wtorek, 27 czerwca 2023

GeoMapGML wersja 1.06 dostępna

Udostępniamy wersję 1.06 aplikacji GeoMapGML

W GeoMapGML w wersji 1.06 wprowadzono następujące zmiany i nowe funkcjonalności:

 • zostały dodane nowe predefiniowane ikony: EGiB, GESUT, BDOT500, które podobnie jak dodana wcześniej ikona Adresy, umożliwiają włączenie lub wyłączenie warstw WMS bez wchodzenia do panelu WMS,
 • najważniejszą nowością jest dodanie pod ikoną EGiB funkcji pobierania do projektu danych wektorowych z usługi PCDI: budynków, działek, obrębów oraz jednostek ewidencyjnych. Dane można pobierać w układach 1992 oraz 2000 w wybranej strefie.

Dzięki funkcji pobierania z usługi PCDI możemy błyskawicznie dodać do naszego projektu dane ewidencyjne. Po naciśnięciu prawego przycisku myszy na ikonie EGiB pojawi się rozwijane menu, z którego można wybrać pobranie danych w obszarze ekranu lub wewnątrz aktywnego obiektu.

 
W następnym oknie wybieramy z których warstw chcemy pobrać dane. Po wybraniu OK dane wyświetlą się w nowym bloku w naszym projekcie.
 

poniedziałek, 26 czerwca 2023

Badanie usług oraz zbiorów MPZP i SUIKZP - monitoring #6

Nowe badanie usług z zakresu zagospodarowania przestrzennego przeprowadzone 21 czerwca, kolejny raz pokazuje powolną poprawę w stosunku do poprzedniego miesiąca

Ponownie został odnotowany niewielki wzrost liczby gmin, które zgłosiły zbiory. Na 2477 gmin zgłoszenie zbioru wykonało 88,5% z nich. Niestety w dalszym ciągu pozostaje 191 gmin bez zgłoszenia. Porównując wyniki z poprzednim badaniem odnotowano wzrost ogólnej liczby zbiorów zgłoszonych do ewidencji zbiorów. Obecnie mamy 4469 zbiorów danych MPZP/SUIKZP (wzrost o 41), z czego komplet usług wyszukiwania, przeglądania i pobierania posiada 3332 (wzrost o 114). Duża liczba zbiorów w dalszym ciągu nie ma podanej żadnej usługi sieciowej - 332.Wraz z ilością wzrosła także ocena jakość usług. Średnia ocena w czerwcowym badaniu wzrosła z 6,26 do 6,38 punktów. 

Maksymalna ocenę 10 pkt. ma już 1470 zbiorów (wzrost o 24), a ocenę 0 otrzymało 332 zbiorów (spadek o 58).

Rozkład wyników na województwa:

 
Jak widać wzrosła średnia ocen punktacji w podziale na województwa. W porównaniu do poprzedniego badania wyróżnia się woj. kujawsko-pomorskie, które zyskało dwie pozycje.

Rozkład wyników w podziale na gminy:
 

 


Niekompletne dane PRG w zakresie obrębów spowodowały problemy z wyszukiwaniem działek

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi braku niektórych obrębów w wyszukiwarce działek w portalach e-mapa.net informujemy, że problem wynika z "dziur" w warstwie źródłowej PRG - Granice.

W udostępnianym poprzez Główny Urząd Geodezji i Kartografii zrzucie tego zbioru:

https://opendata.geoportal.gov.pl/prg/granice/00_jednostki_administracyjne.zip
[dostęp w dn. 26.06.2023; plik A06_Granice_obrebow_ewidencyjnych.shp z 23.06.2023]

brakuje co najmniej 2000 obrębów rozsianych na terenie całego kraju. Widać to dość wyraźnie na poniższej ilustracji przedstawiającej warstwę SHP z obrębami.
 

Sprawa została niezwłocznie zgłoszona do GUGiK i czekamy na informację zwrotną.


UPDATE [26.06.2023 15:30]: listy obrębów w e-mapie i iMPA zostały zaktualizowane w oparciu o wcześniejsze (kompletne) dane PRG:

https://opendata.geoportal.gov.pl/prg/granice/00_jednostki_administracyjne_gml.zip
[dostęp w dn. 26.06.2023; plik A06_Granice_obrebow_ewidencyjnych.gml z 31.05.2023]

Wszystkie obręby powinny być już widoczne - prosimy o przeładowanie strony z serwisem w celu odświeżenia danych na liście.

UPDATE [28.06.2023 09:30]: Obręby zostały poprawione przez GUGiK [plik A06_Granice_obrebow_ewidencyjnych.shp z 2023-06-27 07:53:18]. Dane są już zaimportowane do e-mapy/iMPA.

czwartek, 22 czerwca 2023

Weź e-mapę na wakacje!

