wtorek, 9 lutego 2016

III Konferencja Techniczna „Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK”.

Serdecznie zapraszamy na III edycję konferencji technicznej pt.: „Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK”. Konferencja, tak jak w latach poprzednich, odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Warszawianka w Jachrance w dniach 14-16 września 2016r.

Zapisy i szczegóły związane z konferencją dostępne są na stronie internetowej www.podgik.pl. Koszt konferencji z noclegiem, wyżywieniem i wszystkimi materiałami wynosi 550,00zł+23%VAT w przypadku zakwaterowania w pokoju dwuosobowym i 850,00zł+23%VAT w przypadku pokoju jednoosobowego.
Konferencja przeznaczona jest głównie dla pracowników Starostw Powiatowych i miast na prawach powiatu zajmujących się prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ale również dla osób i instytucji chcących poszerzyć swoją wiedzę o nowoczesnych technologiach stosowanych do prowadzenia zasobu i jego udostępniania w Internecie. Przy obecnych licznych zmianach w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne konferencja jest doskonałym forum wymiany doświadczeń między Ośrodkami Dokumentacji i Geodezyjnej i Kartograficznej, co potwierdziły jej dwie poprzednie edycje.
Patronat medialny nad konferencją obejmie Miesięcznik Geodeta
Więcej informacji o konferencji oraz możliwość rejestracji dostępne są na stronie www.podgik.pl

poniedziałek, 1 lutego 2016

Dobre praktyki wykorzystania danych przestrzennych w zarządzaniu gminą

  Informujemy, że firma Geo-System wydała książkę autorstwa Waldemara Izdebskiego i Zbigniewa Malinowskiego pt. „Dobre praktyki wykorzystania danych przestrzennych w zarządzaniu gminą”, która traktuje o tym, jak efektywnie prowadzić gminne rejestry związane z danymi przestrzennymi.
Treść oparta jest na bardzo bogatych doświadczeniach autorów z 1600 wdrożeń systemu e-Gmina w polskich gminach. W książce znajdą się podstawy prawne i opis najlepszych rozwiązań dotyczących prowadzenia m.in.:
 • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • numeracji adresowej (tzw. emuia),
 • rejestru mienia komunalnego,
 • ewidencji dróg i obiektów mostowych,
 • gminnej ewidencji zabytków,
 • wielu innych przydatnych rejestrów gminnych.
  W książce znajdą się także - przedstawione w przystępny sposób - przydatne treści natury ogólnej dotyczące modeli danych przestrzennych, metadanych, tematów dyrektywy INSPIRE czy zasad funkcjonowania płatności internetowych, które w najbliższym czasie staną się podstawą wszelkich wpłat wymaganych w funkcjonowaniu jednostek samorządowych. Książka w najbliższym czasie trafi do każdej polskiej gminy i mamy nadzieję, że przyczyni się do upowszechnienia wiedzy z zakresu danych przestrzennych.
  Niezależnie od tego książka jest dostępna do nabycia w Księgarni Geoforum oraz jest możliwy zakup w postaci elektronicznej  zakup.

GEO-MAP 10.22

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.22.
 • w atrybucie A1 przewodu projektowanego wprowadzono możliwość decydowania czy przewód jest projektowany czy w budowie,
 • na podstawie atrybutu A1 przewodu projektowanego pojawia się opis przewodu np. "proj.t" lub "bud.t" ale tylko wtedy, jeśli w opcjach GESUT włączymy opisywanie tym atrybutem, w przeciwnym wypadku wszystko jest bez zmian czy przewód jest opisywany atrybutem A2 czyli numerem uzgodnienia ZUD
 • dokonano zmian w obiekcie 4364 - lina napowietrzna wysokiego napięcia wprowadzając atrybut A4 (Typ), co daje możliwość ustawienia "wysokiego napięcia" i "najwyższego napięcia" i odpowiedniej prezentacji graficznej
  w prezentacji graficznej zachowano dotychczasowe oznaczenia, a dla najwyższego napięcia użyto znaku z 3 strzałami (innego niż w rozporządzeniu), ponieważ znaki z rozporządzenia wołają o pomstę do nieba, nikt przy zdrowych zmysłach mógł wprowadzić takich oznaczeń, że to co było kiedyś średnim napięciem staje się wysokim, a to co było wysokim  staje się średnim (zgroza, degrengolada i zupełna niekompetencja autorów rozporządzenia). Domyślnie jest "wysokiego napięcia", wprowadzając takie zmiany dodano też możliwość ustawienia atrybutu na "niskiego napięcia" i "średniego napięcia" dzięki czemu jednym kodem 4364 załatwiamy wszystkie linie energetyczne. Konieczna jest tylko odpowiednia zmiana w prowadzonych bazach danych tzn. trzeba zaznaczyć wszystkie linie niskiego napięcia 4366 i zmienić kod na 4364 ustawiając atrybut A4=1, a następnie 4365 na 4364 z A4=2. W przyszłości pozwoli to wyeliminować kody obiektów 4365 i 4366, a wszystko uzależnić od atrybutu obiektu 4364.
Dział "Download"