czwartek, 13 czerwca 2024

Czy koniecznie jest wskazywanie w dokumentacji przetargowej wytycznych dla urbanistów przy zlecaniu tworzenia POG?

W związku z kierowanymi przez użytkowników systemu iGeoPlan pytaniami o wytyczne do opracowania planu ogólnego gminy informujemy:

Nasze dotychczasowe wytyczne do iGeoPlanu dotyczą "starych" mpzp (posiadających rysunki rastrowe - załączniki graficzne w formacie GeoTiff), natomiast plan ogólny od początku będzie tworzony w całości w formie wektorowej w postaci pliku GML, którego struktura i sposób opracowania wynikają z odpowiednich rozporządzeń ws. planu ogólnego i schematu aplikacyjnego GML.

Z naszej strony nie mamy dodatkowych wymagań - wykonawca powinien opracować POG zgodny z przepisami, a my na podstawie takiego pliku GML bezproblemowo umieścimy plan w serwisie e-mapa.

W umowach podpisywanych z planistami można zatem umieścić odniesienia do następujących regulacji:

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 24 października 2023 r.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego
 • https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/schematy-aplikacyjne
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 maja 2024 r.
  w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy
dodatkowo:
 • ustawa z dnia 7 lipca 2023 r.
  o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r.
  w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów
 • https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/specyfikacja-danych (PROJEKT)

Pomocne mogą być także informacje na stronie MRiT Szybki start - POG: