środa, 31 grudnia 2014

Wyjaśnienia w sprawie pisma GGK z dnia 19 grudnia 2014r.

W związku ze skierowaniem przez Głównego Geodetę Kraju pisma do gmin z dnia 19 grudnia 2014r informujemy, że przyjmujemy je dużym zadowoleniem. Szkoda tylko, że aktualizacja PRG rozpoczyna się dopiero po 20 miesiącach od ustaleń technicznych dokonanych z dostawcami oprogramowania i po wielu naszych indywidualnych interwencjach, z których ostatnia była kierowana również do Ministra Administracji i Cyfryzacji (link do pisma).

Informujemy więc, że jeśli gmina przesłała nam upoważnienie do zasilania PRG to nie jest konieczne żadne dodatkowe działanie. Natomiast jeśli jeszcze nie wysłaliście nam Państwo takiego upoważnienia, to prosimy je pobrać z naszej strony (link do pobrania) i po wypełnieniu zeskanować i wysłać na nasz adres: serwis@punktyadresowe.pl. Na podstawie uzyskanego upoważnienia uruchomimy stosowne procedury do zasilania PRG.

wtorek, 23 grudnia 2014

1250 serwisów iMPA

W dniu 22 grudnia 2014r. uruchomiono serwis iMPA dla Miasta Czeladź (http://mczeladz.e-mapa.net/). Jest to już 1250 wdrożenie w Polsce. Tym samym liczba wdrożeń przekroczyła już 50% jednostek samorządowych. Dzięki współpracy z OSM i UMP i wykorzystaniu usług sieciowych wszystkie punkty adresowe są automatycznie widoczne w obydwu serwisach, a dzięki usłudze lokalizacji adresów istnieje możliwość ich wyszukiwania.
Aktualna statystyka wdrożeń systemu eGmina w najbardziej zaawansowanych województwach przedstawiono na wykresie.

GEO-MAP 10.12

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.12.
 • wprowadzono funkcję kontroli poprawności skarp; kontrola jest szczególnie ważna przy eksporcie danych do GeoInfo, gdyż tam wymaganych jest więcej elementów niż w GEO-MAP, np. to, aby obiekt zaczynał się w początku góry skarpy oraz aby była ustawiona informacja o początku dołu i końcu dołu skarpy (ustawiane przez Ctrl+3, Ctrl+4). Funkcja kontroli znajduje się w menu "Plik > Kontrole > Geometrii obiektów > poprawności skarp".
Dział "Download"

poniedziałek, 22 grudnia 2014

GEO-MAP 10.11

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.11.
 • wprowadzono możliwość wykorzystywania informacji z rozszerzonych atrybutów obiektów do eksportu w TANGO,
 • zmieniono parametr opcji generowania dwóch powierzchniowych obiektów TANGO z jednego obiektu powierzchniowego GEO-MAP z 1 na -11, co umożliwia już używanie -1 do pobierania wartości z atrybutu A1.
Dział "Download"

środa, 10 grudnia 2014

Zapytanie do Głównego Geodety Kraju w sprawie aplikacji K-GESUT

W dniu 10 grudnia 2014r. Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował zapytanie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej do Głównego Geodety Kraju Kazimierza Bujakowskiego, w sprawie aplikacji K-GESUT opracowanej w ramach zamówienia „Prace analityczne, projektowe, dokumentacyjne oraz wdrożeniowo–implementacyjne związane z budową krajowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (bazy danych K-GESUT) wraz z systemem zarządzania” (nr postępowania ZP/BO-4-2500-67/GI-2500-84/2011).

poniedziałek, 1 grudnia 2014

Kolejne pismo do Głównego Geodety Kraju w sprawie zasilania danymi PRG

W odpowiedzi na pisma KN-5012-21/2014  z dnia 12 listopada i 21 listopada 2014 roku Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował pismo do GUGiK i MAiC w sprawie zasilania Państwowego Rejestru Granic (PRG) aktualnymi danymi adresowymi.

piątek, 28 listopada 2014

1225 serwisów iMPA

W dniu 28 listopada 2014r. uruchomiono serwis iMPA dla Miasta i Gminy Poniatowa (http://poniatowa.e-mapa.net/). Jest to 1225 wdrożenie w Polsce i jednocześnie 120 w województwie lubelskim, co stanowi ponad 50% jednostek w tym województwie. Wdrożenie obejmuje również moduł iGeoPlan realizujący automatyzację obsługi Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Ponadto w serwisie dla mieszkańca dostępne są informacje dotyczące terenów inwestycyjnych w Poniatowej.
Aktualna statystyka wdrożeń systemu eGmina w najbardziej zaawansowanych województwach przedstawiono na wykresie.

