poniedziałek, 12 maja 2014

Warmińsko-mazurskie samorządy dyskutowały o zarządzaniu danymi przestrzennymi

Seminarium dla gmin pt. „Prowadzenie gminnych rejestrów związanych z danymi przestrzennymi w technologii firmy Geo-system” zgromadziło 9 maja 2014r. w Olsztynie 80 przedstawicieli jednostek administracji samorządowej. Organizatorem spotkania była firma Geo-System Sp. z o. o. W seminarium wzięli udział również zaproszeni przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Urzędu Statystycznego w Olsztynie.
Prezes firmy Geo-System Waldemar Izdebski omówił podstawowe założenia i elementy konstrukcyjne systemu e-Gmina, którego jednym z elementów jest program iMPA służący do prowadzenia numeracji adresowej. Następnie przedstawił sytuację prawną i przepływ informacji związany z prowadzoną przez gminy ewidencją miejscowości ulic i adresów. Z bardzo dużym zainteresowaniem spotkała się część prelekcji poświęcona funkcjonowaniu aplikacji iMPA z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.
Kierownik Wydziału Rejestrów Urzędu Statystycznego w Olsztynie Pani Bożenna Socha omówiła aktualny stan komunikacji gmin z US w zakresie przesyłania informacji o adresach. Wskazała, że komunikacja elektroniczna już dziś wydajnie usprawnia ten proces zarówno z punktu widzenia urzędu statystycznego jak i JST.
Firmę Geosystems Polska, producenta nawigacji samochodowej Automapa reprezentował Pan Mirosław Bartos, który w swojej prezentacji opisał główne kierunki rozwoju aplikacji oraz zaprezentował, na przykładzie danych z gminy Dywity, możliwości wykorzystania urzędowych baz adresowych w systemach nawigacyjnych.
Dyrektor Handlowy firmy Geo-System Zbigniew Malinowski omówił zagadnienie informatyzowania danych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym nie tylko w aspekcie nowych regulacji prawnych, ale przede wszystkim z punktu widzenia automatyzacji pracy jednostki samorządowej. Na przykładach pokazane zostały funkcje realizacji wypisu i wyrysu z planu, a także obsługi rejestrów wydanych decyzji i warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w oparciu o technologię firmy Geo-System.
Kolejne seminarium dla przedstawicieli samorządów z województwa mazowieckiego poświęcone tej tematyce jest organizowane w Warszawie, w dniu 15 maja w Hotelu Gromada (ul. 17 Stycznia 32), na które serdecznie zapraszamy.