poniedziałek, 29 października 2012

360 iMPA w Polsce

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (29 października 2012r.) serwis dla miasta i gminy Kamień Pomorski (http://kamienpomorski.e-mapa.net)jest 360 wdrożeniem systemu iMPA. Tym samym już wszystkie gminy powiatu kamieńskiego prowadzą numerację adresową w systemie iMPA (Internetowy Manager Punktów Adresowych).


Powiat kamieński jest dziesiątym powiatem posiadającym kompletną numeryczną bazę adresową dla wszystkich gmin prowadzoną w systemie iMPA. Jednocześnie jest kolejnym wdrożeniem w województwie zachodniopomorskim, które jest zdecydowanym liderem w liczbie gmin korzystających z iMPA. Procentowy udział gmin we wiodących województwach przedstawia wykres.


 
Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-Gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy. Jednocześnie numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest do odpowiednich portali powiatowych.

czwartek, 25 października 2012

Ruszył serwis iGeoMap/ePODGIK w powiecie pilskim

W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile 25 października 2012r. uruchomiono obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych przez internet w technologii iGeoMap/ePODGiK.
W województwie wielkopolskim taka technologia z powodzeniem funkcjonuje już w powiecie poznańskim od 25 lutego 2009 roku, gdzie obecnie ponad 70% prac jest zgłaszanych z wykorzystaniem Internetu. W Polsce technologia wdrożona jest w 12 powiatach, a do tej pory zgłoszono przy jej użyciu i przygotowano automatycznie materiały dla prawie 170.000 prac geodezyjnych. Rozkład zgłoszonych prac we wszystkich powiatach wykorzystujących technologię iGeoMap/ePODGIK przedstawiono na poniższym wykresie.
Aktualnie w serwisie zarejestrowanych jest 1286 firm geodezyjnych oraz 1623 geodetów uprawnionych.
Po elektronicznym wysłaniu zgłoszenia materiały do pracy przygotowywane są automatycznie przez pracujące w Ośrodku Dokumentacji oprogramowanie GEO-MAP.
Jednocześnie dla mieszkańców powiatu uruchomiono powiatowy portal mapowy integrujący dane przestrzenne PODGIK (takie jak ewidencja gruntów i budynków) z danymi przestrzennymi gmin dotyczącymi głównie prowadzonej przez nie urzędowej numeracji adresowej. Istnienie kompletnej i aktualnej numeracji adresowej daje komfort korzystania z portalu oraz jest podstawą do automatyzacji wielu innych rejestrów związanych z informacją przestrzenną. Portal mapowy może być szeroko wykorzystywany przez różnego rodzaju służby, które w swej pracy potrzebują aktualnej numeracji adresowej z terenu całego powiatu.

piątek, 12 października 2012

350 iMPA w Polsce

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (12 października 2012r.) serwis dla miasta i gminy Kruszwica jest 350 wdrożeniem serwisu iMPA.
Jest to jednocześnie 6 wdrożenie serwisu w województwie kujawsko-pomorskim. Dotychczas najwięcej wdrożeń zrealizowano w województwie mazowieckim – 76. We wszystkich bazach znajduje się ponad 1 mln 327 tys. punktów adresowych oraz 52 tys. ulic.
Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-Gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy. Jednocześnie numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest do odpowiednich portali powiatowych.