czwartek, 18 listopada 2021

Rozbudowa walidatora APP


W dniu dzisiejszym udostępniliśmy naszym użytkownikom rozbudowaną wersję bezpłatnego walidatora plików GML APP dostępnego na stronie https://e-mapa.net/app.

Od czasu zmiany przepisów, czyli od 31.10.2020r. w gminach pracujących w technologii eGmina uchwalono i opublikowano ponad 800 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie obserwujemy, że za pomocą udostępnionego przez nas narzędzia tworzenia i kontroli GML APP skorzystali Państwo już niemal 5000 razy. Na stronie głównej narzędzia publikowana jest o-line statystyka.

 Mobilizuje nas to do pracy i dalszego rozwijania narzędzia. Również potrzeby i świadomość użytkowników wzrastają z czasem, czemu chcemy wyjść naprzeciw. W Walidatorze APP dodaliśmy oczekiwaną przez większość z Państwa kontrolę poprawności lokalizacji wektorowej granicy planu oraz zgodności i położenia załącznika graficznego (należy oznaczyć "Sprawdź poprawność załącznych plików GeoTIFF").

Dodatkowo ze względu na rozbieżność pomiędzy obowiązującym schematem XSD a plikami GML tworzonymi przez udostępnioną przez Ministerstwo wtyczkę APP do QGIS dodaliśmy opcję ignorowania przestrzeni nazw i podpisu. 

System sprawdza, czy wskazane w odnośniku w APP pliki tiff posiadają georeferencję lub czy są w ogóle dostępne takie pliki:

Jeśli załączone pliki spełniają wymagania co do formatu i układu, to są wyświetlane wraz z granicą planu na mapie poglądowej (OSM lub WMS KIEG).

Pozwala to ocenić nawet niezaawansowanemu użytkownikowi, czy przygotowany plik APP jest prawidłowy, kompletny i odzwierciedla plan miejscowy będący przedmiotem uchwalenia.

Udostępnienie bezpłatnego narzędzia do weryfikacji poprawności plików GML APP przyczynia się do zwiększania jakości tworzonych zbiorów oraz może stanowić wsparcie dla prac zarówno urbanistów tworzących GML APP, ale też przedstawicieli gmin, czy pracowników urzędów wojewódzkich, którzy potrzebują prostych mechanizmów kontroli otrzymanych plików GML APP.