Pokazywanie postów oznaczonych etykietą geo-mpa. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą geo-mpa. Pokaż wszystkie posty

poniedziałek, 29 listopada 2010

GEO-MAP 9.87

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.87.
 • w formularzach wydruku wprowadzono zmienną o nazwie $BlokTerytNrDzialki służącą do generowania na wydruku wykazu działek w bloku lub aktywnego obiektu z pełnym identyfikatorem TERYT,
 • nowa wersja programów:
  • GEO-MPA 4.41 - ustawiono domyślne sortowanie punktów adresowych według klucza "nazwa ulicy, numer, status",
  • Edytor tekstu 1.40 (Et.exe) - nowa stylizacja programu zgodna ze stylami Windows XP,
  • TeamViewer - najnowsza wersja oprogramowania do zdalnej pomocy technicznej.
   Dział "Download"

   środa, 17 listopada 2010

   GEO-MAP 9.85

   Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.85.
   • GEO-MPA 4.40: wprowadzono zmiany pozwalające na nadawanie niestandardowych numerów adresowych,
   • GEO-OSNOWA 6.61:
    • zmiana wyglądu okienka do ustawiania czasu aktualności współrzędnych,
    • dodano możliwość anulowania operacji definiowania bloku na podstawie atrybutów punktów,
    • nowa stylistka programu,
    • dodano możliwość eksportu zestawienia punktów w formacie XML.
     Dział "Download"

     poniedziałek, 21 czerwca 2010

     GEO-MAP 9.75

     Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.75.
     • zmieniono obraz graficzny wyboru opcji związanych z atrybutami graniczników,
     • zmiany w module GEO-RASTER,
     • zmiany w module GEO-MPA:
      • wprowadzono nowy atrybut "kod pocztowy", który jest wprowadzany dla punktu,
      • wprowadzono mechanizm importu kodów pocztowych do istniejących punktów,
      • nowa wersja bazy (14.) umożliwiająca przechowywanie i obsługę kodów pocztowych,
      • wprowadzono zapis aktualnej wersji programu do rejestru systemowego.
       Dział "Download"

       poniedziałek, 14 czerwca 2010

       GEO-MAP 9.74

       Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.74.
       • dodano pliki ZRD.MNU, STB.MNU oraz BPP.MNU dotyczące atrybutów granicznika,
       • zmiany w aplikacji GEO-MPA:
        • zapisywanie historii zmian także dla punktów planowanych i w trakcie zmian,
        • rozszerzenie możliwości filtrowania danych w oparciu o powiększenie możliwości wybrania kombinacji statusów,
        • przy eksporcie do formatu Excel dodano nową kolumnę "status",
        • poprawiono tworzenie dokumentu, w przypadku, gdy w nazwie ulicy znajdował się podwójny cudzysłów ("),
        • nowa wersja bazy (13).
         Dział "Download"

         środa, 28 października 2009

         GEO-MAP 9.61

         Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.61.
         • dodano generowanie sekcji arkusza mapy w skali 1:5000 dla układu 1942,
         • w eksporcie atrybutów z aktywnego obiektu do bloku wprowadzono eksport daty przyjęcia oraz numer operatu,
         • GEO-MPA: nowa wersja bazy danych (12) pozwala na zapisywanie w historii nowych pól: numer zaświadczenia oraz przedmiot oznaczenia.
         Dział "Download"

         środa, 26 sierpnia 2009

         Spotkanie informacyjne w Poznaniu

         W dniu 7 września 2009 przedstawiciele firmy Geo-System odwiedzą Starostwo Powiatowe w Poznaniu. O godzinie 11:00 w budynku starostwa w sali konferencyjnej na III piętrze odbędzie się prezentacja oprogramowania do prowadzenia numeracji porządkowej nieruchomości i nazw ulic. Będziemy prezentować przygotowany już moduł na danych z gminy Kórnik.
         O godzinie 15:00 będzie miało miejsce spotkanie dotyczące oprogramowania iGeoMap i serwisu do automatycznego zgłaszania prac geodezyjnych. Prosimy o przyjście wykonawców geodezyjnych oraz osoby zainteresowane. Zachęcamy do dyskusji i uwag na temat działającego już serwisu.
         Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie PODGiK Poznań (http://podgik.poznan.pl/).

         wtorek, 4 grudnia 2007

         GEO-MAP 9.20

         Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.20. Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu to:
         • przy przyjmowaniu działek projektowanych dopuszczono możliwość przyjmowania w ramach jednego DEZ-u jednej działki z wielodziałkowego KERG-u, nawet jeśli są graniczniki z KERG pracy poza obszarem przyjmowanej działki, konieczne jest wtedy jedynie akceptacja tekiej sytuacji w pojawiającym się w oknie dialogowym,
         • zmiany w GEO-MPA.

         Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

         Dział "Download"

         poniedziałek, 26 listopada 2007

         GEO-MAP 9.19

         Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.19. Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu to:
         • wprowadzono edycję wysokości aktywnego punktu w aktywnym obiekcie, skrót klawiszowy H oraz dostępne z menu Edycja i menu kontekstowego,
         • wprowadzono możliwoś ustawienia liczby ostatnio zapamiętywanych plików do 20 (ostatnio było do 8),
         • wprowadzono możliwość zapamiętywania koloru obiektu aktywnego w parametrach użytkownika,
         • OSNOWA 4.15: W menu "Blok" dodano procedurę "Zaznacz według zakresu H" umożliwiającą definiowanie/modyfikowanie bloku na podstawie zakresu rzędnych H w określonym układzie.
         • Zmiany w MPA.
         Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

         Dział "Download"

         piątek, 23 listopada 2007

         GEO-MAP 9.18

         Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.18. Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu to:
         • w operacjach blokowych wprowadzono możliwość wygładzenia/odgładzenia bloku,
         • zmiany w module GEO-MPA.
         Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

         Dział "Download"

         środa, 14 listopada 2007

         GEO-MAP 9.17

         Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.17. Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu to:
         • GEO-ODGiK: wprowadzono możliwośc automatycznego pobierania numeru KERG przy pobieraniu zakresu pracy z Internetu
         • wprowadzono domyślnie PktAdrNamesTypePoint='brak informacjiz dokumentemfunkcjonującyplanowany' do oznaczania typów punktów adresowych,
         • zmieniono bibliotekę Raport.dll oraz biblioteki do tworzenia plików PDF oraz konwersji HTML na PDF,
         • wyłączono zapis warstwy podczas eksportu do EWMAPY, dotyczyło to bardzo starych wersji EWMAPY, obecnie należy stosowac eksport obiektów,
         • zmiany w GEO-MPA.

         Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

         Dział "Download"

         wtorek, 9 października 2007

         GEO-MAP 9.15

         Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.15.
         Najważniejsze wprowadzone zmiany:
         • w zapisie SWDE wprowadzono zapis atrybutów graniczników w BPP i OZR,
         • w rozliczeniu użytków wprowadzono możliwość oznaczania działek, w których dokonano zintegrowania użytków,
         • dodawanie hasła bazy danych do PostgreSQL,
         • zmiany w PostgreSQL - dodano "Układ lokalny Poznań",
         • zmiany w MPA.
         Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

         Dział "Download"

         poniedziałek, 10 września 2007

         GEO-MAP 9.13

         Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.13.
         Najważniejsze wprowadzone zmiany:
         • poprawiono drukowanie opisów topograficznych,
         • zmiany w programie Osnowa,
         • wprowadzono kolory i decydowanie o wyswietlaniu punktów adresowych,
         • zmiany w MPA.
         Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

         Dział "Download"