czwartek, 28 marca 2013

100 gmin mazowieckich wdrożyło system eGmina&iMPA

W dniu dzisiejszym (28 marca 2013r.) uruchomiono serwis iMPA dla gminy i miasta Łochów (http://lochow.e-mapa.net/). Tym samym zakończono już wszystkie wdrożenia w gminach, które skorzystały z promocji iMPA dla gmin mazowieckich ogłoszonej w lutym 2013r. pod patronatem medialnym miesięcznika GEODETA. ­ Ze względu na duże zainteresowanie promocję rozszerzono z planowanych 10 do aż 15 gmin. Łącznie powstały bazy dla gmin (w kolejności tworzenia baz): Sadowne, Nur, Wodynie, Kotuń, Mordy, Brochów, Błędów, Młodzieszyn, Czerwin, Jednorożec, Zręby Kościelne, Siedlce, Wyszogród, Iłów i Łochów.
Obecnie w województwie mazowieckim już 100 gmin, a Polsce łącznie 470 gmin prowadzi numerację adresową w systemie iMPA (internetowy Manager Punktów adresowych). Duża intensywność wdrożeń wynika m.in. z faktu, że od lutego 2013r. obowiązują już zapisy Rozporządzenia MAiC w sprawie EMUiA, które mówią o konieczności prowadzenia tej ewidencji w systemie teleinformatycznym.
Oprócz realizacji obowiązku ustawowego system iMPA zapewnia gminom automatyczne informowanie o zmianach w numeracji adresowej Urzędu Statystycznego oraz innych wskazanych instytucji. W mapowych serwisach publicznych, otrzymywanych przez gminy wraz z wdrożeniem iMPA, są również udostępniane informacje z zakresu planowania przestrzennego, oferty inwestycyjnej oraz inne istotne w zarządzaniu gminą. Dzięki podjętym działaniom gminy realizują wymagania ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej w zakresie przechowywania i udostępniania danych przestrzennych przez ich właściciela. Ustawa stanowi implementację dyrektywy 2007/2/WE parlamentu europejskiego z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).

piątek, 22 marca 2013

Co trzecia gmina mazowiecka wdrożyła system eGmina&iMPA

W dniu dzisiejszym (22 marca 2013r.) uruchomiono serwis iMPA dla gminy Teresin (http://teresin.e-mapa.net/). Tym samym już 460 gmin w Polsce prowadzi numerację adresową w systemie iMPA (internetowy Manager Punktów adresowych). W województwie mazowieckim liczba gmin korzystających z iMPA przekroczyła już 30%.
Duża intensywność wdrożeń wynika m.in. z faktu, że od lutego 2013r. obowiązują już zapisy Rozporządzenia MAiC w sprawie EMUiA, które mówią o konieczności prowadzenia tej ewidencji w systemie teleinformatycznym.
Oprócz realizacji obowiązku ustawowego system iMPA zapewnia gminom automatyczne informowanie o zmianach w numeracji adresowej Urzędu Statystycznego oraz innych wskazanych instytucji. W mapowych serwisach publicznych, otrzymywanych przez gminy wraz z wdrożeniem iMPA, są również udostępniane informacje z zakresu planowania przestrzennego, oferty inwestycyjnej oraz inne istotne w zarządzaniu gminą.

poniedziałek, 18 marca 2013

GEO-MAP 10.03

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.03.
  • w opcjach tworzenia wprowadzono pozycję decydującą o kontroli geometrii obiektów przed zamknięciem, domyślnie opcja jest wyłączona (od wersji 10.00 kontrola była włączona bez możliwości jej wyłączenia),
  • w operacji Blok > Odznaczanie obiektów wprowadzono możliwość odznaczania bloku jedynie w pliku referencyjnym,
  • nowa wersja modułu Geo-Plus (1.62),
  • nowa wersja modułu GEO-RASTER (3.69).
Dział "Download"

