piątek, 30 stycznia 2015

Deklaracje z Konferencji w Jachrance przekazane do MAiC

W dniu 30 stycznia 2015 podpisane wnioski z Konferencji z Jachranki zostały przekazane do Ministra Administracji i Cyfryzacji - Pana Andrzeja Halickiego (Treść pisma).

poniedziałek, 26 stycznia 2015

Bezpłatne seminarium iMPA w Turznie

Zapraszamy na bezpłatne seminarium dotyczące wykorzystania aplikacji iMPA do prowadzenia gminnej bazy adresowej.

Seminarium kierowane jest zarówno do obecnych użytkowników systemu iMPA, jak też do pracowników miast i gmin, którzy dotychczas korzystają z innych metod prowadzenia rejestru adresowego. Dotychczasowe 4 spotkania zorganizowane w Olsztynie, Warszawie, Sandomierzu i Sycowie cieszyły się dużym zainteresowaniem gromadząc ponad 400 uczestników.

Seminarium odbędzie się w Turznie (woj. kujawsko-pomorskie gm. Łysomice) dnia 9 lutego 2015r. w Hotelu Pałac Romantyczny, ul. Toruńska 1 w godzinach 10:00-15:00. Udział w seminarium jest bezpłatny, a jedynym warunkiem uczestnictwa w nim jest rejestracja na stronie punktyadresowe.pl/index.php?strona=szkolenia gdzie znajduje się również szczegółowy program seminarium.

poniedziałek, 12 stycznia 2015

GEO-MAP 10.16

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.16.
  • przy imporcie działek w formacie EDZ (Ewmapy) dodano możliwość automatycznego importu pliku ACS, warunkiem jest, aby istniał plik w tym samym katalogu i miał taką samą nazwę,
  • w bibliotece znaków umownych dodano obiekt (1700 i 5700 budowla techniczna sieci), wyróżniono budowle techniczne zapisane w pliku TypyUrzadzenTechnicznychSieci.mnu, obiekty opisują się tekstami przypisanymi w wymienionym pliku.
Dział "Download"

czwartek, 8 stycznia 2015

Ankieta GUGIK - dotyczy pisma GGK z dnia 19.12.2014r.

W związku ze skierowaniem przez Głównego Geodetę Kraju pisma do gmin z dnia 19 grudnia 2014r i wymienioną w nim Ankietą informujemy, że w tej  sprawie przygotowaliśmy dla Państwa pomoc w uzupełnieniu odpowiedzi na pytania  - opracowanie znajdą Państwo po zalogowaniu do systemu iMPA w zakładce "O systemie" pod pozycją "ANKIETA GUGIK 2015".

Samo pismo przyjmujemy z dużym zadowoleniem. Szkoda tylko, że aktualizacja PRG rozpoczyna się dopiero po 20 miesiącach od ustaleń technicznych dokonanych z dostawcami oprogramowania i po wielu naszych indywidualnych interwencjach, z których ostatnia była kierowana również do Ministra Administracji i Cyfryzacji (link do pisma).

przypominamy więc, że jeśli gmina przesłała nam upoważnienie do zasilania PRG to nie jest konieczne żadne dodatkowe działanie. Natomiast jeśli jeszcze nie wysłaliście nam Państwo takiego upoważnienia, to prosimy je pobrać z naszej strony (link do pobrania) i po wypełnieniu zeskanować i wysłać na nasz adres: serwis@punktyadresowe.pl. Na podstawie uzyskanego upoważnienia uruchomimy stosowne procedury do zasilania PRG.


środa, 7 stycznia 2015

GEO-MAP 10.15

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.15.
  • w pozycji Import > Obiekty dodano import z pliku obiektów EWMAPY, dostępna jest konfiguracja konwersji z EwMapaBDOT500 oraz EwMapaGESUT.
Dział "Download"

poniedziałek, 5 stycznia 2015

GEO-MAP 10.14

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.14.
  • w bibliotece znaków umownych dodano obiekty:
    • 5354 - zbiornik techniczny, w którego atrybucie A1 przechowywana jest informacja o typie zbiornika,
    • 5630, 4630 - budowla hydrotechniczna, w których w atrybucie A1 przechowywana jest informacja o typie budowli,
  • w bibliotece GEO-MAP.lay wprowadzono nową warstwę "Budowle hydrotechniczne" grupującej budowle typu: jaz, śluza, itp.
Dział "Download"

piątek, 2 stycznia 2015

GEO-MAP 10.13

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.13.
  • w opcjach edycji wprowadzono pozycję "Widoczność oznaczenia góry i dołu skarpy", której włączenie skutkuje rysowaniem niebieskiego kwadratu w punkcie oznaczonym jako początek góry (ustawiany Ctrl+1) oraz czerwonego kwadratu w punkcie oznaczonym jako koniec góry (Ctrl+2). Dla GEO-MAP jest to wystarczające, ale jeśli chcemy później poprawnie eksportować skarpy np. do Geo-Info formatem TANGO, to należy jeszcze poustawiać początek dołu (Ctrl+3) i koniec dołu (Ctrl+4), co jest wtedy uwidaczniane odpowiednio niebieską i czerwoną kropką. Warto pamiętać, że w niektórych sytuacjach początek dołu może znajdować się w końcu góry, co będzie skutkowało nałożeniem się kropki na kwadrat.
Dział "Download"