piątek, 30 marca 2012

Już 200 wdrożeń technologii eGmina+iMPA

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (30 marca 2012r.) Serwis dla gminy Cedynia jest 200 wdrożeniem systemu iMPA (internetowy Manager Punktów Adresowych) w Polsce. Tym samym w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2012 roku system został wdrożony w 50 gminach.
Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy. Jednocześnie numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest do odpowiednich portali powiatowych.
We wszystkich funkcjonujących bazach systemu iMPA znajduje obecnie ok. 1,1 mln punktów adresowych oraz 131 tys. ulic.

poniedziałek, 19 marca 2012

Już 190 wdrożeń systemu e-gmina+iMPA

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (19 marca) Serwis dla gminy Szemud jest 190 wdrożeniem systemu iMPA (internetowy Manager Punktów Adresowych) w Polsce. Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy. Jednocześnie numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest do odpowiednich portali powiatowych.
We wszystkich funkcjonujących bazach systemu iMPA znajduje obecnie ponad 1 mln punktów adresowych oraz 131 tys. ulic.

środa, 14 marca 2012

Powiaty szamotulski i świdwiński włączone do kw.info.pl

W dniu 14 marca 2012r. do serwisu kw.info.pl włączono powiaty szamotulski i świdwiński. Tym samym w serwisie przybyło ok. 100.000 nowych działek. W obu powiatach na obszarach gmin wykorzystujących system iMPA do prowadzenia ewidencji miejscowości ulic i adresów istnieje również możliwość lokalizacji działek na podstawie adresu dzięki funkcji Ustaw mapę na adres.

środa, 7 marca 2012

Ponad 1.000.000 punktów adresowych w bazach iMPA

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (7 marca) Serwis iMPA dla miasta Opole sprawił, że przekroczona została granicy miliona punktów adresowych zawartych w bazach iMPA. Statystyki wskazują, że jest to niemal 15% wszystkich punktów adresowych funkcjonujących w Polsce.
Najwięcej punktów adresowych zgromadzonych jest w bazie m.st. Warszawy, a następne, w kolejności co do liczby punktów, są bazy gmin Piaseczno oraz Grodzisk Mazowiecki.