czwartek, 25 lutego 2010

Mapy dla Kowalskiego

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w dniu 22 lutego w serwisie iGeoMap PODGiK powiatu poznańskiego (www.podgik.poznan.pl) oraz MODGiK miasta Chełm (www.mchelm.podgik.pl) została uruchomiona nowa usługa, umożliwiająca użytkownikom zamawianie przez internet wydruków map zasadniczych wg stanu archiwalnego (nieaktualizowanych). Mapy uzyskuje się postaci plików PDF, o parametrach zadeklarowanych przez zamawiających (format papieru, kolorystyka). Link do pliku z przygotowaną mapą jest przesyłany użytkownikom e-mail'em, po dokonaniu przez nich stosownej opłaty z wykorzystaniem mechanizmów płatności internetowych.
Usługa, dostępna jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Czas oczekiwania uzależniony jest od aktualnego obciążenia serwera, ale na ogół nie przekracza 15 minut. W załączeniu przykładowy wydruk mapy uzyskanej w wyniku działania usługi.
Stosowane opłaty wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 19.02.2004r w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

czwartek, 18 lutego 2010

GEO-MAP 9.68

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.68.
 • zmiany w komunikacji z systemem ewidencji gruntów EWID2000/TurboEWID,
 • wprowadzono zapis identyfikatora budynku w eksporcie atrybutów do SWDE.
  Dział "Download"

  środa, 17 lutego 2010

  Licencje czasowe na oprogramowanie GEO-MAP

  W systemie GEO-MAP od wersji 9.67 wprowadzono nową funkcjonalność związaną z wykorzystaniem licencji czasowych. Dzięki usłudze możliwy jest zakup licencji na dowolną liczbę dni za pomocą płatności internetowych. Usługa ta stanowi rozszerzenie funkcjonującej już opłaty licencyjnej z wykorzystaniem mikropłatności SMS.

  poniedziałek, 8 lutego 2010

  GEO-MAP 9.67

  Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.67.
  • poprawiono zapis do DXF obiektów o kodzie 2820. Obecnie obiekt 2820 nie jest zapisywany jako blok lecz jako linia, co daje możliwość wpisywania właściwych wysokości wierzchołków,
  • wprowadzono możliwość zakupu licencji czasowych z wykorzystaniem systemu platnosci.pl (dotychczas można było korzystać jedynie z płatności SMS).
   Dział "Download"