poniedziałek, 31 stycznia 2022

Nowe warstwy pokrycia terenu w e-mapie

Na liście warstw w portalach e-mapa.net pojawiły się dwie nowe pozycje w grupie Polska Agencja Kosmiczna. Są to Klasyfikacja pokrycia terenu 2021 oraz Klasyfikacja pokrycia terenu 2019. Dotychczasowo warstwa zawiera dane dla roku 2020.

Mapy prezentują pokrycie terenu w podziale na klasy: tereny antropogeniczne, tereny rolne, lasy liściaste, lasy iglaste, roślinność trawiasta, wrzosowiska i zakrzaczenia, tereny bagienne, torfowiska, tereny naturalne pozbawione roślinności oraz obszary wodne. Klasyfikacja powstała w oparciu o dane pochodzące z satelity Sentinel-2 i została opracowana na zlecenie Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA).

2019                 2021

czwartek, 27 stycznia 2022

Kolejne kamienie milowe - zamówiono 50 tysięcy map i skoordynowano 25 tysięcy nadar koordynacyjnych

W dniu dzisiejszym odnotowano 50.000 zamówienie on-line mapy zasadniczej według stanu archiwalnego. Funkcjonalność jest dostępna w prawie wszystkich powiatach korzystających z technologii ePODGiK. Wykres prezentujący wykorzystanie usług w ujęciu rocznym przedstawiono poniżej. Jest to olbrzymi postęp i ułatwienie dla starostw powiatowych, zważywszy, że technologia jest w pełni automatyczna - od wskazania miejsca na mapie, wygenerowania wniosku, opłaty i rejestracji w PODGiK, po przygotowanie wydruku i udostępnienie go finalnie klientowi. Technologia działa 24/7 i nie wymaga żadnego udziału pracownika PODGiK.

Zbiegło się to w czasie z innym kamieniem milowym - w dniu wczorajszym zakończono 25.000 naradę koordynacyjną przeprowadzoną elektronicznie przez system iGoeZUD.  Moduł iGeoZUD realizuje automatyzację obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tzw. ZUD). Moduł cieszy się dużym zainteresowaniem i funkcjonuje z powodzeniem w dwudziestu jeden powiatach.

W 2021 roku za pomocą systemu iGeoZUD przeprowadzono łącznie niemal 8000 narad, które pozwalają wnioskodawcom i gestorom uczestniczyć w całym procesie bez konieczności przyjazdu do siedziby starostwa oraz generuje wszystkie dokumenty w postaci elektronicznej, co schematycznie przestawiono na ilustracji.

Informacja na temat zgodności aplikacji iMPA z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów informujemy, że oprogramowanie iMPA (internetowy Manager Punktów Adresowych) zostało w pełni dostosowane do zgodności z Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów przed wyznaczonym terminem.

Wymagane nowymi przepisami pola i informacje zostały dodane do struktury bazy danych oraz interfejsów oprogramowania. Wszystkie czynności związane z uzupełnienie nowych informacji zostały wykonane automatycznie w oparciu o zbiory PRGN oraz bazy GUS TERYT.

Struktura bazy danych została tak przygotowana, żeby możliwe było nadal zasilanie PRG danymi w postaci GML w dotychczasowym schemacie zgodnie z obowiązującymi na dzień dzisiejszy wytycznymi. Jednocześnie jesteśmy przygotowani do przełączanie zasilania na nowych schemat GML zapisany w obowiązującym rozporządzeniu jak tylko GUGiK odpowiedzialny za prowadzenie PRG udostępni nowe wytyczne w tym zakresie.

środa, 26 stycznia 2022

Wyświetlanie archiwalnej ortofotomapy w e-mapie

Portale e-mapa.net zostały rozbudowane o nową funkcję - wyświetlanie archiwalnych arkuszy z ortofotomapą. Rozwiązanie to pozwala na wyświetlenie listy arkuszy ortofotomapy z zasobów GUGiK, które dostępne są dla wskazanego w oknie e-mapy miejsca. Lista obejmuje nazwę arkusza wraz z informacjami o dacie aktualności zdjęcia, rozdzielczości w m/px, kolorze oraz rozmiarze pliku w MB.

