Pokazywanie postów oznaczonych etykietą geoportal. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą geoportal. Pokaż wszystkie posty

czwartek, 17 października 2019

Dokładny Numeryczny Model Terenu w portalach mapowych e-mapa.net

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w dniu 15 października 2019r. uruchomił usługę WMS prezentującą cieniowany numeryczny model terenu (NMT) opracowany w siatce 1m x 1m. W związku z powyższym informujemy, że usługa ta została już podłączona do wszystkich portali w technologii e-mapa.net oraz w Geoportalu Otwartych Danych Przestrzennych polska.e-mapa.net.

W celu aktywowania warstwy należy z "drzewka warstw" wybrać warstwę "Geoportal" a następnie włączyć do widoku warstwę "Cieniowanie".


Nowe opracowanie Numerycznego Modelu Terenu (NMT) posiada znacznie wyższą rozdzielczość od poprzednich co pozwala na wykorzystanie go do różnych analiz czy opracowań.

Przykładem takiego wykorzystania może być zestawienie obrazujące wpływ ukształtowania terenu na jego przeznaczenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W tym celu z "drzewka warstw" należy włączyć do widoku dodatkowo warstwę "Plany Zagospodarowania Przestrzennego". Kolejną możliwością jest zestawienie NMT z danymi z zakresu zagrożenia powodziowego. W tym celu należy dodatkowo uruchomić warstwę "Wody Polskie" i kolejno "Zagrożenie powodziowe".

wtorek, 21 listopada 2017

Długo trwało, ale już jest: informacja na temat wynagrodzeń kierowników sztandarowych projektów GUGiK

W nawiązaniu do skierowanych rok temu trzech zapytań w trybie dostępu do informacji publicznej:
informujemy, że w dniu dzisiejszym dotarły do nas oficjalne odpowiedzi w tej sprawie. Zgodnie z udzieloną odpowiedzą:
  • kierownik projektu Geoportal2 otrzymał w okresie 2009-2015 łączne wynagrodzenie w wysokości 760.585,90 zł brutto,
  • kierownik projektu Tetyt 2 i 3 otrzymał w okresie 2009-2015 łączne wynagrodzenie w wysokości 195.853,71 zł brutto,
  • natomiast w przypadku projektu K-GESUT, ponieważ projekt jeszcze trwa, podano jedynie wysokość wynagrodzenia miesięcznego wynoszącą 6.934,14 zł brutto.

Poniżej załączamy oficjalne pisma w tej sprawie:

wtorek, 5 września 2017

Serwis polska.e-mapa.net z nowymi usługami

Uruchomiony przez firmę Geo-System Sp. z o.o. na początku roku 2017 Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych dostępny pod adresem http://polska.e-mapa.net z miesiąca na miesiąc cieszy się coraz większą popularnością.
Serwis opracowany w technologii e-mapa integruje wiele dostępnych usług sieciowych i daje użytkownikom przyjazne narzędzie do ich wykorzystania.W pewnych tematach znajdziemy w portalu e-mapa.net o wiele więcej informacji i funkcjonalności niż w rządowym geoportalu. Są tu m.in. zintegrowane usługi:
  1. KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntów - obejmującą dane ewidencji i budynków z ponad 200 powiatów prowadzących ewidencję w różnych systemach informatycznych,
  2. KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu - obejmującą dane o uzbrojeniu terenu z ponad 40 powiatów prowadzących uzbrojenie w różnych systemach informatycznych. Usługa była szerzej opisywana w lipcowym numerze miesięcznika GEODETA,
  3. KrajowaIntegracjaMiejscowychPlanowZagospodarowaniaPrzestrzennego – obejmująca miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w postaci wektorowej z ponad 120 gmin oraz w postaci rastrowej z ponad 700 gmin,
Od 1 września 2017 udostępniono nową usługę integrująca dane o transakcjach z rejestru cen i wartości nieruchomości – "Ceny nieruchomości" dostępną pod adresem: http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaCenNieruchomosci. Usługa na razie obejmuje jedynie dwa powiaty – miński i pruszkowski, ale za to posiada funkcjonalność zakupu informacji o wybranych przestrzennie transakcjach w poszczególnych powiatach z wykorzystaniem płatności elektronicznych.

wtorek, 29 sierpnia 2017

GUGiK nie jest zainteresowany zintegrowanymi usługami przygotowanymi przez firmy komercyjne

Jak informuje Główny Geodeta Kraju Pani  Grażyna Kierznowska w piśmie GI‑MZUT.5302.5.2017.MT z 25 sierpnia 2017r. skierowanym do Prezesa Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemara Izdebskiego, Główny Urząd Geodezji i Kartografii nie jest zainteresowany wykorzystaniem zbiorczych usług WMS przygotowanych przez firmy komercyjne.
Wszystkie usługi zbiorcze są dostępne w serwisie polska.e-mapa.net.
Wprawdzie w wywiadzie udzielonym miesięcznikowi GEODETA (sierpień 2017r.) Pani Grażyna Kierznowska na postawione pytanie:

"Czy mimo zrozumiałego poparcia dla tych centralnych baz i projektów, które są realizowane przez GUGiK, byłaby pani skłonna równolegle wspierać inicjatywy dotyczące wykorzystania usług sieciowych i tych danych, które już są dostępne w powiatach? Choćby dlatego, że w porównaniu z budową centralnych baz odbywa się to szybko i prawie bezkosztowo. Polecam artykuł na ten temat w lipcowym GEODECIE."