środa, 19 listopada 2014

300 000 prac geodezyjnych w ePODGiK

W dniu wczorajszym została przekroczona liczba 300.000 prac geodezyjnych zgłoszonych z wykorzystaniem technologii iGeoMap/ePODGiK firmy Geo-System Sp.z o.o.
W kontekście nowych regulacji prawnych ważnym wyznacznikiem funkcjonowania technologii jest fakt, że od 12 lipca zostało zgłoszonych i przetworzonych automatycznie niemal 18 tys. prac geodezyjnych. Statystycznie średnia opłata za pracę wynosi 35,57 zł, ale mediana jest już na poziomie równo 30,00zł. Wynika to m.in. z faktu, że dla prawie 79% prac opłata wynosi właśnie 30,00zł. Kolejne 17% prac to opłata do 60,00zł, następnie do 100,00zł 2,4% prac i powyżej 100,00zł tylko 1,9% prac.
Analizując dane z 4 miesięcy funkcjonowania zmienionego prawa bardzo wyraźnie widać spadek liczby, zgłaszanych internetowo, prac geodezyjnych po 12 lipca co zaprezentowano na wykresie poniżej – do lipca widoczny jest wzrost zgłaszanych prac względem poprzedniego roku, natomiast od sierpnia widać spadek liczby prac względem roku 2013. Zaobserwowana tendencja wskazuje, że do końca roku powinien zostać uzyskany poziom prac z zeszłego roku.
System powstał 7 lat temu jako dopełnienie technologii iGeoMap realizującej publikację danych PODGIK i usprawnia obecnie pracę 16 ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Umożliwia wykonawcom geodezyjnym zgłoszenie pracy geodezyjnej przez Internet, a jednocześnie do tak zarejestrowanych prac automatyczne generuje materiały niezbędne do jej realizacji, które geodeci otrzymują już po kilku lub kilkunastu minutach od zgłoszenia i opłacenia pracy. Funkcjonalność dostępna jest 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
W ePODGiK zarejestrowanych są 1792 firmy geodezyjne i 1964 geodetów uprawnionych.
Najaktywniejsza firma zgłosiła z wykorzystaniem systemu ePODGiK ponad 9,4 tys. prac, drugie miejsce to prawie 6,4 tys. prac, natomiast trzecie to ponad 5,2 tys. prac geodezyjnych.
Z satysfakcją możemy potwierdzić, że ośrodki, które zajęły trzy pierwsze miejsca w plebiscycie GEODETY na najlepszy PODGiK wykorzystują technologię iGeoMap/ePODGiK.
Jak się szacuje, od początku funkcjonowania technologii wykorzystanie systemu w 16 powiatach przyniosło łącznie oszczędności na poziomie kilku milionów złotych.

środa, 12 listopada 2014

List otwarty VII-2014 do Głównego Geodety Kraju

W dniu 12 listopada 2014r. Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował kolejny list otwarty do Głównego Geodety Kraju Kazimierza Bujakowskiego, w sprawie systemu teleinformatycznego przeznaczonego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz otrzymanej odpowiedzi na List VI-2014.

czwartek, 6 listopada 2014

Główny Geodeta Kraju odpowiada w sprawie postulatów zmian w prawie

W dniu 6 listopada 2014r. Prezes Zarządu firmy Geo-System Waldemar Izdebski wystosował odpowiedź na pismo Głównego Geodety Kraju w sprawie przekazanych deklaracji poparcia wniosków uczestników konferencji w Jachrance (z września br.) odnoszących się do aktualnych regulacji prawnych związanych z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. W załączeniu do pisma na ręce Prezesa GUGiK przekazano 200 kolejnych deklaracji poparcia.

środa, 5 listopada 2014

1200 serwisów iMPA

W dniu 5 listopada 2014r. uruchomiono serwis iMPA dla Miasta Chojnice (http://mchojnice.e-mapa.net/). Jest to 1200 wdrożenie w Polsce i jednocześnie 102 w województwie pomorskim. Wdrożenie obejmuje również moduł iGeoPlan realizujący automatyzację obsługi Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Ponadto w serwisie dla mieszkańca dostępne są informacje dotyczące działek na sprzedaż oraz prezentacja zrealizowanych w ostatnim czasie inwestycji (w tym z wykorzystaniem środków unijnych).
Łączna liczba wdrożeń systemu iMPA przekroczyła 48% jednostek samorządowych, a aktualna statystyka wdrożeń systemu eGmina w najbardziej zaawansowanych województwach przedstawiono na wykresie.

poniedziałek, 3 listopada 2014

GEO-MAP 10.10

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.10.
 • ODGIK: wprowadzono przygotowanie listy operatów do zakupu. Opcja ustawiana jest interaktywnie lub w pliku Gmw_odgik.cfg zmienną ODGIK_Out_ListaOperatow,
 • w opcjach wydruku (zaawansowane) wprowadzono możliwość włączenia zmiany kropki na przecinek w podanej liście obiektów).
Dział "Download"

czwartek, 30 października 2014

GEO-MAP 10.09

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.09.
 • wprowadzono nowe polecenie GPR oznaczone jako #CreateFeatureInsidePolygon KodTworzonychObiektow PrzepisacAtrybuty UtworzycEtykiety służące do utworzenia obiektów punktowych wewnątrz poligonów,
 • poprawiono zbędne zabieranie pamięci przy drukowaniu powstałe w wersji 10.08.
Dział "Download"

Interwencja do Głównego Geodety Kraju w sprawie zasilania danymi PRG

W dniu 30 października 2014r. Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował pismo do GUGiK i MAiC w sprawie zasilania Państwowego Rejestru Granic (PRG) aktualnymi danymi adresowymi.

