środa, 17 listopada 2021

Nowe funkcjonalności w module przystąpień do MPZP

Zgodnie z sugestiami od użytkowników systemu e-mapa, w module Przystąpienia do MPZP wprowadziliśmy modyfikację, polegającą na możliwości dodania do przystąpienia wielu rysunków (załączników graficznych), z których każdy może posiadać swoją własną skalę.

1. Na etapie tworzenia przystąpienia podaje się mianownik skali jak poprzednio:

2. natomiast po przejściu do wykazu przystąpień dla każdego rysunku należy dodać oddzielny dokument typu "Rysunek APP", gdzie w dodatkowym polu na dole możliwe jest podanie odrębnej skali dla danego załącznika:


W przypadku pozostawienia tego pola pustego jako skala danego rysunku zostanie przyjęta wartość podana dla całego przystąpienia w pkt. 1. Podane w ten sposób wartości będą odzwierciedlone w treści pliku GML z APP, który zostanie wygenerowany z systemu.