Okres wakacyjny to dla większości Polaków czas podróży i odpoczynku. Przed wyjazdem warto zadbać o jego odpowiednie zaplanowanie. Geoportal polska.e-mapa.net może pomóc w podjęciu decyzji gdzie warto wybrać się w tym roku. Z okazji pierwszego dnia kalendarzowego lata dodaliśmy właśnie dwie nowości, które wpisują się w wakacyjną tematykę.

Do warstwy POI dodaliśmy udostępnione przez Główny Inspektorat Sanitarny lokalizacje publicznych kąpielisk w Polsce. W informacji, poza nazwą i lokalizacją, dostępne jest bezpośrednie wskazanie na stronę GIS, na której udostępniany jest raport o stanie kąpieliska. 

W grupie POI dodaliśmy także nową podgrupę Wypoczynek, w której będziemy sukcesywnie dodawać usługi prezentujące ciekawe informacje dotyczące tej tematyki. W pierwszej kolejności pojawiła się tam warstwa bazująca na usłudze WMS Lasów Państwowych pokazująca obiekty i atrakcje turystyczne takie jak: szlaki turystyczne, miejsca kempingowe, parkingi i wiele innych.
Zapraszamy do korzystania!środa, 21 czerwca 2023

GeoMapGML wersja 1.05 dostępna

Udostępniamy wersję 1.05 aplikacji GeoMapGML

Przy okazji udostępniania nowej wersji GeoMapGML zapowiadamy, że w pierwszym tygodniu września planujemy przeprowadzić szkolenie on-line z kwestii związanych z wykorzystaniem formatu GML do przekazywania wyników prac do zasobu oraz z szerszym wykorzystaniem usług sieciowych. O konkretnym terminie i agendzie będziemy Państwa informować w najbliższym czasie.

W GeoMapGML w wersji 1.05 wprowadzono następujące zmiany i nowe funkcjonalności:

 • w funkcji "Pomiar XYH" dodano możliwość wyznaczania wysokości obiektów na podstawie różnicy wysokości z NMPT i NMT,
 • dodano możliwość wykorzystania przez użytkowników GeoMapGML jednolitej dla kraju usługi WMS (Polish Cadaster Data Integration) prezentującej podstawowe dane EGiB (działki, budynki),
 • zaktualizowano dostępne w GeoMapGML usługi WMS oraz wprowadzono nową grupę usług o nazwie GEO-MAP, w której zgromadzono wszystkie usługi będące najbardziej przydatne w codziennej pracy,
 • na pasku narzędziowym dodano ikonę koperty, która niezależnie od ustawienia parametrów WMS włącza lub wyłącza widoczność numeracji adresowej z usługi integrującej.

Narzędzie Pomiar XYH zostało ulepszone względem poprzedniej aktualizacji. Korzystając z GeoMapGML w wersji 1.05 wybierając punkt na mapie i zaznaczając opcję NMPT-NMT różnica wysokości pomiędzy poziomem terenu, a wysokością obiektu jest wyliczana automatycznie. Narzędzie może służyć np. do weryfikacji wysokości budynku i porównania z informacją o liczbie kondygnacji.


 
Dużo zmian zaszło w sekcji usług WMS. Usługi WMS dostępne w GeoMapGML zostały zaktualizowane oraz uporządkowane. Nowa grupa GEO-MAP zawiera najważniejsze i najbardziej potrzebne do pracy usługi WMS. Dzięki możliwości podłączenia opublikowanej przez Geo-System  usługi Polish Cadaster Data Integration będą mogli Państwo cieszyć się płynną pracą programu bez oczekiwanie na ładowanie warstwy. Co ważne, usługa udostępnia obraz danych ewidencyjnych na terenie całej Polski.
 
 
Trzecią nowością jest możliwość podłączenia warstwy podkładowej ze zintegrowanymi danymi adresowymi, niezależnie od ustawień w sekcji WMS. Warstwa jest udostępniona pod ikoną koperty adresowej bezpośrednio na pasku narzędzi. Przypominamy, że wraz z dostępnym od początku mechanizmem szukania adresów posiadają Państwo możliwość lokalizacji dowolnego adresu z całej Polski.wtorek, 20 czerwca 2023

Widok 3D w serwisach mapowych w technologii e-mapa.net

 Na ostatniej konferencji "Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGIK" miała premierę nowa funkcjonalność w portalach mapowych e-mapa, polegająca na wyświetlaniu obrazu 3D w obszarze przeglądanych danych. Narzędzie możemy włączyć w dowolnym portalu e-mapa, np. polska.e-mapa.net przez kliknięcie prawym klawiszem myszy w obszarze mapy i wybraniu z menu kontekstowego pozycji "Widok w 3D".