środa, 29 października 2014

GEO-MAP 10.08

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.08.
 • wprowadzono możliwość indywidualnego ustalania adresu serwera PROXY dla każdego użytkownika,
 • wprowadzono możliwość przesuwania opisów numerów działek do obszaru wydruku (w pliku PGD),
 • poprawiono znak 2527 przez wstawienie kodu 1527, co powoduje właściwe skalowanie w eksporcie do formatu DXF,
 • dodano odczyt pliku z URL (pozycja w menu Narzędzia > Otwórz plik z adresu URL),
 • wprowadzono możliwość pomijania wydruku obiektów z digitalizacji/wektoryzacji (poprzednio można było sterować kolorem, teraz można dodatkowo włączyć lub wyłączyć).
Dział "Download"

piątek, 24 października 2014

GEO-MAP 10.07

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.07.
 • ODGIK: nowa wersja programu do prowadzenie osnowy geodezyjnej umożliwiająca filtrowanie wydawanych danych według statusu punktu,
 • ODGIK: aktualizacja biblioteki do komunikacji z programem Ośrodek,
 • dodano nowe polecenie GPR: #SetScale, w którym parametrem jest mianownik skali, np. #SetScale 1000,
 • dodano nowe polecenie GPR #LoadWMS, w którym parametrem jest nazwa pliku z konfiguracją WMS.
Dział "Download"

wtorek, 21 października 2014

1175 serwisów iMPA

W dniu 20 października 2014r. uruchomiono serwis iMPA dla Miasta i Gminy Wieluń (http://wielun.e-mapa.net/). Jest to już 1175 wdrożenie serwisu w Polsce i jednocześnie 54 w województwie łódzkim. W serwisie dla mieszkańca dostępne są informacje dotyczące lokalizacji zabytków, działek na sprzedaż oraz prezentacja zrealizowanych w ostatnim czasie inwestycji (w tym z wykorzystaniem środków unijnych). Nową funkcjonalnością jest monitoring obiektów ruchomych pozwalający na prezentację w czasie rzeczywistym położenia obiektów na terenie gminy.
Łączna liczba wdrożeń systemu iMPA w województwie łódzkim przekroczyła 30% jednostek samorządowych, a aktualna statystyka wdrożeń systemu eGmina w najbardziej zaawansowanych województwach przedstawiono na wykresie.

piątek, 19 września 2014

Do GGK przekazano 250 deklaracji poparcia wniosków konferencji w Jachrance

W dniu dzisiejszym wraz ze stosownym pismem przewodnim zostały przekazane Głównemu Geodecie Kraju kopie deklaracji poparcia dla wniosków z konferencji w Jachrance dotyczących likwidacji licencji i przywrócenia opłat ryczałtowych.
Akcja cały czas trwa. Możecie Państwo jeszcze wyrazić swoje poparcie przesyłając do nas podpisane deklaracje. Treść deklaracji jest dostępna w plikach DOC i PDF. Po podpisaniu deklaracji prosimy o przesłanie zeskanowanej wersji na adres e-mail: geo-system@geo-system.com.pl. Ze swojej strony obiecujemy, że otrzymane poparcia dla naszej wspólnej inicjatywy przekażemy na ręce Głównego Geodety Kraju.

poniedziałek, 15 września 2014

1150 serwisów iMPA

W dniu 15 września 2014r. uruchomiono serwis iMPA dla Miasta Iławy (http://milawa.e-mapa.net/). Jest to już 1150 wdrożenie serwisu w Polsce i jednocześnie 61 w województwie warmińsko-mazurskim. W serwisie dla mieszkańca dostępne są informacje dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji zabytków, działek na sprzedaż oraz prezentacja zrealizowanych w ostatnim czasie inwestycji (w tym z wykorzystaniem środków unijnych).
Łączna liczba wdrożeń systemu iMPA przekroczyła 45% jednostek samorządowych, a aktualna statystyka wdrożeń systemu eGmina w najbardziej zaawansowanych województwach przedstawiono na wykresie.

czwartek, 11 września 2014

Wyraź poparcie dla likwidacji licencji i przywróceniu opłaty ryczałtowej

W związku z wyrażaną przez środowisko geodezyjne chęcią poparcia wniosków z konferencji w Jachrance dotyczących likwidacji licencji i przywrócenia opłat ryczałtowych udostępniamy przygotowane pisma w plikach DOC i PDF, którymi możecie Państwo takie poparcie wyrazić. Po podpisaniu pisma prosimy o przesłanie jego zeskanowanej wersji na adres e-mail: geo-system@geo-system.com.pl. Ze swojej strony obiecujemy, że otrzymane poparcia dla naszej wspólnej inicjatywy przekażemy na ręce Głównego Geodety Kraju.

środa, 10 września 2014

List otwarty VI-2014 do Głównego Geodety Kraju

W dniu 10 września 2014r. Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował kolejny list otwarty do Głównego Geodety Kraju Kazimierza Bujakowskiego, w sprawie sytuacji w polskiej geodezji.

Wnioski podsumowujące Konferencję Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK

Dziś zakończyła się Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK", podczas której zebrani przedstawiciele powiatów i miast dyskutowali o problemach powstałych po zmianach w prawie oraz o sposobach ich rozwiązania.
Na bazie doświadczeń naszej firmy opartych na współpracy z samorządami omówiona została tematyka zgłaszania prac geodezyjnych, obsług płatności internetowych, funkcjonowania zadań powiatowych w oparciu o usługi sieciowe własne i dystrybuowane przez inne instytucje, w tym gminy. Po zakończeniu obrad uczestnicy konferencji przygotowali wnioski, które zostały sygnowane i przesłane na ręce Głównego geodety Kraju, Pana Kazimierza Bujakowskiego. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

piątek, 29 sierpnia 2014

1125 serwisów iMPA

W dniu 27 sierpnia 2014r. uruchomiono serwis iMPA dla Miasta Kamienna Góra (mkamiennagora.e-mapa.net). Jest to już 1125 wdrożenie serwisu w Polsce i jednocześnie 57 w województwie dolnośląskim. Wdrożenie obejmuje również moduł iGeoPlan realizujący automatyzację obsługi Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Ponadto w serwisie dla mieszkańca dostępne są informacje dotyczące lokalizacji zabytków, działek na sprzedaż oraz prezentacja zrealizowanych w ostatnim czasie inwestycji (w tym z wykorzystaniem środków unijnych).


