czwartek, 20 czerwca 2024

Sposoby zaznaczania obiektów na e-mapie

Portale w technologii e-mapa mają dwa narzędzia umożliwiające zaznaczenie wybranych działek – selekcję wielu obiektów oraz marker, a każde z nich daje użytkownikowi inne możliwości analityczne.

Selekcja wielu obiektów

Selekcji obiektów (po wybraniu na pasku narzędzi odpowiedniej ikony) można dokonać na kilka sposobów:

  • Wskazanie na mapie wybranej działki, a następnie kliknięcie Dodaj aktywny obiekt. Czynność należy powtórzyć dla wszystkich obiektów.
  • Wyszukanie obiektów przez wyszukiwarkę, i analogicznie jak w pkt. 1, wybranie opcji Dodaj aktywny obiekt.
  • Skorzystanie z opcji Utwórz z działek i wklejenie listy identyfikatorów działek.
Dodatkowo, wyszukanie wielu działek, spełniających zadane parametry jest możliwe przy użyciu zaawansowanego wyszukiwania działek o czym pisaliśmy TUTAJ.

Instrukcję do poszczególnych metod przedstawiamy w filmiku.

 
Dla wybranych w selekcji działek możemy wygenerować link do lokalizacji (co może być szczególnie przydatne np. przy ofertach sprzedaży), wygenerować informacje z planów miejscowych (jeśli w danej lokalizacji są dostępne), a także utworzyć marker
 

Marker

Do stworzenia markera powierzchniowego również mamy kilka opcji:

  • Utworzenie przez wskazanie punktów, tj. wrysowanie obiektu bezpośrednio na mapie.
  • Utworzenie z aktywnej działki (wyszukanej lub wybranej z mapy) z możliwością uwzględnienia bufora o zadanym promieniu.
  • Z selekcji (czyli wcześniej opisanego sposobu wybrania obiektów), również z możliwością określenia bufora.
Mając marker możemy wygenerować wykaz działek znajdujących się w jego zakresie (w formie listy w oknie dialogowym lub do pliku tekstowego), wykaz punktów adresowych oraz geometrię jako EKWT, a także zapisać marker do pliku GML, KML lub DXF i wykorzystać w pracy w innym systemie czy programie.
 

Ponadto przy generowaniu zestawienia działek w zakresie markera mamy możliwość przekazania ich obrysu do narzędzia selekcji – w tym przypadku ze wszystkich działek, których geometria przecina się z markerem tworzony jest jeden obiekt. Opcja ta może znaleźć zastosowanie m.in. przy wyznaczaniu działek do scalenia pod inwestycje drogowe czy w innych przypadkach, gdy trzeba zaznaczyć wiele małych obiektów na wybranym obszarze.