W wyniku tej czynności na ekranie uzyskujemy widok 3D oglądanego obszaru, co jest zbliżone do obrazu przedstawionego na poniższym rysunku.

W uzyskanym widoku 3D można także zobaczyć wizualizację terenu z wykorzystaniem Photorealistic 3D Tiles firmy Google, co przedstawiono poniżej. 

 
Wyjście z przeglądarki 3D realizujemy klikając na napisie 2D, jak przedstawiono to na rysunku powyżej.

czwartek, 15 czerwca 2023

Informacja o odrzuceniu kolejnych skarg przez WSA

W nawiązaniu do pytań o rozwój sytuacji ostatnich skarg do WSA w sprawie udostępniania danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego informujemy, że pojawiły się już pierwsze postanowienia odrzucające skargę:

 1. II SAB/Ke 61/23 - Postanowienie WSA w Kielcach
 2. IV SAB/Po 71/23 - Postanowienie WSA w Poznaniu
 3. II SAB/Łd 44/23 - Postanowienie WSA w Łodzi
 4. II SAB/Ol 82/23 - Postanowienie WSA w Olsztynie
 5. II SAB/Bk 47/23 - Postanowienie WSA w Białymstoku
 6. IV SAB/Wr 227/23 - Postanowienie WSA we Wrocławiu
 7. II SAB/Kr 84/23 - Postanowienie WSA w Krakowie
Sądy uznały skargę za niedopuszczalną i ją odrzuciły. Warto przytoczyć uzasadnienie WSA w Kielcach: 
Trzeba odnotować, że wielokrotnie już przedmiotem rozważań sądów administracyjnych na skutek skarg A. W., które to skargi były odrzucane (por. m.in. postanowienie WSA w Lublinie z 22 lutego 2023 r., sygn. II SA/Lu 89/23, postanowienie WSA w Szczecinie z 24 kwietnia 2023 r., sygn. II SA/Sz 309/23, czy orzeczenia przywołane w odpowiedzi na skargę) była kwestia zaskarżalności nieprawidłowej zdaniem skarżącej realizacji obowiązków w przedmiocie udostępnienia danych przestrzennych z zakresu zagospodarowania przestrzennego. Sądy jednolicie przyjmowały, że udostępnianie przez organy właściwe informacji w zbiorach danych przestrzennych nie ma charakteru indywidualnego, gdyż czynności podejmowane w tym zakresie nie są skierowane do indywidualnie oznaczonego adresata. Obowiązek organu ma tu jedynie ogólny charakter i nie odpowiada mu uprawnienie niepowiązanych z nim organizacyjnie podmiotów do żądania opublikowania określonych informacji, bądź też zmiany sposobu publikacji informacji już udostępnionych.

[...] powoływanie się na ustawę o dostępie do informacji publicznej nie implikuje konieczności jej stosowania, jeśli z całokształtu okoliczności wynika, że skarżący ma zapewniony dostęp do żądanych informacji w innym trybie. [...] Nie można także zgodzić się z poglądem, że kwestia dostępu do zbioru danych jest uregulowana tylko częściowo i dlatego należy stosować w tym przypadku także przepisy u.d.i.p. [...] Wobec wyczerpującej regulacji w tym zakresie (w przepisach ww. ustaw, a także powołanym wyżej rozporządzeniu wykonawczym), przepisy u.d.i.p. nie podlegają w tym przypadku zastosowaniu.

Panel porównawczy w serwisach mapowych w technologii e-mapa.net

Na ostatniej konferencji "Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGIK" miało premierę nowe narzędzie "panel porównawczy" - jest ono już dostępne w każdym portalu e-mapa.

Nowa funkcja pozwala na porównanie dwóch lub więcej warstw za pomocą suwaka na ekranie mapy. W menu dla każdej warstwy WMS i WMTS znajduje się nowa pozycja "Panel porównawczy".

Jej włączenie powoduje, że obraz tej warstwy jest dzielony na dwie części:

 • lewą - w której treść danej warstwy jest widoczna,
 • prawą - w której treść danej warstwy jest niewidoczna,

a linią rozdzielającą poszczególne części możemy dowolne sterować, jak przedstawiono to na poniższym rysunku.

Analogicznych ustawień możemy dokonać jednocześnie dla dowolnej liczby warstw, uzyskując wiele linii podziałowych.

Panele porównawcze możemy dla dowolnej warstwy w każdej chwili wyłączyć, a dodatkowo można także łączyć panele porównawcze wielu warstw w jeden.

Jednocześnie z wprowadzeniem Panelu porównawczego we wszystkich portalach wprowadzono ortofotomapę historyczną, z możliwością wyboru daty na jaką ortofotomapa jest prezentowana, co wraz z Panelem porównawczym daje wygodne narzędzie do detekcji zmian.