Łączna liczba wdrożeń systemu iMPA przekroczyła 45% jednostek samorządowych, a aktualna statystyka wdrożeń systemu eGmina w najbardziej zaawansowanych województwach przedstawiono na wykresie.

środa, 27 sierpnia 2014

Zniżki dla Starostw w opłacie konferencyjnej

Niniejszym informujemy, że firma Ricoh Polska Sp. z o.o. została sponsorem naszej konferencji ”Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK”, organizowanej w dniach 8-9 września 2014r. w Jachrance. Pierwsze 30 osób (pracowników Starostw Powiatowych) rejestrujących się na stronie sponsora http://a0.ricoh.pl/register.aspx (wypełnienie formularza) uzyskuje prawo do zniżki 300 zł netto w opłacie konferencyjnej. Rejestracja jest możliwa do 3 września 2014r na stronie internetowej www.podgik.pl.

wtorek, 19 sierpnia 2014

1100 serwisów iMPA

W dniu 19 sierpnia 2014r. uruchomiono serwis iMPA dla Miasta Oleśnicy (http://molesnica.e-mapa.net/). Jest to już 1100 wdrożenie serwisu w Polsce i jednocześnie 54 w województwie dolnośląskim. Wdrożenie obejmuje również moduł iGeoPlan realizujący automatyzację obsługi wypisów i wyrysów z planów miejscowych.
Aktualną statystykę wdrożeń w najbardziej zaawansowanych województwach przedstawiono na wykresie.

wtorek, 5 sierpnia 2014

Konferencja „Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję pt.: „Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK”. Konferencja odbędzie się w Centrum konferencyjnym Warszawianka w Jachrance w dniach 8-9 września 2014r.. Szczegóły związane z konferencją dostępne są na stronie internetowej www.podgik.pl.
Konferencja przeznaczona jest głównie dla pracowników Starostw Powiatowych zajmujących się prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ale również dla osób i instytucji chcących poszerzyć swoją wiedzę o nowoczesnych technologiach stosowanych do prowadzenia zasobu i jego udostępniania w Internecie. W tym roku jest ku temu wyjątkowa okazja, gdyż nowe regulacje prawne wiele zmieniają w dotychczasowych zasadach prowadzenia zasobu. Przedstawimy Państwu w jaki sposób zrealizowaliśmy nowe regulacje prawne w naszej technologii iGeoMap/ePODGiK, co być może będzie inspiracją do zastosowań niektórych rozwiązań w Państwa ośrodkach. Zorganizujemy też szerokie forum dyskusyjne dla uczestników, aby mogli podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi sposobów prowadzenia zasobu i realizacji nowych przepisów. Patronat medialny nad konferencją objął Miesięcznik Geodeta
http://geoforum.pl/

piątek, 1 sierpnia 2014

1075 serwisów iMPA

W dniu 24 lipca 2014r. uruchomiono serwis iMPA dla Miasta i Gminy Stryków (http://strykow.e-mapa.net/). Jest to już 1075 wdrożenie serwisu w Polsce, a tym samym 51 wdrożenie tego systemu w województwie łódzkim, co stanowi niemal 30% gmin województwa. Oprócz punktów adresowych w systemie umieszczono również warstwy: zagospodarowania przestrzennego, ofertę inwestycyjną i obiekty użyteczności publicznej (POI) – dzięki temu każdy użytkownik ma w jednym miejscu zgromadzone dane z wielu rejestrów prowadzonych przez urząd.


Wykres ukazujący obecny udział wdrożeń w poszczególnych województwach przestawiono poniżej. Na szczególną uwagę zasługuje województwo lubuskie, gdzie udział wdrożeń wzrósł do 88%.

piątek, 25 lipca 2014

GEO-MAP 10.06

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.06.
 • dodano nowy asortyment pracy geodezyjnej "Tyczenie obiektu budowlanego",
 • ODGIK: zmieniono bibliotekę do generowania "Wykazu materiałów do wykorzystania".
Dział "Download"

poniedziałek, 21 lipca 2014

GEO-MAP 10.05

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.05.
 • wprowadzono nowe znaki
  • 1352, 2352, 4352, 5352 - tablica informacyjna lub reklama,
  • 5353 - śmietnik,
  • 4576 - bariera ochronna,
  • 4577 - ekran akustyczny,
 • wprowadzono zasadę, że w obiektach liniowych 4364, 4365, 4366, 4367, 4368 jeśli w numerze punktu wpiszemy frazę '-1361', to wtedy pomijane jest rysowanie na tym punkcie znaku słupa,
 • w opcji 'Pozycje' tworzenie okręgu przez 2 punkty wprowadzono możliwość utworzenia obiektu 1000 w wyznaczonym środku okręgu,
 • w opcji 'Pozycje' tworzenie okręgu przez 3 punkty wprowadzono możliwość utworzenia obiektu 1000 w wyznaczonym środku okręgu.
Dział "Download"

