poniedziałek, 19 maja 2008

GEO-MAP 9.31

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.31. Najważniejsze ze zmian w oprogramowaniu dotyczą modułu ODGiK:
  • ODGIK: wprowadzono nowe możliwości w zestawieniu osnowy wydawanej dla wykonawców przez wprowadzenie dwóch układów wysokości,
  • ODGIK: wprowadzono możliwość generowania punktów osnowy w PDF przy automatycznym przetwarzaniu zgłoszonej pracy. Plik zapisywany jest do katalogu "Opisy",
  • wprowadzono możliwość stosowania kolorów linii i wypełniania do wydruku obiektów z digitalizacji i wektoryzacji.

Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

Dział "Download"

czwartek, 15 maja 2008

Statystyki ePODGiK - maj 2008

Liczba prac zgłoszonych internetowo z wykorzystaniem serwisu iGeoMap przekroczyła 2000. Dynamikę wzrostu zgłaszanych tą drogą prac (od chwili uruchomienia funkcjonalności w serwisie do 15.05.2008r.) przedstawiono na poniższym schemacie.

W ostatnich 2 miesiącach liczba zgłoszonych prac uległa podwojeniu. Niewątpliwą przyczynę takiego stanu rzeczy było włączenie do serwisu dwóch nowych Ośrodków Dokumentacji, wzrost liczby firm zgłaszających prace, wprowadzenie dodatkowych funkcjonalności w serwisie oraz poszerzenie zakresu wydawanych danych. Obecnie w całym serwisie zarejestrowanych jest ponad 200 firm, a dominującą rolę w wykorzystaniu tej formy zgłoszeń ma PODGiK w Mińsku Mazowieckim co przedstawiono na poniższym schemacie.