"Czytałam i wiem, o czym rozmawiamy. Pracownicy GUGiK-u kompetentni w zakresie IT analizują rozwiązania opisane w przytoczonym artykule. Jeśli będzie to możliwe i uzasadnione, na pewno rozwiązanie takie zostanie zaakceptowane."

Najwyraźniej nie było pozytywnej rekomendacji pracowników "kompetentnych w zakresie IT", bo w cytowanym piśmie zawierającym 5 stron tekstu pochwalnego dla projektu K-GESUT odnośnie proponowanych usług jest jedynie jedno zdanie odnoszące się do usług zbiorczych, że "bez wątpienia jest to cenna inicjatywa lecz jej udostępnienie w krajowym geoportalu wymaga przeprowadzenia dodatkowych prac i spełnienia kilku wymagań formalnych". Jednocześnie w piśmie aż 11 razy występuje stwierdzenie dotyczące, planowanych w przyszłości funkcjonalności, które mamy otrzymać od GUGiK. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że tym razem obietnice zostaną spełnione, bo dotychczasowe projekty mimo wysokich kosztów nie przynosiły zamierzonych efektów.

Póki co trzy usługi zbiorcze:
  1. KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntów - obejmującą dane ewidencji i budynków z ponad 200 powiatów prowadzących ewidencję w różnych systemach informatycznych. 
  2. KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu - obejmującą dane o uzbrojeniu terenu z ponad 40 powiatów prowadzących uzbrojenie w różnych systemach informatycznych. Usługa była szerzej opisywana w lipcowym numerze miesięcznika GEODETA
  3. KrajowaIntegracjaMiejscowychPlanowZagospodarowaniaPrzestrzennego – obejmująca miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w postaci wektorowej z ponad 120 gmin. 
cieszą się dużym zainteresowaniem użytkowników i będą w dalszym ciągu rozwijane.

Zaprezentowane podejście do usług zbiorczych jest co najmniej niezrozumiałe, bo inna usługa zbiorcza obejmująca dane adresowe (http://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/wms-impa), została włączona do serwisu geoportal.gov.pl w dniu 6 sierpnia 2012r. i do dzisiaj jest jego cennym uzupełnieniem.

poniedziałek, 14 sierpnia 2017

Nowa usługa integrująca zbiory danych zagospodarowania przestrzennego

W dniu 14.08.2017r. firma Geo-System Sp. z o.o. uruchomiła kolejną zintegrowaną usługę WMS. Tym razem integracja obejmuje publikację zbiorów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej, wdrożonych w oprogramowaniu iGeoPlan. Obecnie jest to 121 jednostek, w tym trzy dzielnice m.st. Warszawy: Białołęka, Bielany oraz Targówek.
Usługa KrajowaIntegracjaMiejscowychPlanowZagospodarowaniaPrzestrzennego została włączona do portalu otwartych danych przestrzennych http://polska.e-mapa.net i stanowi dopełnienie do usług KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow oraz KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu. Na portalu dostępna jest również warstwa integrująca decyzje lokalizacyjne.


Zgodnie z polityką firmy Geo-System Sp. z o.o., również ta usługa jest ogólnodostępna bez ograniczeń i każdy użytkownik Internetu może z niej skorzystać, a adres usługi przeglądania WMS podajemy poniżej: 

piątek, 4 sierpnia 2017

Wykorzystanie usług integrujących w pierwszym miesiącu funkcjonowania

Uruchomione przez Geo-System Sp. z o.o. usługi WMS Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów skupiająca usługi z 207 powiatów oraz Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu skupiająca usługi z 41 powiatów odnotowały w okresie ostatniego miesiąca znaczne wykorzystanie.
Liczba wywołań usługi KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow w tym okresie przekroczyła ponad 360.000 zapytań, natomiast liczba wywołań usługi KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu to ponad 50.000 zapytań.
Do usługi GESUT od 1 sierpnia została włączona również usługa publikująca dane z powiatu pruszkowskiego. Kolejne usługi powiatowe będą włączane do integracji w miarę ich uruchamiania. Na mapie oznaczono jednostki włączone dotychczas do usług.