piątek, 4 lipca 2014

Waldemar Izdebski doktorem habilitowanym

W dniu 3 lipca 2014r. dr inż. Waldemar Izdebski Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. oraz pracownik Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego przyznany za przedsięwzięcia projektowo-technologiczne "Koncepcja i wdrożenia technologii GEO-MAP".
Waldemar Izdebski urodził się 21 sierpnia 1964 roku w Trzebieszowie. W roku 1984 ukończył Technikum Geodezyjne w Żelechowie i rozpoczął studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej zakończone praca dyplomową pt. "Badanie numerycznej efektywności nieliniowych algorytmów opracowania obserwacji" pod kierunkiem Prof. dr hab. Zdzisława Adamczewskiego. Stopień doktora uzyskał w roku 1999 za rozprawę doktorską pt. „Badanie efektywności podstawowych algorytmów geometrycznych wykorzystywanych w systemach informacji przestrzennej" napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Edwarda Nowaka.
Waldemar Izdebski zarówno w pracy naukowej jak i działaniach komercyjnych od początku lat 90 czynnie uczestniczy w procesie wdrażania postępu technicznego w geodezji. Jego działalność wyrażona jest wieloma publikacjami, udziałem w pracy zespołów eksperckich oraz licznymi wdrożeniami oprogramowania, opracowanego bezpośrednio przez niego lub pod jego kierownictwem.
Zapraszamy do galerii zdjęć.

środa, 2 lipca 2014

1050 serwisów iMPA

W dniu 2 lipca 2014r. uruchomiono serwis iMPA dla Miasta i Gminy Kępno (http://kepno.e-mapa.net/). Jest to już 1050 wdrożenie serwisu w Polsce i jednocześnie 139 w województwie wielkopolskim. Wdrożenie obejmuje również moduł iGeoPlan realizujący automatyzację obsługi wypisów i wyrysów z planów miejscowych.Aktualną statystykę wdrożeń w najbardziej zaawansowanych województwach przedstawiono na wykresie.

czwartek, 26 czerwca 2014

W Sycowie na seminarium firmy Geo-System samorządy dyskutowały o zarządzaniu danymi przestrzennymi

Seminarium pt. "Prowadzenie gminnych rejestrów związanych z danymi przestrzennymi w technologii firmy Geo-system", które zorganizowane było wczoraj w Sycowie zgromadziło 80 przedstawicieli jednostek administracji samorządowej. Organizatorem spotkania była firma Geo-System Sp. z o. o. W seminarium wzięli udział również zaproszeni przedstawiciele firmy Geosystems Polska Sp. z o.o. i Lehmann+Partner Sp. z o.o..
Podczas seminarium prezes firmy Geo-System Waldemar Izdebski omówił podstawowe założenia i elementy konstrukcyjne systemu e-Gmina, którego jednym z elementów jest program iMPA służący do prowadzenia numeracji adresowej. Następnie przedstawił stan prawny i przepływ informacji związany z prowadzoną przez gminy ewidencją miejscowości ulic i adresów. Z bardzo dużym zainteresowaniem spotkała się część prelekcji poświęcona funkcjonowaniu aplikacji iMPA z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. 
Pan Mirosław Bartos, przedstawiciel firmy Geosystems Polska, producenta nawigacji samochodowej Automapa, wskazał na przykładzie danych z kilku gmin wykorzystujących system iMPA, że punkty adresowe prowadzone przez gminy są ważnym elementem we współczesnych metodach lokalizacji i pozwalają, zwłaszcza na terenach wiejskich, wydatnie usprawnić dojazd do poszukiwanych adresów.
Pan Wojciech Butkiewicz z firmy Lehmann+Partner Polska przedstawił możliwości wykorzystania systemu RoadMan do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych. Bardzo istotnym aspektem funkcjonowania tej technologii jest współpraca z systemem e-Gmina, co pozwala na integrację i bezpośrednią prezentację danych ewidencji dróg w portalu mapowym gminy.
Dyrektor Handlowy firmy Geo-system Zbigniew Malinowski omówił konieczność informatyzacji danych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym nie tylko ze względu na nowe regulacje prawne w tym zakresie, ale przede wszystkim z punktu widzenia korzyści wynikających z automatyzacji pracy jednostki samorządowej. Na przykładzie miasta Pruszków, które od wielu lat posiada zinforamatyzowane plany miejscowe w technologii firmy Geo-system, pokazane zostały funkcje realizacji wypisu i wyrysu z planu, a także obsługi rejestrów wydanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za obecność.
Więcej zdjęć w galerii. Prezentacja

środa, 11 czerwca 2014

1025 serwisów iMPA

W dniu 11 czerwca 2014r. uruchomiono serwis iMPA dla Miasta i Gminy Wschowa (http://wschowa.e-mapa.net/). Jest to już 1025 wdrożenie serwisu w Polsce, a tym samym dopełnienie powiatu wschowskiego. Oprócz punktów adresowych w systemie umieszczono również warstwy: zagospodarowania przestrzennego, ofertę inwestycyjną, obiekty użyteczności publicznej (POI) oraz gminnej ewidencji zabytków – dzięki temu każdy użytkownik ma w jednym miejscu zgromadzone dane z wielu rejestrów prowadzonych przez urząd.
System iMPA został uruchomiony już w 65 gminach województwa lubuskiego, co oznacza, że ponad 78% gmin województwa wykorzystuje system iMPA. Wykres ukazujący obecny udział wdrożeń w poszczególnych województwach przestawiono poniżej.

czwartek, 5 czerwca 2014

W Sandomierzu samorządy dyskutowały o zarządzaniu danymi przestrzennymi na seminarium Geo-System

