piątek, 28 czerwca 2013

560 serwisów iMPA

W dniu dzisiejszym (28 czerwca 2013r.) uruchomiono serwisy iMPA dla Miasta Czarna Woda (http://mczarnawoda.e-mapa.net) oraz gminy Studzienice (http://studzienice.e-mapa.net). Dopełniło to liczbę wdrożeń do 560. Liczba wdrożeń w województwie pomorskim osiągnęła wskaźnik 52% wszystkich gmin województwa.
System iMPA zdobywa sobie pochlebne opinie użytkowników, zarówno wprowadzających jak i przeglądających dane. Charakteryzuje się prostotą obsługi i szybkością działania w porównaniu z innymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Dzięki elastycznym rozwiązaniom informatycznym system iMPA wspomaga w wielu gminach gospodarkę odpadami – zwłaszcza w kontekście wchodzącej niedługo w życie ustawy. Pozwala na współpracę z wieloma aplikacjami służącymi do zarządzania wywozem śmieci i odpadów, dzięki czemu gminy mogą sprawnie i ekonomicznie zarządzać swoją gminą.
Aktualny udział wdrożeń systemu iMPA w województwach przedstawiono na wykresie.

środa, 26 czerwca 2013

II list otwarty do Głównego Geodety Kraju

Dnia 26.06.2013r. Prezes firmy GEO-SYSTEM dr inż. Waldemar Izdebski wystosował kolejny list otwarty do Głównego Geodety Kraju. Tym razem list dotyczy sposobu stanowienia prawa. Opublikowany list jest odpowiedzią Prezesa na pismo Głównego Geodety Kraju ustosunkowujące się do artykułu Waldemara Izdebskiego „Analiza rozporządzenia bazy danych ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej” opublikowanego w czerwcowym numerze Magazynu Geodeta, a przekazanego wcześniej (21.05.2013r.) do wiadomości GUGiK z odpowiednim pismem przewodnim.

piątek, 21 czerwca 2013

iMPA w Mszczonowie!

W dniu wczorajszym (20 czerwca 2013r.) uruchomiono serwis iMPA dla Miasta i Gminy Mszczonów (http://mszczonow.e-mapa.net). Jest to już 550 wdrożenie serwisu w Polsce, a tym samym kolejny powiat (żyrardowski) na Mazowszu posiada w pełni numeryczne, zbudowane w gminach bazy numeracji adresowej.
System iMPA zdobywa sobie pochlebne opinie użytkowników, zarówno wprowadzających jak i przeglądających dane. Charakteryzuje się prostotą obsługi i szybkością działania w porównaniu z innymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Dzięki elastycznym rozwiązaniom informatycznym system iMPA wspomaga w wielu gminach gospodarkę odpadami – zwłaszcza w kontekście wchodzącej niedługo w życie ustawy. Pozwala na współpracę z wieloma aplikacjami służącymi do zarządzania wywozem śmieci i odpadów, dzięki czemu gminy mogą sprawnie i ekonomicznie zarządzać swoją gminą.
Aktualny udział wdrożeń systemu iMPA w województwach przedstawiono na wykresie.

wtorek, 18 czerwca 2013

Zmiany w wyborze działek przy zgłaszaniu pracy przez iGeoMap

W nowej wersji apletu iGeoMap zostały wprowadzone zmiany przy wyborze działek do zgłaszanej pracy geodezyjnej. Najpierw należy wybrać Działkę główną do zgłoszenia - podajemy obręb i numer działki, a następnie ewentualnie pozostałe działki dostępne, klikając w przycisk "Wykaz działek..." w pozycji Działki dodatkowe. Wybór działek dodatkowych jest opcjonalny.
Przypominamy, iż wybrane działki zostaną wydrukowane na zgłoszeniu pracy geodezyjnej oraz w zależności od asortymentu będą dla nich wydane wypisy z części opisowej gruntów i budynków. 

poniedziałek, 17 czerwca 2013

List otwarty do Głównego Geodety Kraju

W dniu 17.06.2013r. Prezes Zarządu firmy Geo-system Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował list otwarty do Głównego Geodety Kraju Kazimierza Bujakowskiego w kontekście przetargów ogłoszonych przez GUGiK w dniach 6 i 14 czerwca 2013r., a związanych z ewidencją miejscowości ulic i adresów (EMUiA).

środa, 12 czerwca 2013

iMPA od dziś funkcjonuje w mieście Głogów

W dniu dzisiejszym (12 czerwca 2013r.) uruchomiono serwis iMPA dla miasta Głogów (http://mglogow.e-mapa.net). Jest to już 540 wdrożenie serwisu w Polsce, a tym samym dopełnienie powiatu głogowskiego. System iMPA został uruchomiony już w 25 gminach województwa dolnośląskiego, co świadczy o niesłabnącym zainteresowaniu prowadzeniem rejestru EMUiA w sposób szybki, łatwy i przyjazny dla użytkowników.
Liczbowy oraz procentowy udział wdrożeń systemu eGmina z modułem iMPA w poszczególnych województwach przedstawiono na wykresie.

wtorek, 4 czerwca 2013

System iMPA już 530 samorządach!

W dniu dzisiejszym (4 czerwca 2013r.) uruchomiono serwis iMPA dla miasta Lębork (http://mlebork.e-mapa.net/). W ten sposób wszystkie gminy w powiecie lęborskim korzystają z innowacyjnej aplikacji iMPA. Jednocześnie uruchomiony w dniu 3.06.2013r. serwis dla gminy Damnica (http://damnica.e-mapa.net/) jest ostatnim wdrożeniem w powiecie słupskim. Tym samym dwa kolejne powiaty pomorskie posiadają jednolitą i spójną technologię prowadzenia numeracji adresowej we wszystkich gminach. Liczba wdrożeń w skali całego kraju na chwilę obecną wynosi 530. System iMPA został uruchomiony już w połowie gmin w województwie pomorskim, co świadczy o niesłabnącym zainteresowaniu prowadzeniem rejestru EMUiA w sposób szybki, łatwy i przyjazny dla użytkowników.
Dane o zmianach w numeracji adresowej trafiają automatycznie do Urzędu Statystycznego oraz innych wskazanych instytucji. Publiczny serwis mapowy może dodatkowo udostępniać informacje z zakresu zagospodarowania przestrzennego, oferty inwestycyjnej gminy oraz innych informacji przestrzennych i mapowych.
Niezmiennie najwięcej wdrożeń jest województwie zachodniopomorskim (prawie 85% gmin) oraz województwie pomorskim (niemal połowa), natomiast województwo wielkopolskie (37%) wyprzedziło obecnie województwo mazowieckie (z 35%).