środa, 14 czerwca 2023

VIII edycja Konferencji w Jachrance już za nami

W dniu 14 czerwca 2023 r. zakończyła się VIII Konferencja Techniczna pt. "Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK", podczas której uczestnicy dyskutowali o nowoczesnych metodach automatyzacji pracy zasobu oraz o wykorzystaniu danych i usług w funkcjonowaniu geodezji i obszarów geodezji bliskich.

Jak co roku dużo czasu poświęcono problematyce publikacji i udostępniania danych oraz związanych z tym usług sieciowych. Duży nacisk w tym roku położono również na wykorzystanie komunikacji z zewnętrznymi rejestrami w procesie prowadzenia EGiB i realizacji obsługi prac.

Tegoroczna konferencja rozpoczęła się od warsztatów w zakresie wykorzystania oprogramowania GeoMapGML, ogólnej pracy na plikach GML oraz procesu wydawania i przyjmowania zbiorów BDOT500, EGiB, GESUT z wykorzystaniem formatu GML.

Drugiego, głównego, dnia konferencji zaraz po rozpoczęciu i przywitaniu zaproszonych gości oczekiwanym punktem było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w plebiscycie użytkowników technologii iGeoMap/ePODGiK na "Najlepszy PODGiK".

I miejsce zdobył powiat pruszkowski, II miejsce zdobył powiat wejherowski, natomiast III przypadło  powiatowi wołomińskiemu.Pani prof. Alina Maciejewska, wieloletnia dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, została wyróżniona specjalną nagrodą Geo-System za rozwój edukacji w dziedzinie geodezji i kartografii.


W pierwszej sesji swoje wystąpienia wygłosił Pan Waldemar Izdebski, który przybliżył aktualny stan podejmowanych przez niego badań poprawności ewidencji gruntów prowadzonej w powiatach oraz podsumował jak przez ostatni rok przebiegała realizacja zgłaszanych błędów. 

Następnie prezes Geo-System Zbigniew Malinowski wspólnie z Panem Waldemarem Izdebskim przeanalizowali otrzymane ostatnimi dniami błędy dotyczące usług ewidencji gruntów, które do powiatów przekazał Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Na koniec sesji referatowej Pan Michał Kursa przybliżył jak cenne są dane przestrzenne gromadzone przez różne instytucje i jak można je wykorzystywać na przykładzie usługi automatycznych raportów dla działek.


Trzeciego dnia zaprezentowano najnowsze funkcjonalności i narzędzia w portalach dostępne dla wszystkich użytkowników w technologii e-mapa.net. Następnie przybliżono aktualny stan płatności elektronicznych, a na zakończenie poruszono temat podpisów kwalifikowanych oraz pieczęci kwalifikowanych przy podpisywaniu dokumentów.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

środa, 7 czerwca 2023

GeoMapGML wersja 1.03 dostępna

Udostępniamy wersję 1.03 aplikacji GeoMapGML

W GeoMapGML 1.03 wprowadzono następujące zmiany:

 • przy funkcji pomiarowej XYH wprowadzono możliwość wyznaczania wysokości także na podstawie NMPT.


Nowa funkcjonalność pozwala teraz z łatwością oszacować wysokości obiektów. Do tej pory możliwe było jedynie zmierzenie wysokości terenu na podstawie NMT (Numeryczny Model Terenu). Dzięki dodaniu pomiaru na podstawie NMPT (Numeryczny Model Pokrycia Terenu) uzyskamy w GeoMapGML możliwość obliczenia wysokości obiektów takich jak: budynki, drzewa, mosty, wiadukty i inne elementy infrastruktury znajdujące się w wybranym punkcie. Zgodnie z przedstawionym na obrazku przykładem, jesteśmy w ten sposób w stanie określić wysokość budynku wyliczając go odejmując NMT od NMTP.

czwartek, 1 czerwca 2023

Analiza obszarów dostępnych czasowo również w e-mapie

Od teraz algorytm do wyliczania czasu podróży jest również dostępne jako interaktywne narzędzie na portalach e-mapa.net. Podobnie jak opisywany wczoraj w raporcie dla działki, algorytm wykorzystuje dane o sieci drogowej do wyliczenia i zobrazowania zasięgów odległości jakie pokonamy w różnych odstępach czasowych za pomocą różnych środków komunikacji.

Narzędzie pozwala na wyznaczenie zasięgów z wskazanego punktu na mapie lub po podaniu adresu. Mamy do wyboru trzy możliwości przemieszczania się pieszo, rowerem oraz samochodem.
 
 
Dla przejścia odległości pieszo zasięgi są pokazane w odstępach 10, 20, 30 minut:
 
 
Przejazd rowerem w odstępach 20, 40, 60 minut:
 
 
a przejazd samochodem w odstępach 10, 20, 30 minut.