Seminarium dla gmin pt. “Prowadzenie gminnych rejestrów związanych z danymi przestrzennymi w technologii firmy Geo-system”, które zorganizowane było wczoraj w Sandomierzu zgromadziło 110 przedstawicieli jednostek administracji samorządowej. Organizatorem spotkania była firma Geo-System Sp. z o. o. W seminarium wzięli udział również zaproszeni przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Kielcach oraz Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, a także przedstawiciele firmy Geosystems Polska Sp. z o.o. oraz stowarzyszenia OpenStreetMap.
Podczas seminarium prezes firmy Geo-System Waldemar Izdebski omówił podstawowe założenia i elementy konstrukcyjne systemu e-Gmina, którego jednym z elementów jest program iMPA służący do prowadzenia numeracji adresowej. Następnie przedstawił sytuację prawną i przepływ informacji związany z prowadzoną przez gminy ewidencją miejscowości ulic i adresów. Z bardzo dużym zainteresowaniem spotkała się część prelekcji poświęcona funkcjonowaniu aplikacji iMPA z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.
Pani Bożena Płaziak z Urzędu Statystycznego w Rzeszowie oraz Pani Anna Bąk z Urzędu Statystycznego w Kielcach przybliżyły aktualny stan komunikacji gmin z Urzędem Statystycznym w zakresie przesyłania informacji o adresach we wskazanych województwach. Panie zgodnie podkreślały, że komunikacja elektroniczna już dziś wydajnie usprawnia ten proces zarówno z punktu widzenia Urzędu Statystycznego jak i JST.
Pan Mirosław Bartos, przedstawiciel firmy Geosystems Polska, producenta nawigacji samochodowej Automapa, wskazał na przykładzie danych z kilku gmin wykorzystujących system iMPA, że punkty adresowe prowadzone przez gminy są ważnym elementem we współczesnych metodach lokalizacji i pozwalają, zwłaszcza na terenach wiejskich, wydatnie usprawnić dojazd do poszukiwanych adresów.
Pan Zbigniew Czernik ze stowarzyszenia OpenStreetMap Polska przedstawił zasady funkcjonowania projektu, mechanizmy zbierania danych oraz wykorzystanie danych w różnych projektach. Wielokrotnie podkreślał rangę danych adresowych w realizowanym przedsięwzięciu.
Dyrektor Handlowy firmy Geo-system Zbigniew Malinowski omówił konieczność informatyzowania danych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym nie tylko ze względu na nowe regulacje prawne w tym zakresie, ale przede wszystkim z punktu widzenia automatyzacji pracy jednostki samorządowej. Na przykładzie miasta Pruszków, które od wielu lat posiada i wykorzystuje zinforamatyzowane plany miejscowe, pokazane zostały funkcje realizacji wypisu i wyrysu z planu, a także obsługi rejestrów wydanych decyzji i warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w oparciu o technologię iGeoPlan. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za obecność.
Więcej zdjęć w galerii. Prezentacja

wtorek, 27 maja 2014

List otwarty do Prezesa Polskiej Geodezji Komercyjnej

W dniu 27 maja 2014r. Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował list otwarty do Prezesa Zarządu Polskiej Geodezji Komercyjnej w sprawie listu skierowanego do Premiera Donalda Tuska w dniu 15 listopada 2013 r.
W godzinach popołudniowych otrzymaliśmy odpowiedź od Prezesa Waldemara Klocka.

poniedziałek, 26 maja 2014

Współpraca Geo-System i Stowarzyszenia Open Street Map Polska

W dniu 24 maja 2014r. przedstawiciele firmy Geo-System Sp. z o.o. uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Open Street Map Polska, które odbyło się w Łodzi na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.
Podczas spotkania Dyrektor Handlowy Geo-System Sp. z o.o. Zbigniew Malinowski zaprezentował działania firmy Geo-System w zakresie rozwiązań informatycznych kierowanych do jednostek samorządu terytorialnego. Najwięcej miejsca poświęcono systemowi iMPA (internetowy Manager Punktów Adresowych) służącemu do prowadzenia numeracji adresowej. Ważnym aspektem prezentacji była również współpraca gmin i powiatów przy prowadzeniu rejestrów związanych z danymi przestrzennymi.
Spotkanie było też okazją do podpisania ramowej umowy o współpracy pomiędzy Geo-System Sp. z o.o., a OSM Polska mającej na celu „tworzenie optymalnych rozwiązań informatycznych integrujących serwisy i usługi OpenStreetMap oraz serwisy i usługi firmy Geo-System, służących popularyzacji wykorzystania danych przestrzennych i wspomagania budowy społeczeństwa informacyjnego”. W imieniu Geo-System umowę podpisał Prezes Zarządu Waldemar Izdebski, natomiast w imieniu OSM członkowie zarządu: Zbigniew Czernik oraz Paweł Marynowski.