Usługi WMS dostępne są publicznie pod adresami:
1. EGiB: http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow
2. GESUT: http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu

Jak wskazała GGK Grażyna Kierznowska w sierpniowym wywiadzie dla miesięcznika GEODETA również GUGiK jest zainteresowany funkcjonowaniem takich usług:
"Pracownicy GUGiK-u kompetentni w zakresie IT analizują rozwiązania opisane w przytoczonym artykule (tj. Geodeta 7/2017 "Uzbrojenie pod jednym adresem, czyli zbiorcza usługa WMS do przeglądania danych o uzbrojeniu terenu"). Jeśli będzie to możliwe i uzasadnione, na pewno rozwiązanie takie zostanie zaakceptowane."

Pozostaje więc liczyć, że będzie to możliwe, bo uzasadnione jest bez wątpienia.

czwartek, 13 lipca 2017

Zintegrowane usługi WMS z uzbrojeniem terenu oraz ewidencją gruntów i budynków

Od początku lipca 2017 roku firma Geo-System Sp. z o.o. udostępniła dwie zbiorcze usługi WMS dotyczące uzbrojenia terenu (Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu) oraz ewidencji gruntów i budynków (Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów). Usługi integrują pod jednym adresem URL przedmiotowe dane na podstawie usług WMS wystawionych przez powiaty. Adresy zbiorczych usług WMS to:
Usługa integrująca uzbrojenie terenu była szczegółowo opisywana w lipcowym wydaniu Miesięcznika Geoinformacyjnego GEODETA.
Poniżej zaprezentowano poglądowe mapy, z powiatami których dane są aktualnie dostępne w ramach ww. usług, przy czym liczba powiatów cały czas się zwiększa.


Aktualny stan powiatów i statystyki wykorzystania usług, można zobaczyć na stronach internetowych odpowiadających adresom usług tj.:
Połączenie przedstawionych usług, na obszarach gdzie są dostępne, znacznie poszerza zakres dostępnych danych przestrzennych. Poniżej przykład łącznej prezentacji danych z opisanych usług pochodzący z serwisie http://polska.e-mapa.net, w którym usługi te są domyślnie podłączone.


czwartek, 9 sierpnia 2012

300 iMPA w Polsce

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (9 sierpnia 2012r.) serwis dla gminy Stepnica jest 300 wdrożeniem serwisu iMPA.
Jest to jednocześnie 50 wdrożenie serwisu w województwie zachodniopomorskim. Tym samym niemal połowa gmin w tym województwie wykorzystuje już system eGmina z modułem iMPA.
Miło nam jest również poinformować, że w wyniku współpracy z GUGiK od 6 sierpnia 2012r. adresy z iMPA są już widoczne w serwisie geoportal.gov.pl. Usługa jest dostępna w poprzez wywołanie narzędzia Dodaj WMS/WMTS, a następnie wybranie z zakładki Serwisy predefiniowane pozycji Internetowy manager punktów adresowych zawartej w sekcji Serwisy inne.
Jednocześnie Od początku roku wykonano już 150 wdrożeń systemu eGmina z modułem iMPA. To tyle ile w sumie w trzech poprzednich latach (2009 – 13, 2010 – 30, 2011 – 97). Zależność przedstawia wykres:
Każda z gmin wraz z wdrożonym oprogramowaniem otrzymuje portal mapowy w technologii e-Gmina, w którym oprócz numeracji adresowej mogą być publikowane również inne zasoby mapowe gminy. Jednocześnie numeracja adresowa w postaci usług sieciowych podłączana jest do odpowiednich portali powiatowych.

poniedziałek, 15 grudnia 2008

Powiatowe serwisy WMS w Geoportalu

Od 12 grudnia powiatowe serwisy WMS uruchomione przez Geo-System Sp. z o.o. są włączone do państowego Geoportalu. Aby uzyskac dostęp do tych danych nalezy wybrać z górnego panelu ikonkę "zdefiniowane źródła danych" i z listy wybrać odpowiedni adres powiatowy.


Więcej informacji na temat nowości w Geoportalu na stronie geoforum.pl

poniedziałek, 10 listopada 2008

GEO-MAP 9.42

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.42.
  • wprowadzono możliwość korzystania z ortofotomapy dostępnej poprzez serwis WMS ze strony www.geoportal.gov.pl,

Dział "Download"

piątek, 7 listopada 2008

Ortofotomapa z Geoportalu w Geo-Map

W związku z uruchomieniem serwisu Geoportal.gov.pl informujemy Państwa, że istnieje możliwość wykorzystania dostępnej tam ortofotomapy również w aplikacji Geo-Map.

Informowaliśmy już, że Geo-Map od wersji 9.32 może być klientem WMS. Aby wykorzystać ogólnodostępną ortofotomapę należy pobrać paczkę z plikiem konfiguracyjnym WMS.cfg i umieścić go w katalogu UserSettings w instalacji programu. Specjalnie dla Państwa w paczce znajduje się również mapa powiatów Polski w układzie 1992. W przypadku braku posiadania konkretnych danych będą mogli Państwo oglądać prezentację ortofotomapy na tle powiatów.


Ze względu na kompatybilność sugerujemy również aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji 9.42 wymaganej do prawidłowego oglądania orptofotmapy.