środa, 30 marca 2011

Łatwy zapis wykazu punktów w formacie CSV

Wiele aplikacji, które służą do współpracy z instrumentami geodezyjnymi, głównie odbiornikami GNSS i Total Station, posiada opcje importu współrzędnych punktów w formacie Nr,X,Y,H lub Nr,X,Y. Od wersji GEO-MAP 9.96 wprowadzono dwa standardowe formularze zapisy współrzędnych o nazwach Comma_XY.for oraz Comma_XYH.for. Formularze te pozwalają na zapis współrzędnych w formacie CSV - rozdzielanym przecinkami.
Najpierw należy zaznaczyć wybrane obiekty do bloku. Mogą to być zarówno obiekty punktowe jak liniowe czy powierzchniowe (w tym przypadku do zestawienia wejdą wszystkie punkty obiektu).
Następnie z menu głównego wybieramy pozycję Blok > Zapis bloku > w formularzu GEO-MAP.
W oknie dialogowym wybieramy pozycję Plik formularza (w naszym przypadku Comma_XY.for) oraz wybieramy, gdzie zapisać plik wykazu. Na końcu naciskamy przycisk OK.
W wyniku otrzymujemy wykaz współrzędnych w formacie CSV.
Pliki formularzy działają także w starszych wersjach systemu GEO-MAP. Można je pobrać klikając w następujące linki: Comma_XY.for oraz Comma_XYH.for. Po pobraniu należy je umieścić w katalogu GMW\Forms\.

poniedziałek, 28 marca 2011

GEO-MAP 9.96

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.96.
 • wprowadzono automatyczne pobieranie adresów serwisów WMS z bazy danych prowadzonej na stronie www.geo-system.com.pl,
 • w rozliczeniu użytków wprowadzono możliwość generowania pliku zgodnego z formatem obowiązującym w programie EWMAPA,
 • wprowadzono ustalanie numeru ewidencyjnego budynku również dla oznaczonego bloku.
  Dział "Download"

  środa, 23 marca 2011

  Uruchomienie iMPA w mieście i gminie Konstancin-Jeziorna

  W dniu dzisiejszym uruchomiono serwis "Internetowy Manager Punktów Adresowych" dla miasta i gminy Konstancin-Jeziorna (powiat piaseczyński) służący do nowoczesnego prowadzenia rejestru miejscowości, ulic i adresów w postaci elektronicznej. Jest to już trzecie wdrożenie w powiecie piaseczyńskim, po mieście i gminie Piaseczno oraz gminie Lesznowola.
  Informacje o aktualnej numeracji porządkowej trafiają również do Starostwa Powiatowego tworząc warstwę Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu.
  Portal adresowy dla obywateli dostępny jest pod adresem www.konstancinjeziorna.punktyadresowe.pl.
  Więcej informacji o systemie i wdrożeniach dostępnych jest na stronie: www.punktyadresowe.pl.

  środa, 16 marca 2011

  Geo-Osnowa eksportuje dane w formacie GPX

  W aplikacji Geo-Osnowa 6.66 wprowadziliśmy opcję eksportu w formacie GPX (GPS eXchange Format), który umożliwia przekazywanie do urządzeń mobilnych wyposażonych w GPS.
  Fragment wygenerowanego pliku GPX
  Dane eksportowane w tym formacie mogą być wczytane do wielu innych aplikacji np. MapGuide czy QuantumGIS.

  poniedziałek, 14 marca 2011

  GEO-MAP 9.95

  Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.95.
  • w eksporcie SWDE oraz SWDE/SWING przy wszystkich obiektach ewidencyjnych wprowadzono eksport atrybutu G5RKRG, czyli powiązania  z dokumentami (domyślnie wyłączone),
  • w poleceniach GPR AddFileInExt oraz AddToReferennceInExt wprowadzono dodatkowe parametry: xmin, ymin, xmax, ymax,
  • w menu pomocy dodano link do programu TeamViewer (pomoc zdalna).
   Dział "Download"

   czwartek, 10 marca 2011

   Uruchomienie iMPA w gminie Jabłonna

   W dniu dzisiejszym uruchomiono serwis "Internetowy Manager Punktów Adresowych" dla gminy Jabłonna (powiat legionowski) służący do nowoczesnego prowadzenia rejestru miejscowości, ulic i adresów w postaci elektronicznej. Informacje o aktualnej numeracji porządkowej trafiają również do Starostwa Powiatowego tworząc warstwę Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu.
   Portal adresowy dla obywateli dostępny jest pod adresem jablonna.punktyadresowe.pl
   Więcej informacji o systemie i wdrożeniach dostępnych jest na stronie: www.punktyadresowe.pl

   piątek, 4 marca 2011

   iMPA generuje dane dla GBDOT

   Urzędowe rejestry numeracji adresowej prowadzone w oprogramowaniu iMPA uzyskały nową funkcjonalność. Administratorzy tych rejestrów otrzymali możliwość generowania plików z aktualnych stanem bazy zasilających Georeferencyjną Bazę Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT), która jest projektem realizowanym przez GUGiK. Dzięki takiemu rozwiązaniu baza GBDOT może otrzymywać aktualne informacje o zmianach w numeracji adresowej i przebiegu ulic bezpośrednio z gminnej ewidencji adresów. Wygenerowane pliki w formacie Shapefile powstają na podstawie aktualnego stanu rejestru i obejmują warstwy punktów adresowych i osi ulic oraz słowniki nazw ulic i miejscowości zgodnie ze specyfikacją bazy GBDOT. Więcej informacji o wdrożeniach znajduje się na stronie www.punktyadresowe.pl.

   środa, 2 marca 2011

   Kontrola poprawności przylegania obiektów

   W GEO-MAP istnieje możliwość wykonania kontroli poprawności przylegania obiektów. Polega ona na sprawdzeniu wzajemnego położenia obiektów oraz odległości między nimi. W rzeczywistości bardzo rzadko zdarza się, aby budynki były oddalone o siebie o kilka (kilkadziesiąt) centymetrów, ale podczas tworzenia obiektów na podstawie pomiarów łatwo można to przeoczyć. Kontrola pozwala na wykrycie tych błędów.
   Mamy za zadanie skontrolować wzajemne położenie budynków ognioodpornych. W tym celu po wczytaniu odpowiedniego pliku z danymi wybieramy z menu głównego Plik > Kontrola > poprawności przylegania obiektów.
   W oknie dialogowym wpisujemy kody obiektów (w przypadku więcej niż jednego kodu rozdzielamy je przecinkami, np.: 5310,5320). Dopuszczalna tolerancja to maksymalna odległość między obiektami (wyrażona w metrach), które zostaną zakwalifikowane jako "błędne". Obiekty, które idealnie do siebie przylegają nie zostaną sklasyfikowane jako "błędy".
   Po naciśnięciu przycisku OK dostaniemy informację o ilości obiektów, które należy poprawić. Zostaną one także dodane automatycznie do bloku.
   Krótkie omówienie znalezionych błędów
   W obiekcie żółtym brak punktu, który powinien być
   na postawiony w punkcie załamania obiektu fioletowego.
   Obiekt żółty nachodzi na obiekt fioletowy.
   Obiekt żółty jest oddalony w odległości mniejszej
   niż Dopuszczalna tolerancja od obiektu fioletowego.