Galeria zdjęć ze spotkania

środa, 21 maja 2014

1000 serwisów iMPA

W dniu 21 maja 2014r. uruchomiono serwis iMPA dla miasta Ostrów Mazowiecka (http://mostrowmazowiecka.e-mapa.net/). Jest to już 1000 wdrożenie serwisu w Polsce i jednocześnie 213 w województwie mazowieckim.
Statystykę wdrożeń systemu iMPA w poszczególnych latach zaprezentowano na wykresie.
Aktualny procentowy rozkład wdrożeń systemu iMPA w województwach przedstawiono na wykresie poniżej.
W związku z tak znaczną liczba wdrożeń organizujemy cykl seminariów podsumowujących, na których nasi użytkownicy mogą zapoznać się z kierunkiem zmian w oprogramowaniu jak też wymienić się doświadczeniami związanymi z wykorzystaniem oprogramowania. Dotychczas odbyły się dwa seminaria (Olsztyn, Warszawa), w których uczestniczyło ponad 170 osób. W najbliższym czasie planowane są kolejne, o których szczegółowo będziemy informować.​

poniedziałek, 19 maja 2014

List otwarty V-2014 w sprawie aplikacji EMUiA i systemu do prowadzenia PZGiK

W dniu 19 maja 2014r. Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował kolejny list otwarty do Głównego Geodety Kraju Kazimierza Bujakowskiego, w którym zadaje pytania w sprawie aplikacji EMUiA oraz systemu dla prowadzenia PZGiK.

piątek, 16 maja 2014

Mazowieckie samorządy dyskutowały o zarządzaniu danymi przestrzennymi na seminarium Geo-System

Seminarium dla gmin pt. “Prowadzenie gminnych rejestrów związanych z danymi przestrzennymi w technologii firmy Geo-system”, które zorganizowane było wczoraj w Warszawie zgromadziło 89 przedstawicieli jednostek administracji samorządowej. Organizatorem spotkania była firma Geo-System Sp. z o. o. W seminarium wzięli udział również zaproszeni przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz firmy Geosystems Polska i Lehmann+Partner.
Prezes firmy Geo-System Waldemar Izdebski omówił podstawowe założenia i elementy konstrukcyjne systemu e-Gmina, którego jednym z elementów jest program iMPA służący do prowadzenia numeracji adresowej. Następnie przedstawił sytuację prawną i przepływ informacji związany z prowadzoną przez gminy ewidencją miejscowości ulic i adresów. Z bardzo dużym zainteresowaniem spotkała się część prelekcji poświęcona funkcjonowaniu aplikacji iMPA z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. 
Pani Agnieszka Zera z Urzędu Statystycznego w Warszawie omówiła aktualny stan komunikacji gmin z US w zakresie przesyłania informacji o adresach. Wskazała, że komunikacja elektroniczna już dziś wydajnie usprawnia ten proces zarówno z punktu widzenia urzędu statystycznego jak i JST.
Pan Mirosław Bartos, przedstawiciel firmy Geosystems Polska, producenta nawigacji samochodowej Automapa, wskazał na przykładzie danych z gminy Dywity wykorzystującej system iMPA, że punkty adresowe prowadzone przez gminy w rejestrze publicznym EMUIA są ważnym elementem we współczesnych metodach lokalizacji i pozwalają, zwłaszcza na terenach wiejskich, wydatnie usprawnić dojazd do poszukiwanych adresów.
Pan Wojciech Butkiewicz z firmy Lehmann+Partner Polska przedstawił możliwości obsługi ewidencji dróg i obiektów mostowych z wykorzystaniem produktu RoadMan. Bardzo istotnym aspektem funkcjonowania tej technologii jest współpraca z systemem eGmina, co pozwala na integrację i bezpośrednią prezentację danych ewidencji dróg w portalu mapowym gminy, co zostało przedstawione na przykładzie gminy Czerwonak.
Dyrektor Handlowy firmy Geo-system Zbigniew Malinowski omówił konieczność informatyzowania danych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym nie tylko ze względu na nowe regulacje prawne w tym zakresie, ale przede wszystkim z punktu widzenia automatyzacji pracy jednostki samorządowej - na przykładach Gminy Halinów i Miasta Pruszków, które od wielu lat posiadają i wykorzystują zinformatyzowane plany miejscowe, pokazane zostały funkcje realizacji wypisu i wyrysu z planu, a także obsługi rejestrów wydanych decyzji i warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w oparciu o technologię iGeoPlan.
Cieszy bardzo aktywny udział zaproszonych uczestników spotkania w długiej dyskusji podsumowującej seminarium. Poruszane tematy związane były głównie z funkcjonowaniem numeracji adresowej, komunikacji z instytucjami oraz pytań i uwag dotyczących rozwoju systemu e-Gmina. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za obecność.
Więcej zdjęć w galerii.

