poniedziałek, 30 marca 2009

GEO-MAP 9.51

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.51.
  • nowa wersja programu do komunikacji z systemem EGB5_V6,
  • długość atrybutu TX (Uwagi) została zwiększona do 8000 znaków,
  • w wypisach z ewidencji wprowadzono wpisywanie adresów właścicieli,
  • wprowadzono dodatkowy plik konwersji z formatu TANGO, dotyczący metody pozyskania.

Dział "Download"

niedziela, 15 marca 2009

GEO-MAP 9.50

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.50.
  • zmiany w menu Help: pozycje Strona WWW pomocy technicznej gdzie można uzyskać odpowidzi na najczęściej zadawane pytania, oraz linki do stron ePODGiK i iGeoMap,
  • ODGIK zmiany w menu wydawania materiałów, w tym dotyczących osnowy geodezyjnej, poprawiono generowanie wykazu materiałów, oraz wprowadzono możliwość generowania pliku DXF zawierającego zakres zgłoszonej pracy,
  • wprowadzono dodatkowy parametr określający ile znaków z numeru TERYT będzie wykorzystywanych z numeracji graniczników, informacja jest ustawiana dla każdej bazy indywidualnie,
  • uruchomiono nowe oprogramowanie do generowania wypisów,
  • poprawiono przyjęcie działek projektowanych przy przyjmowaniu wszystkich działek z KERG-u.

Dział "Download"

poniedziałek, 2 marca 2009

Internetowe zgłasznie prac geodezyjnych w Poznaniu

W dniu 25 lutego 2009 roku uruchomiono, bazujące na serwisie iGeoMap, internetowe zgłaszanie prac geodezyjnych w PODGiK powiatu poznańskiego (http://podgik.poznan.pl). Baza w PODGiK, tak jak dotychczas prowadzona jest w systemie GeoInfo, natomiast do zgłoszeń internetowych wykorzystywany jest system GEO-MAP zasilony danymi z Geo-Info.

Włączenie do systemu powiatu poznańskiego, który charakteryzuje się jedną z największych w Polsce liczbą prac geodezyjnych przyczyni się zapewne do jeszcze bardziej dynamicznego wzrostu liczby zgłaszanych tą drogą prac. Obecnie liczba prac zgłoszonych internetowo z wykorzystaniem serwisu iGeoMap przekroczyła 12000.