czwartek, 15 czerwca 2023

Panel porównawczy w serwisach mapowych w technologii e-mapa.net

Na ostatniej konferencji "Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGIK" miało premierę nowe narzędzie "panel porównawczy" - jest ono już dostępne w każdym portalu e-mapa.

Nowa funkcja pozwala na porównanie dwóch lub więcej warstw za pomocą suwaka na ekranie mapy. W menu dla każdej warstwy WMS i WMTS znajduje się nowa pozycja "Panel porównawczy".

Jej włączenie powoduje, że obraz tej warstwy jest dzielony na dwie części:

  • lewą - w której treść danej warstwy jest widoczna,
  • prawą - w której treść danej warstwy jest niewidoczna,

a linią rozdzielającą poszczególne części możemy dowolne sterować, jak przedstawiono to na poniższym rysunku.

Analogicznych ustawień możemy dokonać jednocześnie dla dowolnej liczby warstw, uzyskując wiele linii podziałowych.

Panele porównawcze możemy dla dowolnej warstwy w każdej chwili wyłączyć, a dodatkowo można także łączyć panele porównawcze wielu warstw w jeden.

Jednocześnie z wprowadzeniem Panelu porównawczego we wszystkich portalach wprowadzono ortofotomapę historyczną, z możliwością wyboru daty na jaką ortofotomapa jest prezentowana, co wraz z Panelem porównawczym daje wygodne narzędzie do detekcji zmian.