piątek, 8 lipca 2016

Dodatkowy sposób zgłaszanie prac geodezyjnych w technologii iGeoMap/ePODGiK

Od dnia 7.07.2016 r. we wszystkich powiatach korzystających z technologii iGeoMap/ePODGiK (z wyjątkiem powiatu warszawskiego zachodniego) uruchomiono zgłaszanie prac geodezyjnych i dostęp do danych powiatowego zasobu geodezyjnego w powiatowych portalach mapowych (np. minski.e-mapa.net, pruszkowski.e-mapa.net, wejherowski.e-mapa.net, itd.)
Korzystanie z tej technologii nie wymaga już Javy, co eliminuje konieczność instalacji dodatkowych elementów oprogramowania. Dodatkowo w portalu powiatowym mogą być zgłaszane prace ze wszystkich gmin powiatu. Inną nowością w technologii jest możliwość zamawiania zeskanowanych lub elektronicznych operatów już w momencie zgłoszenia pracy geodezyjnej, co w przypadku małych prac pozwala wykorzystać dopełnienie do minimalnej kwoty 30 zł zamówionymi operatami. Oczywiście temat operatów dotyczy lokalizacji, które operaty udostępniają. Krótki opis nowego zgłaszania prac znajdą Państwo w niniejszym dokumencie.

Reakcja na raporty CODGiK w sprawie baz adresowych

W nawiązaniu do wiadomości przekazywanych przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (podlegający Głównemu Geodecie Kraju) zawierających nieprawdziwe informacje o rzekomych błędach w Państwa bazach adresowych, Prezes Zarządu Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski skierował wczoraj pismo do Głównego Geodety Kraju, które przedstawiamy w załączeniu.
Wszystkie ewentualne niejasności związane z zasilaniem PRG od samego początku należało wyjaśniać z naszą firmą (bo to my na podstawie udzielonych upoważnień jesteśmy odpowiedzialni za zasilanie PRG danymi z gmin) zamiast wprowadzać w zakłopotanie niczemu niewinnych pracowników gmin. Chyba, że cała akcja wykorzystująca nieprawdziwe informacje jest próbą dyskredytowania firmy Geo-System w oczach pracowników gmin? Ze swej strony zapewniamy, że Państwa bazy adresowe są poprawne i proces zasilania PRG realizowany jest systematycznie i bezproblemowo. Ewentualne problemy wynikają z zawartości rejestru PRG, na co nie mamy wpływu, bo rejestr prowadzi CODGiK, który na skutek swoich interpretacji dotyczących zawartości danych zasilających mógł doprowadzić do powstania błędów. Ewentualne błędy mogą być jedynie w rejestrze PRG prowadzonym przez CODGiK, natomiast Państwa bazy adresowe są poprawne, Sprawy będziemy jeszcze szczegółowo wyjaśniać i informować Państwa o wynikach. Na obecnym etapie nie musicie Państwo podejmować żadnych działań oraz odpowiadać na wiadomości uzyskane z CODGIK.