piątek, 5 lipca 2024

Nowa wersja walidatora APP i przeglądarka danych planistycznych - komentarz

Na początku lipca Ministerstwo Rozwoju i Technologii udostępniło nową wersję narzędzia do walidacji plików APP (GML), w której możliwe jest także sprawdzenie plików dla zbiorów POG (plan ogólny).

Przypominamy, że przez wiele miesięcy - od listopada 2023 r., kiedy to w życie weszło rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz schemat aplikacyjny w wersji 2.0 - dotychczasowy walidator ministerstwa był niedostosowany do zmienionych przepisów i nie obsługiwał plików GML z danymi dla planów ogólnych.

Z tego powodu ponad 600 gmin, które przez ten czas uchwaliły przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy i stworzyły inicjalne dane APP, w celu sprawdzenia poprawności pliku GML korzystało z zewnętrznych narzędzi do walidacji w oparciu o plik ze schematem XSD.

Nowy walidator na stronie gov.pl oprócz sprawdzenia zgodności GML ze schematem i wymogami wynikającymi z rozporządzenia dokonuje także dodatkowych sprawdzeń. Część z nich odnosi się do specyfikacji danych 2.0, która obecnie jest nadal na etapie projektu i zgodnie z informacjami przestawionymi na konferencji MRiT w dn. 4 lipca będzie jeszcze poddawana dalszym zmianom, wynikającym z prowadzonych na początku roku konsultacji. Natomiast część wymagań wydaje się w ogóle nie wynikać z żadnych zapisów ustawy, rozporządzenia ani specyfikacji jak np. wymóg zapisu tytułu aktu w ściśle określonej formie, gdzie rozróżniana jest nawet wielkość liter.

W naszej ocenie taki sposób działania nowego walidatora, gdzie stosuje się na równi kryteria "ścisłe" (wynikające z obowiązującego rozporządzenia i schematu) obok projektowanych zapisów ze specyfikacji oraz arbitralnych, ustalonych w oderwaniu od przepisów, wymogów, które nie były znane przed udostępnieniem nowej wersji narzędzia, jest niewłaściwy.

Zachęcamy do kontaktu z Departamentem Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii i zgłaszania uwag co do funkcjonowania walidatora.

W serwisie e-mapa znajdą Państwo szczegółowy komunikat zwracający uwagę na konkretne problematyczne obszary.


czwartek, 4 lipca 2024

Podsumowanie miesiąca - czerwiec 2024 r.

W czerwcu suma wszystkich odwiedzin na portalach e-mapa utrzymała się na zbliżonym poziomie do ubiegłego miesiąca i wyniosła 1,81 mln (średnio ok. 60 tys. dziennie). Sam portal polska.e-mapa.net odnotował natomiast 310 tys. odsłon. Sumaryczny wykres odwiedzin za ostatni rok dla portalu polska.e-mapa.net przedstawiono poniżej:

W dniach 5-7 czerwca odbyła się IX Konferencja Techniczna pt. "Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK", podczas której uczestnicy dyskutowali o nowoczesnych metodach automatyzacji pracy, wykorzystaniu usług sieciowych, a także o stanie i jakości danych ewidencji gruntów i budynków. Z relacją można zapoznać się TUTAJ.

W tym miesiącu przeprowadziliśmy kolejne, już trzynaste, badanie usług oraz zbiorów MPZP, SUiKZP i POG. W porównaniu do poprzedniej analizy nastąpił niewielki wzrost średniej oceny. Odnotowaliśmy natomiast spory wzrost liczby zgłoszonych zbiorów POG – szczegółowe statystyki dostępne są TUTAJ.

W kolejnych wpisach poruszyliśmy temat braku aktualizacji danych dla zbioru PRG w zakresie adresów, wskazywania w dokumentacji przetargowej wytycznych dla urbanistów przy zlecaniu tworzenia POG oraz trafiających w ostatnim czasie do gmin informacji o istnieniu rzekomych darmowych geoportali gmin i aktualizacji zawartych na nich danych. Przygotowaliśmy także instrukcję korzystania z dwóch przydatnych narzędzi na e-mapie – selekcji wielu obiektów oraz markera.

Nową funkcjonalność zyskał portal www.rciwn.pl – od teraz wyszukiwanie i zakup transakcji w powiatach korzystających z iGeoRCiWN jest jeszcze prostsze.