu do PODGiK, Zwrot, Przyjęcie do bazy,
 • zmieniono nazwę atrybutu w obiekcie 5171 i 5172 "Data wydania" na "Historia" i rozpoczęto wpisywanie tam całej historii operatu wydawanie danych, wpływ operatu do PODGiK, Zwrot, Przyjecie do bazy,
 • ODGIK: pozycję menu Rejestracja wpływu operatu zamieniono na "Operat", w której zdefiniowano dwie pozycje rejestracja wpływu i rejestracja zwrotu,
 • dodano dwa nowe polecenia GPR:
  - #AddFilesFromDir KATALOG MASKA EXT - wczytywanie plików z katalogów jako bloku
  - #AddReferenceFromDir - KATALOG MASKA KOLOR EXT wczytywanie plików z katalogów jako referencyjnych
 • wprowadzono czytanie pliku selekcji z ISEG-a,
 • wprowadzono eksport do SQL,
 • zmieniono błędny kod układu współrzędnych PSQL dla I strefy układu 1965. zamiast 2171 wprowadzono 3120,
 • zmiany w module RASTER.
Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.


Dział "Download"