piątek, 15 lutego 2013

Już 50 gmin w województwie pomorskim wdrożyło wdrożyło eGmina&iMPA

Uruchomione w dniu dzisiejszym (15 lutego 2013r.) serwis dla gminy Żukowo (http://zukowo.e-mapa.net/) jest 420 w Polsce i jednocześnie 50 w województwie pomorskim wdrożeniem systemu iMPA. Tym samym praktycznie co druga gmina województwa prowadzi już numerację adresową w systemie iMPA (Internetowy Manager Punktów adresowych). Jest to również trzecia, po Chmielnie (http://chmielno.e-mapa.net/) i Przodkowie (http://przodkowo.e-mapa.net/) gmina w powiecie kartuskim.
Na dzień przed wymaganym w rozporządzeniu MAiC w sprawie EMUiA (Dz.U. 23 poz 125) terminem niemal 1/5 wszystkich gmin w Polsce posiada już numeryczne bazy adresów utworzone z własnych zasobów, w pełni zgodne z wymogami przepisów prawa i prowadzone w oprogramowaniu iMPA
W serwisie publicznym mogą być udostępniane są również informacje z zakresu planowania przestrzennego, oferty inwestycyjnej gminy oraz inne obiekty o charakterze informacyjnym. 

środa, 13 lutego 2013

Wspieramy najbiedniejsze gminy Mazowsza

Blisko 1/3 gmin w Polsce nie ma jeszcze wdrożonego systemu do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Redakcja miesięcznika GEODETA i portalu Geoforum.pl obejmuje patronat medialny nad akcją informatyzacji gmin w tym zakresie prowadzoną przez firmę Geo-System z Warszawy.
Do tej pory firma Geo-System wdrożyła swoje oprogramowanie iMPA do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów w 414 gminach w Polsce, w tym w 80 miastach i gminach województwa mazowieckiego. W pierwszej setce najbogatszych gmin mazowieckich (ranking wydatków inwestycyjnych według portalu www.gminy.pl) aż 60% korzysta z tego rozwiązania, a w pierwszej pięćdziesiątce nawet 70%. Tym razem przed szansą staną gminy z samego dołu tabeli przychodów.
W ramach akcji Geo-System praktycznie bezpłatnie (1,00 zł + 23% VAT) wdroży swoje oprogramowanie do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz wykona bazy inicjalne dla 10 mazowieckich gmin. Do 50 mazowieckich gmin o najniższych dochodach jeszcze dzisiaj, tj. 12 lutego 2013 r., zostanie skierowana mailowa propozycja udziału w akcji. Wdrożenie zostanie zrealizowane w tych 10 gminach, które jako pierwsze zgłoszą swój akces. Warunkiem udziału jest posiadanie przez gminę komputera z dostępem do internetu.
Oprócz utworzonej bazy adresowej i wdrożenia aplikacji firma udostępni również każdej gminie portal mapowy w technologii e-mapa do publikacji innych danych mapowych będących w posiadaniu gminy.
Od 17 lutego 2013 r. gminy są zobowiązane prowadzić ewidencję miejscowości, ulic i adresów za pomocą systemu teleinformatycznego spełniającego wymogi określone w rozporządzeniu ministra administracji i cyfryzacji z 9 stycznia 2012 w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (DzU z 2012 r., poz. 125). Według oficjalnych informacji do końca stycznia br. 1280 gmin podpisało porozumienia z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii na korzystanie z bezpłatnej aplikacji komputerowej opracowanej w ramach projektu TERYT 2, którego całkowity koszt wyniósł 45 mln złotych.
Ponieważ znaczący udział w rynku mają tylko te dwie aplikacje, możemy przyjąć, że na 5 dni przed terminem ustalonym w rozporządzeniu blisko 1/3 z 2479 gmin w Polsce nie wdrożyła żadnego oprogramowania do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Stąd pomysł na akcję firmy Geo-System, której GEODETA i Geoforum.pl będą się z bliska przyglądały. Być może w najbliższym czasie podobne akcje będą przeprowadzone w kolejnych województwach.