piątek, 15 marca 2013

eGmina&iMPA już w 450 lokalizacjach

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (15 marca 2013r.) serwis dla gminy Biały Dunajec (http://bialydunajec.e-mapa.net/) jest 450 wdrożeniem systemu iMPA w Polsce. Od początku bieżącego roku system został wdrożony w 50 jednostkach samorządowych. Duża intensywność wdrożeń wynika m.in. z faktu, że od lutego 2013r. obowiązują już zapisy Rozporządzenia MAiC w sprawie EMUiA, które mówią o prowadzeniu tej ewidencji w systemie teleinformatycznym.
Oprócz realizacji obowiązku ustawowego system iMPA zapewnia gminom automatyczne informowanie o zmianach w numeracji adresowej Urzędu Statystycznego oraz innych wskazanych instytucji. W mapowych serwisach publicznych, otrzymywanych przez gminy wraz z wdrożeniem iMPA, są również udostępniane informacje z zakresu planowania przestrzennego, oferty inwestycyjnej oraz inne istotne w zarządzaniu gminą.

poniedziałek, 11 marca 2013

Aktualizacja firmware dla starych kluczy HASP

Starsze klucze HASP (USB) pracują na oprogramowaniu firmware w wersji 2.16. Próbując korzystać z nich na nowych wersjach systemów operacyjnych Windows, mimo zainstalowania nowych sterowników sprzętowych, można natrafić na problem związany z tym, że pomiędzy sterownikami a kluczem występuje brak komunikacji. W tym celu należy zaktualizować firmware posiadanego klucza HASP. Poniżej znajdą Państwo krótki opis jak rozwiązać ten problem.
Jeżeli GEO-MAP oraz system Windows nie komunikują się z kluczem, to należy go włożyć w komputer, który pracuje jeszcze pod starszą wersją, np. Windows XP czy Vista, gdyż tylko na nim będzie można dokonać następnych czynności.
Kolejnym krokiem jest sprawdzenie aktualnej wersji firmware dla klucza HASP. Wchodzimy w Panel sterowania, następnie Menedżer urządzeń. Z drzewa urządzeń wybieramy pozycję Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej a następnie klikamy prawym przyciskiem myszy na SafeNet Inc. USB Key lub Aladdin USB Key i wybieramy pozycję Właściwości. Przechodzimy na zakładkę Szczegóły i z listy Właściwości wybieramy Opis urządzenia zgłoszony przez magistralę lub Wydanie oprogramowania układowego. W polu Wartość sprawdzamy wersję firmware. Jeżeli wpisana tam wartość jest różna od HASP HL 3.25 lub 03.25, to możemy przystąpić do jego aktualizacji. W innym wypadku problem ma inne podłoże i wtedy najlepiej skontaktować się z nami telefonicznie.
Z naszej strony należy pobrać "Oprogramowanie firmware dla kluczy HASP" a następnie uruchomić program FirmwareUpdate.exe. Instalacja nowej wersji firmware może potrwać nawet kilka minut. Po zakończeniu całej operacji klucz można przełożyć do komputera z nowszą wersją systemu Windows.

Wydawanie danych z systemu EWMAPA dla prac internetowych

W systemie internetowego zgłaszania prac iGeoMap/ePODGiK, funkcjonujący w Starostwach Powiatowych w Legionowie i Drawsku Pomorskim uruchomiono wydawanie danych wsadowych z systemu EWMAPA, które będzie można znaleźć w archiwum ZIP wraz z danymi systemi GEO-MAP. Dane te są wydawane w prostokącie ograniczającym zgłoszony zakres pracy geodezyjnej, dla wszystkich asortymentów prac. Technologię tą uruchomiono w Legionowie 8 marca 2013, a w Drawsku Pomorskim 11 marca 2013.

wtorek, 5 marca 2013

Już 70% gmin w województwie zachodniopomorskim wdrożyło system eGmina&iMPA

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (5 marca 2013r.) serwis dla gminy Trzebiatów (http://trzebiatow.e-mapa.net/) jest 440 w Polsce, a 4 w powiecie gryfickim (po Rewalu, Płotach i Karnicach) wdrożeniem systemu iMPA. Tym samym praktycznie 70% gmin województwa zachodniopomorskiego prowadzi już numerację adresową w systemie iMPA (Internetowy Manager Punktów adresowych).
Dane o zmianach w numeracji adresowej trafiają automatycznie do Urzędu Statystycznego oraz innych wskazanych instytucji.
W serwisie publicznym są również udostępniane informacje z zakresu planowania przestrzennego, oferty inwestycyjnej gminy oraz inne obiekty o charakterze informacyjnym.