Wybrany arkusz może zostać załadowany bezpośrednio do e-mapy i wyświetlony na podkładzie mapowym. (Możliwość taka istnieje dla arkuszy, których rozmiar nie przekracza 150 MB. W przypadku większych plików użytkownik może zapisać plik na swoim dysku.)

Aby skorzystać z nowego narzędzia należy w pasku ikon nad mapą wybrać Pobieranie danych (ikona "chmurki"), a następnie przycisk Archiwalna ortofotomapa. Kolejny krokiem jest wskazanie kursorem myszy w oknie mapy wybranego punktu i kliknięcie lewym przyciskiem. Po chwili w okienku wyświetli się lista dostępnych we wskazanym miejscu arkuszy.
Po kliknięciu przycisku pokaż w e-mapie wskazana ortofotomapa zostanie pobrana przez serwer e-mapy, a następnie dodana do okna z mapą jako nowa warstwa. W zależności od rozmiaru pliku oraz szybkości działania serwera GUGiK, skąd pobierane są dane, czas oczekiwania może wynosić od kilku do kilkudziesięciu sekund. Możliwe jest wczytanie kilku arkuszy, by np. porównać zmiany jakie zaszły na danym terenie z upływem czasu.wtorek, 18 stycznia 2022

750.000 prac geodezyjnych przetworzonych automatycznie przez ePODGiK

W dniu 18.01.2022r. została przekroczona liczba 750.000 prac geodezyjnych, które zgłoszono internetowo i dla których w sposób automatyczny zostały przygotowane materiały z wykorzystaniem technologii iGeoMap/ePODGiK firmy Geo-System Sp. z o.o.
 
Przyjmując bardzo optymistyczny przelicznik pół godziny czasu pracy pracownika odpowiedzialnego za:
  • zarejestrowanie pracy
  • pobranie opłaty
  • przygotowanie dokumentów formalnych
  • przygotowanie materiałów do pracy
  • przekazanie materiałów wykonawcy 

oceniamy, że przez 15 lat funkcjonowania technologii udało się oszczędzić 1 etat w każdym powiecie  wykorzystującym technologię ePODGiK dzięki temy, że wszystkie powyższe czynności są realizowane przez automat. Oczywiście należy wskazać, że część czynności wykonuje geodeta, który jednak zyskuje swobodę i może zrezygnować z konieczności odwiedzania siedziby starostwa.

Technologia iGeoMap/ePODGiK powstała 15 lat temu jako dopełnienie technologii iGeoMap realizującej publikację danych PODGIK i jest cały czas rozwijana i dostosowywana do bieżących potrzeb użytkowników. Prze lata powstało wiele udogodnień zwiększających dostępność zasobu, możliwość przeglądania operatów on-line, dostępu do osnowy. Technologia ePODGiK skupia w sobie również moduły do odpłatnego udostępniania  materiałów zasobu oraz prowadzenia narad koordynacyjnych. Zgłaszanie prac jest zintegrowane z technologią portali mapowych e-mapa.net.

Geodeci otrzymują materiały już po kilku minutach od zgłoszenia i opłacenia pracy. Funkcjonalność dostępna w sposób ciągły jest 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.W chwili obecnej 100% prac jest zgłaszanych elektronicznie. Rozkład zgłaszanych prac na przestrzeni lat zaprezentowano na wykresie:

W serwisie zarejestrowanych jest aktualnie 2800 firm geodezyjnych i 3000 geodetów uprawnionych. Najaktywniejsza firma zgłosiła z wykorzystaniem systemu ePODGiK ponad 18.000 prac, drugie miejsce to prawie 10.000 prac, natomiast trzecie to ponad 8.800 prac geodezyjnych.

