środa, 14 czerwca 2023

VIII edycja Konferencji w Jachrance już za nami

W dniu 14 czerwca 2023 r. zakończyła się VIII Konferencja Techniczna pt. "Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK", podczas której uczestnicy dyskutowali o nowoczesnych metodach automatyzacji pracy zasobu oraz o wykorzystaniu danych i usług w funkcjonowaniu geodezji i obszarów geodezji bliskich.

Jak co roku dużo czasu poświęcono problematyce publikacji i udostępniania danych oraz związanych z tym usług sieciowych. Duży nacisk w tym roku położono również na wykorzystanie komunikacji z zewnętrznymi rejestrami w procesie prowadzenia EGiB i realizacji obsługi prac.

Tegoroczna konferencja rozpoczęła się od warsztatów w zakresie wykorzystania oprogramowania GeoMapGML, ogólnej pracy na plikach GML oraz procesu wydawania i przyjmowania zbiorów BDOT500, EGiB, GESUT z wykorzystaniem formatu GML.

Drugiego, głównego, dnia konferencji zaraz po rozpoczęciu i przywitaniu zaproszonych gości oczekiwanym punktem było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w plebiscycie użytkowników technologii iGeoMap/ePODGiK na "Najlepszy PODGiK".

I miejsce zdobył powiat pruszkowski, II miejsce zdobył powiat wejherowski, natomiast III przypadło  powiatowi wołomińskiemu.Pani prof. Alina Maciejewska, wieloletnia dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, została wyróżniona specjalną nagrodą Geo-System za rozwój edukacji w dziedzinie geodezji i kartografii.


W pierwszej sesji swoje wystąpienia wygłosił Pan Waldemar Izdebski, który przybliżył aktualny stan podejmowanych przez niego badań poprawności ewidencji gruntów prowadzonej w powiatach oraz podsumował jak przez ostatni rok przebiegała realizacja zgłaszanych błędów. 

Następnie prezes Geo-System Zbigniew Malinowski wspólnie z Panem Waldemarem Izdebskim przeanalizowali otrzymane ostatnimi dniami błędy dotyczące usług ewidencji gruntów, które do powiatów przekazał Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Na koniec sesji referatowej Pan Michał Kursa przybliżył jak cenne są dane przestrzenne gromadzone przez różne instytucje i jak można je wykorzystywać na przykładzie usługi automatycznych raportów dla działek.


Trzeciego dnia zaprezentowano najnowsze funkcjonalności i narzędzia w portalach dostępne dla wszystkich użytkowników w technologii e-mapa.net. Następnie przybliżono aktualny stan płatności elektronicznych, a na zakończenie poruszono temat podpisów kwalifikowanych oraz pieczęci kwalifikowanych przy podpisywaniu dokumentów.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.