poniedziałek, 12 maja 2014

Warmińsko-mazurskie samorządy dyskutowały o zarządzaniu danymi przestrzennymi

Seminarium dla gmin pt. „Prowadzenie gminnych rejestrów związanych z danymi przestrzennymi w technologii firmy Geo-system” zgromadziło 9 maja 2014r. w Olsztynie 80 przedstawicieli jednostek administracji samorządowej. Organizatorem spotkania była firma Geo-System Sp. z o. o. W seminarium wzięli udział również zaproszeni przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Urzędu Statystycznego w Olsztynie.
Prezes firmy Geo-System Waldemar Izdebski omówił podstawowe założenia i elementy konstrukcyjne systemu e-Gmina, którego jednym z elementów jest program iMPA służący do prowadzenia numeracji adresowej. Następnie przedstawił sytuację prawną i przepływ informacji związany z prowadzoną przez gminy ewidencją miejscowości ulic i adresów. Z bardzo dużym zainteresowaniem spotkała się część prelekcji poświęcona funkcjonowaniu aplikacji iMPA z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.
Kierownik Wydziału Rejestrów Urzędu Statystycznego w Olsztynie Pani Bożenna Socha omówiła aktualny stan komunikacji gmin z US w zakresie przesyłania informacji o adresach. Wskazała, że komunikacja elektroniczna już dziś wydajnie usprawnia ten proces zarówno z punktu widzenia urzędu statystycznego jak i JST.
Firmę Geosystems Polska, producenta nawigacji samochodowej Automapa reprezentował Pan Mirosław Bartos, który w swojej prezentacji opisał główne kierunki rozwoju aplikacji oraz zaprezentował, na przykładzie danych z gminy Dywity, możliwości wykorzystania urzędowych baz adresowych w systemach nawigacyjnych.
Dyrektor Handlowy firmy Geo-System Zbigniew Malinowski omówił zagadnienie informatyzowania danych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym nie tylko w aspekcie nowych regulacji prawnych, ale przede wszystkim z punktu widzenia automatyzacji pracy jednostki samorządowej. Na przykładach pokazane zostały funkcje realizacji wypisu i wyrysu z planu, a także obsługi rejestrów wydanych decyzji i warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w oparciu o technologię firmy Geo-System.
Kolejne seminarium dla przedstawicieli samorządów z województwa mazowieckiego poświęcone tej tematyce jest organizowane w Warszawie, w dniu 15 maja w Hotelu Gromada (ul. 17 Stycznia 32), na które serdecznie zapraszamy.

poniedziałek, 5 maja 2014

GEO-MAP 10.04

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.04.
 • powiązano generalizację obiektów punktowych z parametrem "Stopień generalizacji obrazu",
 • wprowadzono dodatkowe układy współrzędnych w transformacji plików parametrami programu Geo-Net (dla m. Poznania),
 • wprowadzono nową funkcję GPR: #CreateDifferentialFile - tworzenie pliku różnicowego,
 • wprowadzono nową funkcję GPR: #AddDifferentialFile - aktualizacja różnicą.

środa, 30 kwietnia 2014

975 serwisów iMPA

W dniu 30 kwietnia 2014r. uruchomiono serwis iMPA dla Gminy Kowiesy (http://kowiesy.e-mapa.net/). Jest to już 975 wdrożenie serwisu w Polsce i jednocześnie 46 w województwie łódzkim.


W systemie poza numeracją adresową wprowadzono również informacje dotyczące instytucji i urzędów oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniem stosownych metadanych.
Aktualną statystykę wdrożeń w najbardziej zaawansowanych województwach przedstawiono na wykresie. W chwili obecnej już w pięciu województwach udział gmin przekracza 50%.

wtorek, 29 kwietnia 2014

List otwarty IV-2014 w sprawie aplikacji EMUiA oraz systemu do prowadzenia PZGiK

W dniu 29 kwietnia 2014r. Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował kolejny list otwarty do Głównego Geodety Kraju Kazimierza Bujakowskiego, w którym zadaje pytania w sprawie aplikacji EMUiA oraz systemu dla prowadzenia PZGiK.

czwartek, 24 kwietnia 2014

Zaproszenie na seminarium iMPA

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne seminarium dotyczące prowadzenia urzędowej bazy danych adresowych w oprogramowaniu iMPA (Internetowy Manager Punktów Adresowych).

Prezentacja kierowana jest zarówno do obecnych użytkowników systemu iMPA, jak też do pracowników JST, którzy korzystali dotychczas z innych metod prowadzenia rejestru adresowego.

Podczas spotkania poruszona zostanie tematyka prowadzenia rejestru adresowego w systemie iMPA oraz kierunki rozwoju aplikacji adresowej i systemu eGmina. Przewidziane są również wystąpienia zaproszonych gości oraz panel dyskusyjny.

Seminarium odbędzie się w dniu 9 maja 2014r. w Hotelu HP Park w Olsztynie w godzinach 10:00-15:00. Udział w seminarium jest bezpłatny, a jedynym warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza rejestracja na stronie http://www.punktyadresowe.pl/index.php?strona=szkolenia, gdzie znajduje się również szczegółowy program.  


czwartek, 17 kwietnia 2014

950 serwisów iMPA

W dniu 16 kwietnia 2014r. uruchomiono serwis iMPA dla Miasta Terespol (http://mterespol.e-mapa.net/). Jest to już 950 wdrożenie serwisu w Polsce i jednocześnie 80 w województwie lubelskim.
Mimo prób tworzenia darmowego oprogramowania przez GUGiK i niektóre Urzędy Marszałkowskie dynamika wdrożeń nie spada, a wręcz przeciwnie w ostatnim czasie znacznie się zwiększyła. Sądzimy, że przyczynia się do tego: dojrzałość oprogramowania, duża funkcjonalność, dopracowany interfejs użytkownika i wysoka jakość pomocy technicznej.
Aktualną statystykę wdrożeń w najbardziej zaawansowanych województwach przedstawiono na wykresie.

czwartek, 3 kwietnia 2014

925 serwisów iMPA

W dniu 2 kwietnia 2014r. uruchomiono serwis iMPA dla Miasta i Gminy Żuromin (http://zuromin.e-mapa.net/). Jest to już 925 wdrożenie serwisu w Polsce i 181 w województwie mazowieckim.
Dynamiczny przyrost liczby gmin świadczy o niesłabnącym zainteresowaniu prowadzeniem rejestru adresowego z wykorzystaniem systemu iMPA, w którym realizowane jest to w sposób łatwy, szybki i przyjazny dla użytkowników.
Aktualny procentowy udział wdrożeń w przodujących województwach zaprezentowano na wykresie.