Ostatni rok pokazuje jak duży postęp nastąpił w przekazywaniu wyników prac w postaci operatu elektronicznego. W roku 2021 przekazaniu dwukrotnie więcej operatów elektronicznych niż w 2020r. Łączna liczna złożonych operatów elektronicznych zbliża się już do 100.000


Funkcjonowanie ePODGiK pokazuje też rozpiętość czasową realizowanych prac.  Sumaryczna statystyka pokazuje, że raptem 1% prac jest realizowanych dłużej niż 1 rok, natomiast prawie 60% prac realizowana jest w przeciągu 3 miesięcy od zgłoszenia. Możliwość automatycznej rejestracji, opłacenia i otrzymania materiałów w maksymalnie krótkim czasie z pewnością ma pozytywny wpływ na te statystyki.

 


poniedziałek, 3 stycznia 2022

Podsumowanie 2021 roku dla systemu eGmina

Koniec roku pozwala na podsumowanie wdrożeń i rozwoju technologii e-Gmina, z której korzysta 75% gmin w Polsce. Jedno z ostatnich wdrożeń zostało wykonane w Urzędzie Miasta Mława. W ramach wdrożenia został utworzony system informacji przestrzennej mlawa.e-mapa.net z modułem iMPA. Portal mapowy posiada moduł iGeoPlan służący do obsługi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (m.in. generowanie wypisów i wyrysów),  a wszystkie plany zostały zwektoryzowane.

Jest to jeden z niemal 100 samorządów, które w 2021 roku wykonały publikację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zaawansowanej postaci wektorowej. Na koniec roku ponad 1000 gmin ma już zinformatyzowane plany miejscowe wraz z uruchomioną publikacją usług sieciowych w technologii eGmina. W mijającym roku gminy opublikowały ponad 780 nowych planów, z czego niemal połowa została zwektoryzowana, a sumaryczna liczba planów miejscowych opublikowanych we wszystkich portalach to już ponad 24 000. Mapa lokalizująca wdrożenia w gminach z podziałem na wersje wektorowe i rastrowe prezentowana jest poniżej:

Ostatni rok to również praktyczne zastosowanie nowych przepisów w zakresie publikowania danych dot. planowania przestrzennego, które wprowadziły m.in. konieczność tworzenia plików APP (GML). By ułatwić ich generowanie i sprawdzanie poprawności uruchomiliśmy specjalny serwis wspomagający tworzenie i walidację plików GML APP: e-mapa.net/app. Za jego pomocą użytkownicy stworzyli ponad 1800 plików oraz zweryfikowali poprawność APP 3900 razy.

Warto podkreślić, że stale rośnie wykorzystanie aplikacji iMPA (Internetowy Manager Punktów Adresowych), co widać m.in. po statystykach zasileń rejestru PRG. W 2021 roku zostało wykonane 35599 zasileń dla 1515 gmin, w trakcie których dodano lub zmieniono ponad 680 tys. punktów adresowych. Wyrażamy zadowolenie, że nasza aplikacja od lat cieszy się największym na rynku zaufaniem użytkowników.

Globalny wzrost wykorzystania oprogramowania widać również po statystykach dotyczących m/in obsługi zgłoszeń w zakresie wsparcia i pomocy technicznej (m.in. wprowadzenia nowych planów, propozycji nowych funkcjonalności, pytań i zgłoszeń problemów), których w roku 2021 było niemal 12 700, co stanowi wzrost o prawie 30% w stosunku do 2020.

W 2021 roku uzupełniliśmy e-mapę o możliwość roboczego dodawania własnych danych przestrzennych w popularnych formatach, dzięki czemu każdy użytkownik może przeglądać swoje:

  1. usługi WMS
  2. dane w DXF
  3. dane w SHP (Esri SHAPE)
  4. dane w GeoTIFF

bez konieczności posiadania zaawansowanego oprogramowania desktopowego GIS.

Na pierwszą połowę roku 2022 mamy już zaplanowane dla Państwa wiele zmian i nowych funkcji, które z pewnością okażą się przydatne w pracy z danymi przestrzennymi.

 

Na sam koniec pragniemy przypomnieć tylko niektóre z wielu przydatnych modyfikacji w portalach mapowych oraz modułach dziedzinowych, które zostały wprowadzone na przestrzeni ostatniego roku: