środa, 12 czerwca 2024

Badanie usług oraz zbiorów MPZP, SUIKZP i POG - monitoring #13

Na początku czerwca przeprowadziliśmy kolejne badanie zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu zagospodarowanie przestrzenne. W porównaniu do poprzedniej analizy wykonanej w kwietniu nastąpił wzrost średniej oceny - z 7,01 na 7,09.

Przypominamy, że do badania i punktacji nie są na tym etapie wliczane zbiory POG - nie uchwalono jeszcze żadnego planu ogólnego zatem usługi nie zostały jeszcze zgłoszone, albo są "puste", co spowodowałoby zafałszowanie wyników.

Aktualnie spośród 2477 gmin 82 jednostki nie zgłosiły żadnego zbioru do ewidencji. 55 gmin posiada jeden zbiór, 1804 dwa zbiory, a 536 trzy zbiory. Zbiór POG zgłosiło już 549 gmin - i tu widać największy wzrost - dwa miesiące temu takich zgłoszeń było dwa razy mniej (269).
Wszystkich zbiorów dot. planowania przestrzennego jest 5271 (wzrost o ponad 300). 764 z nich nie posiada żadnych usług - tu należy zaznaczyć, że w większości są to zbiory POG. Wszystkie usługi (wyszukiwania, przeglądania i pobierania) posiada 4010 zbiorów. 
W podziale na typ usługi sieciowej mamy 4125 usług wyszukiwania, 4480 usług przeglądania oraz 4235 pobierania (w tym 2217 usług ATOM i 1980 WFS).

Jak wspomniano ocena punktowa dotyczy jedynie zbiorów MPZP i SUIKZP. Średni wynik wzrósł, natomiast rozkład ocen jest niemal identyczny jak w kwietniu:
Rozkład wyników w podziale na województwa - w porównaniu do badania z lutego należy odnotować duży awans woj. lubelskiego oraz spadek warmińsko-mazurskiego:

Na podstawie adresów usług uwidocznionych w ewidencji zbiorów i usług oszacowaliśmy najpopularniejsze rozwiązania wykorzystywane przez gminy do publikacji zbiorów. Na wykresie przedstawiono dostawców, którzy udostępniają co najmniej 100 zbiorów:
Z wynikami badania dla poszczególnych gmin można zapoznać się na stronie:
Po wybraniu danej jednostki zostanie zaprezentowana ocena sumaryczna, a po kliknięciu przycisku MPZP lub SUIKZP wyświetli się raport z ocenami cząstkowymi w rozbiciu na 3 typy usług: