wtorek, 4 grudnia 2007

GEO-MAP 9.20

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.20. Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu to:
  • przy przyjmowaniu działek projektowanych dopuszczono możliwość przyjmowania w ramach jednego DEZ-u jednej działki z wielodziałkowego KERG-u, nawet jeśli są graniczniki z KERG pracy poza obszarem przyjmowanej działki, konieczne jest wtedy jedynie akceptacja tekiej sytuacji w pojawiającym się w oknie dialogowym,
  • zmiany w GEO-MPA.

Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

Dział "Download"